Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Print w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 20:17

OrderPrint

Funkcja wyświetla podstawowe informacje w Dzienniku na temat aktualnie wybranego zlecenia. Format informacji to: numer zlecenia | czas otwarcia | typ zlecenia | wielkość pozycji | cena otwarcia| StopLoss | Take Profit | czas zamknięcia | cena zamknięcia | prowizje i opłaty | Swap | zysk/strata | komentarz | MagicNumber | czas wygaśnięcia zlecenia oczekującego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().
Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

Składnia

void OrderPrint()
Parametry
brak
Wartość zwracana

Przykład:

if(OrderSelect(10, SELECT_BY_TICKET)==true)
OrderPrint();
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.