Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Window Price Max w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.20, godz. 20:28

WindowPriceMax

Funkcja zwraca maksymalną wartość ze skali pionowej wykresu lub podwykresu, którego indeks podajemy w wywołaniu funkcji. Indeks 0 to okno główne wykresu kolejne indeksy od 1 to podokna wykresu głównego. Jeśli nie został podany indeks okna to zostanie przyjęta wartość domyślna 0 czyli okno głównego wykresu.

Składnia

double WindowPriceMax( int index=0 )
Parametry
index – indeks podokna lub wartość domyślna 0 – okno główne wykresu
Wartość zwracana
maksymalna wartość ze skali pionowej wykresu

Przykład:

double gora = WindowPriceMax();
double dowl = WindowPriceMin();
datetime lewa = Time[WindowFirstVisibleBar()];
int slupkek = WindowFirstVisibleBar()-WindowBarsPerChart();
if(slupkek<0) slupkek=0;
datetime prawa=Time[slupkek]+Period()*60;
ObjectCreate("kwadrat",OBJ_RECTANGLE,0,lewa,gora,prawa,dow);
ObjectSet("kwadrat ",OBJPROP_BACK,true);
ObjectSet("kwadrat ",OBJPROP_COLOR,Blue);
WindowRedraw();
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.