DM BOŚ poszerza ofertę na Towarowej Giełdzie Energii, Informacje prasowe-Informacje prasowe z 2010 roku w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.03.21, godz. 06:41
kontakt

Dodatkowe informacje:
Joanna Szachewicz
Kierownik Wydziału Marketingutel. 22 504 31 14
tel. Kom. 693 101 933
fax: 022 504 31 00

j.szachewicz@bossa.pl

DM BOŚ poszerza ofertę na Towarowej Giełdzie Energii

2010.09.21
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska poszerzył dotychczasową ofertę na Towarowej Giełdzie Energii o pośrednictwo w obrocie energią elektryczną. Dzięki temu klienci Biura będą mogli zawierać transakcje na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego oraz Rynku Terminowym Towarowym. W przypadku zapowiadanego uruchomienia handlu energią elektryczną na GPW, DM BOŚ jako jej aktywny członek będzie uczestniczył w tym rynku.

Warszawa, 20 września 2010 r. - Dom Maklerski BOŚ S.A. wzbogacił swoją ofertę o pośrednictwo w zawieraniu transakcji na rynkach energii elektrycznej - Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT).

W ramach nowej oferty Dom Maklerski BOŚ S.A. zapewnia swoim klientom możliwość otwarcia i prowadzenia rejestru energii elektrycznej i związanego z nim rachunku pieniężnego oraz realizowania na giełdzie transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej oraz instrumentów terminowych na energię elektryczną.

Obecność naszego domu maklerskiego na nowym rynku wpisuje się jak najbardziej w wizję działania grupy kapitałowej banku BOŚ S.A., który jest obecny na rynku energii już od wielu lat. Dotychczas nasze Biuro oferowało pomoc w sprzedaży i kupnie tzw. „kolorowych certyfikatów", związanych z produkcją energii ekologicznej - teraz przyszła kolej na „czarną energię", czyli energię elektryczną, z którą każdy z nas ma do czynienia na co dzień. Oczywiście ze względu na ograniczenia związane z wysokością minimalnej wielkości transakcji od 1 MWh, nowa oferta nie dotyczy odbiorców indywidualnych - kierujemy ją przede wszystkim do dużych wytwórców energii (elektrowni) oraz do odbiorców hurtowych - hut, kopalni, dużych zakładów przemysłowych" - powiedział Andrzej Zakrzewski, który w DM BOŚ odpowiada za rozwój rynków towarowych.

Poszerzenie dotychczasowej oferty Biura możliwe było dzięki zmianom w Ustawie „Prawo Energetyczne", które weszły w życie 9 sierpnia br. Na mocy ustawy m.in. dopuszczono domy maklerskie do świadczenia usług maklerskich na giełdowych rynkach energii elektrycznej bez konieczności uzyskiwania koncesji Urzędu Regulacji Energetyki oraz wprowadzono obowiązek sprzedaży w trybie publicznym, nie mniej niż 15 proc. rocznej produkcji energii elektrycznej.

W przypadku uruchomienia rynku obrotu energią na GPW, jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w tym rynku. Naszą ofertę będziemy kierowali do podobnej grupy klientów co dotychczas. - dodaje Andrzej Zakrzewski, który w DM BOŚ odpowiada za rozwój rynków towarowych.

DM BOŚ S.A. działa na Towarowej Giełdzie Energii od 2006 roku. Oferuje podmiotom handlu energią usługi w zakresie pośrednictwa w transakcjach zawieranych na Rynku Praw Majątkowych oraz pośrednictwa w transakcjach zawieranych na Rynku Uprawnień do Emisji CO2. Biuro jest jednym z najaktywniejszych podmiotów działających na TGE. W styczniu 2010 roku został nagrodzony przez Towarową Giełdę Energii za największy udział w obrotach na rynku praw majątkowych. W czerwcu br. DM BOŚ S.A. uzyskał status bezpośredniego uczestnika Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska wieloletni lider rynku kontraktów terminowych, nagradzany przez Prezesa GPW za największą aktywność na tym rynku. Jedno z najdłużej działających biur maklerskich w Polsce, które od lat plasuje się w czołówce rankingu najlepszych Biur maklerskich w Polsce (I miejsce wg „Forbes” na podstawie badań SII, 2011). Posiada sieć 20 oddziałów na terenie całego kraju. Zatrudnia ponad 240 specjalistów rynku finansowego, w tym ponad 50 maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych.

DM BOŚ jako pierwszy w Polsce uruchomił obsługę rachunków inwestycyjnych przez Internet. Platforma bossa.pl to jeden z najbardziej kompleksowych serwisów inwestycyjnych, dwukrotnie uznany przez magazyn „Forbes” za najlepszy w Polsce. W listopadzie 2009 r. DM BOŚ, jako pierwszy na rynku bankowy dom maklerski, uruchomił platformę bossafx do obsługi transakcji na rynku Forex.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.