(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2016.05.27, godz. 00:17
portfel dm bos- raport miesieczny
kontakt

PIT8C - informacje ogólne

 • Dom Maklerski przekazuje informację podatkową PIT-8C podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie
  do końca lutego
  roku następującego po roku podatkowym.
 • W informacji podatkowej PIT-8C Dom Maklerski wykazuje przychody z tytułu transakcji zrealizowanych na rynku kasowym, rynku derywatów, rynku OTC, rynkach zagranicznych.
 • Dokument PIT-8C przekazywany jest zgodnie z dyspozycją określająca sposób odbioru korespondencji kierowanej przez DM BOŚ do Klienta: za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski (w formie dokumentu elektronicznego - format PDF) lub listem poleconym na adres korespondencyjny.
 • Podatnik rozlicza informacje o wysokości dochodów (podane w PIT8C, dotyczy to także straty) w formularzu PIT38, który składa w Urzędzie Skarbowym razem ze swoim rocznym zeznaniem podatkowym.
 • Klienci posiadający rachunki umożliwiające składanie zleceń na rynkach zagranicznych praw pochodnych otrzymają jeden zbiorczy PIT dla rynków zagranicznych i rynku polskiego.
 • W przypadku braku aktywności (brak przychodu) na rachunkach PIT8C nie został wystawiony. Dotyczy także osiągniętych przychodów ze zbycia papierów wartościowych, nabytych przed dniem 1.01.2004 r., które DM zakwalifikował jako niepodatkowe.
 • W przypadku braku informacji o przesyłce (PIT8C) prosimy sprawdzić korespondencję we właściwym Urzędzie Pocztowym.
 • Istnieje możliwość wystawienia duplikatu PIT8C. Koszt wystawienia duplikatu PIT8C wynosi 10 PLN + koszty przesyłki.
 • Koszty związane z kredytem giełdowym nie zostaną wykazane przez DM w formularzu PIT8C. W takim przypadku prosimy o kontakt z oddziałem Banku BOŚ, w którym była podpisana umowa kredytowa, celem uzyskania odpowiedniego zaświadczenia o kosztach kredytu.
 • DM nie świadczy usług związanych z doradztwem podatkowym.
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych. Nagroda "Byki i Niedźwiedzie" gazety giełdy i inwestorów "Parkiet" za BossaFX, uznaną za platformę forexową 2014r.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.