Dla Emitentów-NewConnect-Oferta usług w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.25, godz. 04:42
kontakt

Oferta usług

Działając jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oferujemy przeprowadzenie kompleksowej obsługi procesu oferowania oraz wprowadzenia papierów wartościowych spółek do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) na Rynku NewConnect.

Proces oferowania poprzedzany jest opracowaniem wyceny wartości i dokonaniem analizy atrakcyjności inwestycyjnej Spółki, na podstawie których przeprowadzona może zostać niepubliczna oferta akcji (skierowana do maksymalnie 99 inwestorów) lub oferta publiczna.

Całość prac dotycząca wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect realizujemy w oparciu o 3 podstawowe etapy:

emisjeNC2.png

Od dnia uzyskania uchwały o wprowadzeniu akcji Emitenta od obrotu na NewConnect realizujemy zadania z zakresu obowiązków Autoryzowanego Doradcy.


Na etapie przygotowań Spółki do oferty i debiutu na NewConnect oferujemy:
 1. Przeprowadzenie wyceny Spółki przed upublicznieniem,
 2. Badanie Spółki pod względem strategii biznesowej niezbędnej do przedstawienia obiektywnego obrazu w Dokumencie Informacyjnym oraz opracowania wizerunku inwestycyjnego dla inwestorów,
 3. Przygotowanie Spółki pod kątem organizacyjnym, formalnym i biznesowym do funkcjonowania na rynku NewConnect,
 4. Przygotowanie koncepcji oferty prywatnej w zakresie struktury i sposobu subskrypcji/sprzedaży akcji oraz harmonogramu prac, w tym terminu składania zleceń,
 5. Przeprowadzenie oferty prywatnej akcji Spółki:
  • przeprowadzenie działań mających na celu pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji Emitenta,
  • opracowanie zasad dystrybucji i przydziału akcji inwestorom,
  • przyjmowanie od inwestorów zapisów, dyspozycji deponowania papierów wartościowych oraz wpłat,
 6. Pełnienie funkcji Agenta emisji (zdeponowanie akcji przed rejestracją w KDPW),
 7. Badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu na rynku NewConnect,
 8. Sporządzenie lub weryfikacja Dokumentu Informacyjnego zgodnie z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
 9. Przygotowanie odpowiednich wniosków do KDPW o rejestrację papierów wartościowych
 10. Przygotowanie odpowiednich wniosków do GPW o wprowadzenie akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu,
 11. Pośrednictwo w kontaktach z giełdą papierów wartościowych jako organizatorem rynku Newconnect oraz z komisją nadzoru finansowego.


W ramach współpracy po debiucie Spółki na NewConnect zapewniamy:
 • Bieżące wsparcie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych,
 • Kontrolę zgodności funkcjonowania emitenta z Regulaminem ASO (rynku NewConnect),
 • Współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
 • Pełnienie funkcji Animatora Emitenta.

Zapraszamy również do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
 • Szczegółową informację dotyczącą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Regulamin Autoryzowanego Doradcy
 • Regulamin oferowania instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Ogólny Opis Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe
 • Polityka – Ogólne zasady Zarządzania Konfliktem Interesów

Spółkom zainteresowanym współpracą z nami proponujemy spotkanie a także jesteśmy gotowi przedstawić kompletną propozycję współpracy.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.