Giełda-Otwarcie rachunku w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.23, godz. 11:53
kontakt

Proste i szybkie otwarcie rachunku:


rejestracja podpisanie-umowy transfer-aktywów

1. Rejestracja na stronie

Pierwszy krok do skorzystania z naszych usług to rejestracja na stronie - przycisk Otwórz rachunek.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wygenerują się hasła dostępowe do systemu transakcyjnego (identyfikator, hasło oraz PUK) - prosimy je zapisać lub wydrukować. Dostęp do systemu zostanie uaktywniony dopiero po podpisaniu Umowy Ramowej.

2. Podpisanie umówNa podstawie danych z formularza rejestracyjnego przygotujemy Umowę Ramową. Proponujemy trzy możliwości jej podpisania:
  • za pośrednictwem kuriera
Umowa zostanie dostarczona Kurierem na wskazany adres na terenie Polski w ciągu 2 dni roboczych. Wystarczy podpisać umowę w dwóch egzemplarzach i załączyć kserokopię dokumentu tożsamości. Kurier dostarczy podpisane dokumenty do DM BOŚ.
[więcej informacji]
  • za pośrednictwem poczty
Umowa zostanie wysłana listem na wskazany adres w Polsce lub zagranicą. Podpisane przez Państwa dwa egzemplarze Umowy wraz z kserokopią dokumentu tożsamości proponujemy przesłać listem poleconym na adres biura maklerskiego.
[więcej informacji]
  • osobiście

Umowa zostanie przygotowana do podpisu w oddziale DM. Zapraszamy w godzinach pracy biura do centrali DM BOŚ w Warszawie lub jednego z naszych oddziałów.

i otwarcie rachunkuPo otrzymaniu dokumentów aktywujemy Umowę Ramową i dostęp do systemu transakcyjnego o czym niezwłocznie poinformujemy drogą mailową. Następnie wystarczy zalogować się do konta i złożyć dyspozycję otwarcia wybranych rachunków inwestycyjnych drogą elektroniczną.

Rachunki są otwierane automatycznie lub w ciągu 24h w dni robocze. Zawarte umowy będą dostępne w wersji elektronicznej w formacie PDF po zalogowaniu do systemu transakcyjnego.
3. Transfer aktywówZgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DM należy przekazać minimalną wpłatę w wysokości 1.000 PLN (limit wpłat nie dotyczy rachunku IKE i IKZE ) lub papiery wartościowe o tej wartości, aby rozpocząć inwestowanie.
Rachunek do wpłat i przelewów.

Uwaga! W celu potwierdzenia tożsamości przy Umowie zawartej korespondencyjnie i odblokowania dostępu do rachunku należy wykonać pierwszy przelew z własnego rachunku bankowego lub dokonać transferu papierów wartościowych, których jest się właścicielem.
Pytania i odpowiedzi - Otwarcie rachunku


Informacja Konsumencka Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
- obowiązuje od 25 grudnia 2014r.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.