Dla Emitentów-NewConnect-Autoryzowane projekty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.25, godz. 04:48
kontakt
Autoryzowane projekty

Futuris - usługa Autoryzowanego Doradcy

W dniu 9 lutego 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 125/2012 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda:

1) 1.100.000 akcji serii E,
2) 165.621.537 akcji serii F.

Dokument Informacyjny Spółki

Betomax-Polska S.A. - oferta publiczna i pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

W dniu 28 marca 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę 331/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BETOMAX POLSKA S.A. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Akcji serii B i C nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki BETOMAX POLSKA S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

W dniu 14 maja 2013 roku odpowiedni sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 2.000.000 akcji serii C o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł. Tym samym łączna wartość kapitału zakładowego Emitenta wyniosła 1.200.000 zł, który dzieli się na 12.000.000 Akcji w tym:  

  1. 4 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A
  2. 5 900 000 akcji serii B
  3. 2 000 000 akcji serii C
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.  
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.