ETF w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.02.16, godz. 08:34
kontakt
Otwórz rachunek

ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund) zgodnie z polskim prawem, jest portfelowym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, którego celem jest naśladowanie wyników określonych indeksów giełdowych. Certyfikaty inwestycyjne ETF są notowane na giełdzie (podobnie jak akcje), dzięki czemu są wyceniane na bieżąco a także są płynne – można je kupić lub sprzedać każdego dnia podczas sesji giełdowej.

 

ETF notowane na GPW w Warszawie: 

  • BETA ETF na indeks WIG20TR

    Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20 Total Return. Dane na temat opłat za zarządzanie, WANCI* na dany dzień (w zakładce raporty bieżące) i pozostałe ważne informacje znajdują się na stronie emitenta. Dokumenty dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem w ETFy (KID – Kluczowe Informacje dla Inwestorów/Key Informaton Document) znajdują się na stronie: KID (Key Information Document) .

  • LYXOR ETF na indeks WIG20TR

  • LYXOR ETF na indeks DAX 

  • LYXOR ETF na indeks S&P500

 

Promocyjne prowizje:
Fundusze ETF - 0,25% (min. 5 PLN)
Beta ETF WIG20TR - 0,1% (min. 5 PLN) – do 31 marca 2019 r.

 

*Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.