Szkolenia dla inwestorów, Informacje prasowe-Informacje prasowe z 2008 roku w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.01.20, godz. 08:30
kontakt

Dodatkowe informacje:
Joanna Szachewicz
Kierownik Wydziału Marketingutel. 22 504 31 14
tel. Kom. 693 101 933
fax: 022 504 31 00

j.szachewicz@bossa.pl

Szkolenia dla inwestorów

2008.09.24

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, wraz z działającą przy GPW Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, organizuje kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla inwestorów. Wykłady prowadzone przez ekspertów DM BOŚ oraz warszawskiej giełdy będą dotyczyły zasad inwestowania na rynku kontraktów oraz opcji. Odbędą się na przełomie września i października br. w kilku miastach Polski.

Warszawa, 24 września 2008 r. - Cykl szkoleń organizowany przez DM BOŚ oraz FERK to kolejna wspólna inicjatywa na rzecz edukacji inwestorów prowadzona w ciągu ostatnich miesięcy.

"Sukces letniej edycji szkoleń, a także ogromne zainteresowanie ze strony inwestorów tematyką kontraktów i opcji zaowocowały kolejnym cyklem wykładów. Nie ulega wątpliwości, że wzrost zainteresowania tą tematyką wynika ze spadków na warszawskiej giełdzie. Jednocześnie zdecydowaliśmy się na wybór mniejszych miejscowości w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów naszych oddziałów" - powiedział Michał Wojciechowski, Doradca Zarządu DM BOŚ.

W jesiennym cyklu szkoleń spotkania z inwestorami odbędą się w czterech miastach Polski: 25 września w Rybniku, 30 września we Wrocławiu, 9 października w Lesznie oraz 16 października w Olsztynie. Szkolenia będą składały się z dwóch części: teoretycznej, prezentowanej przez eksperta warszawskiej giełdy oraz praktycznej, prowadzonej przez ekspertów DM BOŚ.

Problematykę kontraktów terminowych przybliży słuchaczom ekspert DM BOŚ Grzegorz Zalewski, twórca portalu futures.pl oraz autor popularnej wśród inwestorów książki "Kontrakty terminowe w praktyce". W trakcie szkolenia przedstawi zasady inwestowania w kontrakty terminowe oraz omówi specyfikę tego rynku. Wskaże także czynniki, jakimi należy kierować się podejmując decyzje inwestycyjne oraz zaprezentuje zasady budowy portfela inwestycyjnego.

Zagadnienia dotyczące zasad obrotu kontraktami terminowymi zostaną przedstawione przez Bogdana Kornackiego, specjalistę w Dziale Rozwoju Instrumentów Finansowych GPW, maklera papierów wartościowych od 1992 roku, pracownika biur maklerskich.

Tematykę związaną z rynkiem opcji zaprezentuje drugi z ekspertów DM BOŚ Marcin Brendota - twórca arkusza kalkulacyjnego bossOpcje służącego do budowy strategii opcyjnych. Ta część szkolenia ma na celu przybliżenie słuchaczom zasad działania na rynku opcji z praktycznym wykorzystaniem możliwości tego narzędzia.

Arkusz bossOpcje wspomaga konstrukcję portfela kontraktów opcyjnych i futures opartych na indeksie WIG20. Wylicza wartości teoretyczne opcji oraz współczynniki greckie na podstawie różnych modeli wyceny i zmienności. Dodatkowo prezentuje zmodyfikowane okno notowań opcji z uwzględnieniem zmienności implikowanych i parytetu call-put. Umożliwia także m.in. obserwowanie przyjętych strategii czy wyznaczanie depozytów zabezpieczających i ich zmian w zależności od przyjętych parametrów. Arkusz bossOpcje udostępniany jest klientom DM BOŚ, natomiast dane uaktualniane są na bieżąco przez platformę bossa.pl.

Zagadnienia dotyczące zasad obrotu opcjami zostaną przedstawione przez Krzysztofa Mejszutowicza, specjalistę w Dziale Rozwoju Instrumentów Finansowych GPW. Uczestniczył w procesie wprowadzania do obrotu giełdowego opcji na WIG20 oraz akcji pojedynczych spółek.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny i wymaga jedynie wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego www.ferk.pl.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska wieloletni lider rynku kontraktów terminowych, nagradzany przez Prezesa GPW za największą aktywność na tym rynku. Jedno z najdłużej działających biur maklerskich w Polsce, które od lat plasuje się w czołówce rankingu najlepszych Biur maklerskich w Polsce (I miejsce wg „Forbes” na podstawie badań SII, 2011). Posiada sieć 20 oddziałów na terenie całego kraju. Zatrudnia ponad 240 specjalistów rynku finansowego, w tym ponad 50 maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych.

DM BOŚ jako pierwszy w Polsce uruchomił obsługę rachunków inwestycyjnych przez Internet. Platforma bossa.pl to jeden z najbardziej kompleksowych serwisów inwestycyjnych, dwukrotnie uznany przez magazyn „Forbes” za najlepszy w Polsce. W listopadzie 2009 r. DM BOŚ, jako pierwszy na rynku bankowy dom maklerski, uruchomił platformę bossafx do obsługi transakcji na rynku Forex.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.