Baza danych (EOD) pobierana z serwisu bossa.pl, Amibroker-Opis w GIEŁDA-Notowania&Wykresy - bossa.pl
2019.02.16, godz. 09:00
kontakt

Baza danych (EOD) pobierana z serwisu bossa.pl

Zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać dodatkowo z bazy danych pobieranej z serwera bossa.pl i zapisywanej na dysku komputera. Baza jest zalecana przy testach historycznych na dużej liczbie danych.

Potrzebne pliki

* Instalator DopisywaczBossaEOD v3.0 BETA

Bezpośrednie linki do baz historycznych:

Adres strony głównej z danymi historycznymi: http://bossa.pl/notowania/daneatech/metastock/

Uruchamianie Dopisywacza
Dopisywacz można uruchomić na dwa sposoby, wykonując przycisk w Amibrokerze lub tworząc skrót do pliku startowego Dopisywacza.
 
Aby stworzyć przycisk wchodzimy w menu Tools > Customize> Tools, wpisujemy nazwę dla przycisku np. Dopisywacz_BossaEOD, a w Command wpisujemy ścieżkę do pliku Dopisywacz_BossaEOD.exe
 
Przy domyślnych ustawieniach Dopisywacza, ścieżka ta będzie następująca:
C:\Program Files\AmiBroker\BD_BossaEOD\Dopisywacz_BossaEOD\Dopisywacz_BossaEOD.exe
 
Przycisk pojawi się na dole menu Tools.
Można także stworzyć na pulpicie systemu operacyjnego bezpośredni skrót do tego pliku, który będzie pełnił taką samą funkcję jak stworzony przycisk w Amibrokerze. Wykonuje się go przez przeciągnięcie na pulpit - prawym klawiszem myszy - pliku DopisywaczBossaEOD.exe z folderu C:\Program Files\AmiBroker\DopisywaczBossaEOD i wybranie z menu Utwórz skróty tutaj.


Podstawowa konfiguracja
Przy pierwszym uruchomieniu programu DopisywaczBossaEOD program poinformuje o konieczności wybrania folderu z bazą danych w celu aktualizacji oraz zaznaczeniu grup notowań do aktualizacji. Program zostanie uruchomiony w oknie Ustawienia.

Wygląd okna Ustawienia:

1.png

 

Koniguracja bazy danych w Dopisywaczu

Jeśli posiadamy bazę danych z notowaniami z Bossa.pl należy:
sposób 1:
• przejść do okna Ustawienia
• kliknąć przycisk Wybierz bazę... (2)
• w oknie, które się otworzyło znaleźć folder bazy danych
• zatwierdzić klikając OK
• DopisywaczBossaEOD domyślnie zaznaczy te grupy notowań (5), których symbole wzorcowe są w bazie.
• kliknąć "zmień nazwy w Groups", aby dostosować nazwy grup w AmiBrokerze wg nazewnictwa DopisywaczaBossaEOD.
• jeśli baza ta nie jest domyślnie otwierana po uruchomieniu AmiBrokera należy zapoznać się z "co zrobić, aby baza domyślnie otwierała się po uruchomieniu AmiBrokera".
• teraz, aby aktualizować notowania wystarczy kliknąć w Amibrokerze, w menu Tools > DopisywaczBossaEOD (autoupdate).

sposób 2:
• przejść do okna Ustawienia,
• w AmiBrokerze otworzyć bazę danych, która ma być aktualizowana przez DopisywaczaBossaEOD
• kliknąć "wybierz obecną" (4),
• DopisywaczBossaEOD domyślnie zaznaczy te grupy notowań (5), których symbole wzorcowe są w bazie,
• kliknąć "zmień nazwy w Groups", aby dostosować nazwy grup w AmiBrokerze wg nazewnictwa DopisywaczaBossaEOD,
• Jeśli baza ta nie jest domyślnie otwierana po uruchomieniu AmiBrokera należy zapoznać się z "co zrobić, aby baza domyślnie otwierała się po uruchomieniu AmiBrokera".
• teraz, aby aktualizować notowania wystarczy kliknąć w Amibrokerze, w menu Tools > DopisywaczBossaEOD (autoupdate).


Aby stworzyć nową bazę danych EOD z notowaniami z Bossa.pl aktualizowanymi za pomocą DopisywaczaBossaEOD należy:
• przejść do okna Ustawienia,
• kliknąć "utwórz nową bazę danych" (8),
• wpisać nazwę bazy (zalecamy wpisanie przedrostka BD_nazwa). Baza domyślnie zostanie
utworzona w folderze AmiBrokera,
• zaznaczyć grupy notowań, które chcemy aby znalazły się w bazie (5),
• kliknąć "importuj pełne bazy notowań" (6), poczekać aż wszystkie pliki, dla wybranych grup
notowań, zostaną ściągnięte oraz zaimportowane,
• teraz, aby aktualizować notowania wystarczy kliknąć w Amibrokerze, w menu Tools > DopisywaczBossaEOD (autoupdate).

Zakładka Dopisywacz - Okno informacyjne, manualne wymuszenie aktualizacji

2.png

 

W oknie informacyjny pojawiają się takie informacje jak np.: grupa notowań jaka jest aktualizowna, data ostatniego słupka, symbol wzorcowy dla tej grupy.

Przyciskiem Aktualizuj notowania (4) możemy manualnie wymusić aktualizację notowań w bazie danych. Jeżeli włączona baza danych w AmiBrokerze nie jest domyślną bazą, ustawioną w DopisywaczuBossaEOD, to zostaniemy zapytani czy załadować domyślną bazę danych. Aktualna praca zostanie wcześniej automatycznie zapisana.
 
Informacje dodatkowe
• Dodatkowej funkcji "importuj pełne bazy notowań" można używać w każdej chwili, ale należy pamietać, że importowanie z pełnych baz nadpisuje wszystkie notowania, a nie tylko te, których brakuje. Więc jeśli zostały wykonane zmiany w wartości pojedyńczych słupków itp. to zmiany te zostaną przywrócone do oryginalnych stanów, do takich jak w plikach z notowaniami z Bossa.pl.
• Grupy notowań można dowolnie włączać i wyłączać. Te grupy, które wyłączyliśmy przestaną być aktualizowane.
• Zmiana nazw w Groups za pomocą funkcji "zmień nazwy w groups" można użyć w każdej chwili. Funkcja działa tylko na domyślniej bazie danych.
• Przycisk "załaduj do AmiBrokera" wymusza otwarcie w AmiBrokerze domyślnej bazy danych. Aktualny stan pracy zostaje wcześniej zapisany.
 
Aby baza domyślnie otwierała się po uruchomieniu AmiBrokera należy:
• Załadować bazę danych, która ma być uruchamiana wraz z AmiBrokerem
• Kliknąć w AmiBrokerze menu Tools > Preferences... > zakładka Data > kliknąć Current > Zastosuj

Autorzy skryptów
Pierwotnym autorem skryptów był p. Tomasz Janeczko, następnie do potrzeb polskiego rynku istotnych zmian w skryptach dokonał p. Marek Chłopek. Pliki wsadowe są także autorstwa p. Marka Chłopka.
 
Autorem programu DopisywaczBossaEOD jest p. Wojciech Filipek.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.