QuotesUpdate w GIEŁDA-Notowania&Wykresy - bossa.pl
2019.03.20, godz. 08:06
kontakt
QuotesUpdate

Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych z rynku głównego jak i NewConnect, a także notowań kontraktów, obligacji, walut, indeksów zagranicznych oraz funduszy.

Program udostępniany jest bezpłatnie wszystkim użytkownikom serwisu bossa.pl.

Instalacja programu

UWAGA! Program działa w systemach Windows 98/XP/Vista.
W systemie Windows Vista sugerujemy instalację programu w katalogu, do którego posiadasz prawo zapisu i odczytu, gdyż program zapisuje na dysku pliki konfiguracyjne, a więc użytkownik korzystający z programu powinien posiadać odpowiednie prawa do katalogu instalacji.

Omówienie programu

Program powstał w celu prostej i wygodnej aktualizacji plików lokalnych z notowaniami. Przykładowo po każdej sesji, korzystając z Quotes Update można pobrać wybrane notowania na dysk. Program ściąga odpowiednie pliki z notowaniami z serwisu bossa.pl, rozpakowuje archiwum i ewentualnie zmienia nazwy symboli wg reguł wskazanych w odpowiednim polu programu. Pliki notowań akcji czy kontraktów są umieszczane w osobnych katalogach na dysku, których nazwy są zgodne z nazwami plików notowań. Teraz notowania można zaimportować lokalnie do Metastocka, Amibrokera czy też innego programu do analizy technicznej.

Pobieranie notowań krok po kroku

 1. Uruchom program Quotes Update.
 2. Wskaż katalog główny dla pobieranych notowań za pomocą przycisku Wybierz lub pozostaw to pole bez zmian.
 3. Włącz odpowiednie opcje określające pobieranie (opis poniżej).
 4. Wybierz okres notowań w grupie Aktualizuj dane z okresu - może to być aktualna sesja, ostatni tydzień lub wszystkie historyczne notowania.
 5. Wskaż grupę papierów (akcje, kontrakty, itp), których notowania chcesz zaimportować w grupie Aktualizuj grupę papierów.
 6. Kliknij przycisk Pobierz.

Po chwili na dysku, w katalogu wybranym w drugim kroku, utworzony zostanie podkatalog z plikami *.PRN lub *.MST. Są to pliki tekstowe, które można następnie zaimportować do Amibrokera lub innego programu obsługującego ten format plików.

Ustawienia programu - opis

Katalog główny pobieranych notowań
Pole tekstowe, do którego należy wprowadzić ścieżkę do katalogu na lokalnym dysku, gdzie zapisywane będą pobierane z sieci notowania. Notowania są zapisywane w podkatalogach, jeśli wybrana została opcja opisana poniżej. W innym wypadku wszystko wpada do jednego worka. Katalog ten można łatwo wybrać, korzystając z przycisku Wybierz, który znajduje się obok pola tekstowego.

Rozpakuj każdą grupę do osobnego podkatalogu
Ta opcja sprawia, że każda grupa notowań pobierana na dysk, jest rozpakowywana do osobnego podkatalogu względem katalogu głównego wybranego w pierwszym polu. Korzystanie z tej opcji pozwala na zachowanie porządku wśród plików. Katalogi nazywane są zgodnie z nazwami plików pobieranych notowań, np. ciagle_mstock_sesjacgl_sesjacgl dla notowań ciągłych z ostatniej sesji.

Opróżnij katalog przed rozpakowywaniem danych
Ta opcja pełni również funkcję porządkującą i pozwala na oczyszczenie katalogu, do którego trafią rozpakowane pliki. Dzięki temu starsze pliki nie zaśmiecają katalogu, a najczęściej nie są one potrzebne, gdyż baza danych jest już w Amibrokerze lub Metastocku, o ile była importowana.

Zamień nazwy symboli wg zdefiniowanej reguły
Włączenie tej opcji wyświetla dodatkowy panel, gdzie można wprowadzić reguły zmian nazw symboli wg schematu: NAZWA_SYBMOLU:NOWA_NAZWA

Funkcja ta jest przydatna w przypadku posiadania w lokalnej bazie AmiBrokera notowań walorów, które posiadają inne symbole niż symbole używane w plikach notowań z Bossa.

Aktualizuj dane z okresu
To jest grupa ustawień, która zawiera trzy opcje:

 • dzisiejsza sesja - notowania z ostatniej sesji
 • ostatni tydzień - notowania z kilku ostatnich sesji
 • wszystkie sesje - wszystkie notowania historyczne - dla tej opcji można wybrać, czy notowania pobierane są w formacie tekstowym czy w formacie binarnym METASTOCK.

Aktualizuj grupę papierów
W tej grupie można ustawić, jaki rodzaj papierów chcemy pobrać z serwisu. Dostępny jest w zasadzie każdy rodzaj papierów wartościowych notowanych na GPW. Są tutaj:

 • Notowania ciągłe czyli akcje spółek z GPW
 • Rynek NewConnect - spółki z rynku NC
 • Kontrakty i opcje
 • Indeksy zagraniczne
 • Obligacje
 • Waluty
 • Notowania jednolite
 • Fundusze inwestycyjne
 • Fundusze emerytalne
 • Wszystkie powyższe - pobiera wszystko na raz za jednym razem.

 

Autorem programy Quotes Update jest Pan Rafał Płatek (Cream Software).

DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu Quotes Update.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.