BOŚBank w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.03.20, godz. 21:30
kontakt

Informacja o Banku Ochrony Środowiska SA

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest Bankiem specjalizującym się
we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 22 lat działalności przeznaczył 11 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła 38,7 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

BOŚ S.A. aktywnie działa na polu ochrony środowiska, prowadzi też szereg projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2009 r. w Banku realizowany jest program „BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi”, którego celem jest kompensacja wpływu instytucji na środowisko. Bank włącza się także w organizowanie konkursów, seminariów i warsztatów poświęconych sprawom ekologii. Sam również jest laureatem nagród
i wyróżnień m.in. w konkursach: „Lider Polskiej Ekologii” i „Panteon Polskiej Ekologii”. W 2011 r. Bank uzyskał certyfikat "Zielonego Biura". 

W grudniu 2009 r. z inicjatywy Zarządu Banku powstała Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Jest ona istotnym uzupełnieniem działań BOŚ S.A. w ramach relacji ze społecznościami lokalnymi. Od samego początku Fundacja prowadzi projekty edukacyjne promujące zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i ekologię, które angażują ponad 200 tys. polskich dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Fundacja organizuje także wolontariat finansując projekty pracowników-wolontariuszy Grupy, którzy pracują na rzecz lokalnych stowarzyszeń, fundacji oraz szkół. 

Bank rozwija także serwis internetowy eko-Polska.pl, który jest portalem społecznościowym o tematyce ekologicznej. Jednym z głównych elementów serwisu jest ekologiczna mapa Polski. Portal eko-Polska.pl skierowany jest do osób ceniących proekologiczny styl życia. Dzięki informacjom zawartym na stronie internauta może w prosty sposób znaleźć miejsca, w których może zdrowo zjeść, kupić ekologiczną żywność, wziąć udział w wydarzeniach oraz zobaczyć miejsca, w których warto wypocząć. eko-Polska to także centrum informacji dla tych wszystkich,
co o ekologii chcą się dowiedzieć znacznie więcej. Redaktorzy portalu zachęcają do wykorzystywania w codziennym życiu odnawialnych źródeł energii, w tym urządzeń fotowoltaicznych, solarów, pomp ciepła.  

BOŚ Eko Profit S.A. jest spółką inwestycyjną, która uzupełnia ofertę Grupy BOŚ S.A. o inwestycje
w czyste technologie, ochronę środowiska, a zwłaszcza w odnawialne źródła energii. Strategia firmy dopuszcza inwestycje w istniejące przedsiębiorstwa, jak i w nowe projekty. W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego pełni funkcje: bezpośredniego inwestora, pośrednika finansowego i doradcy w procesie uzyskiwania kredytu, a także generalnego realizatora inwestycji. Spółka oferuje także usługi z zakresu doradztwa biznesowego, w tym strukturyzowanie projektów pod kątem pozyskania finansowania dłużnego oraz przygotowywania biznes-planów oraz pomoc w całym procesie inwestycyjnym.  

Dom Maklerski BOŚ S.A wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Banku.
Więcej na: www.bosbank.pl

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.