Kalendarium-Giełdowe w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2019.03.20, godz. 20:26
kontakt
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie
środa, 20 marca 2019
BSCDRUK BSC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za 2018 rok.
COMPRESS COM NC Publikacja raportu za 2018 rok.
DAMFINW DIN NC Publikacja raportu za 2018 rok.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za 2018 rok.
GINOROSSI GRI GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GPPI GPP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za 2018 rok.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja raportu za 2018 rok.
GWARANT GWR NC Publikacja raportu za 2018 rok.
HYPERION HYP GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
IMAGIS IMG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KLON KLN NC Publikacja raportu za 2018 rok.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MERA MER NC Publikacja raportu za 2018 rok.
MERLINGRP MRG NC Dzień pierwszego notowania na NC 3.500.000 akcji serii F oraz 6.320.860 akcji serii G.
MPAY MPY NC Publikacja raportu za 2018 rok.
NESTMEDIC NST NC Publikacja raportu za 2018 rok.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PROPERTYF PLE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za 2018 rok.
PURE PUR NC Publikacja raportu za 2018 rok.
VANTAGE VTG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.