Kalendarium w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2019.03.20, godz. 20:41
bossaskaner_59x479.gif
kontakt
Raporty USA/Europa
20 marBMW
10 kwiTesco, Bed Bath & Beyond
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Kalendarium giełdowe

środa, 20 marca 2019

BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GINOROSSI NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
HYPERION Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
MEDIACAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VANTAGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
Kalendarium - dane makro
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
środa, 20 marca 2019
00:50 Japonia waga Protokół z posiedzenia BoJ styczeń
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI luty
-0.1% m/m
2.6% r/r
0.2% m/m
2.9% r/r
0.4% m/m
2.6% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC marzec
104.8
104,8 revision
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu luty
0.5% m/m
2.9% r/r
2.7% r/r 0.2% m/m
2.2% r/r
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej luty
3.6% r/r
3,6% r/r revision
10:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej marzec
8.2
5.5
10:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej marzec
4.7
3.2
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa luty
-1.5% m/m
6.9% r/r
4.8% r/r 7.4% m/m
6.1% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. luty
6.5% r/r
6.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa CPI luty
0.5% m/m
1.8% r/r
0.5% m/m
1.9% r/r
-0.8% m/m
1.9% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja RPI luty
0.7% m/m
2.5% r/r
0.7% m/m
2.5% r/r
-0.9% m/m
2.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja CPI luty
0.5% m/m
1.9% r/r
0.5% m/m
1.8% r/r
-0.8% m/m
1.8% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa PPI luty
0.1% m/m
2.2% r/r
0.2% m/m
2.3% r/r
0.4% m/m
2.4% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja PPI luty
0.1% m/m
2.2% r/r
0.1% m/m
2.2% r/r
0.0% m/m
2.1% r/r
12:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
1.6%
2.3%
12:00 Wlk. Brytania waga opis Wskaźnik zamówień wg CBI marzec
1
2 6
15:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-4.6 mln brk
-2.1 mln brk -4.6 mln brk
15:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-9.6 mln brk
-0.8 mln brk -3.86 mln brk
15:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-4.1 mln brk
-1.3 mln brk 0.4 mln brk
19:00 USA waga opis Decyzja FOMC ws. stóp procentowych marzec
19:00 USA waga opis Projekcje makroekonomiczne FOMC
19:30 USA waga opis Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC marzec
22:45 Nowa Zelandia waga opis PKB s.a. IV kw.
0.6% k/k
2.5% r/r
0.5% k/k
2.6% r/r
czwartek, 21 marca 2019
Słowacja waga opis Stopa bezrobocia luty
5.2% 5.3%
01:30 Australia waga Biuletyn kwartalny RBA I kw.
01:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia luty
5% 5%
01:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia luty
14.5 tys. 39.1 tys.
09:30 Szwajcaria waga Decyzja ws. stóp procentowych I kw.
-1.25% -1.25%
10:00 Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych marzec
1.00% 0.75%
10:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna luty
6.3% r/r -19.1% m/m
6.6% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa luty
6% r/r 3.2% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. luty
3.2% r/r
10:00 Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna luty
-0.4% m/m
3.3% r/r
1% m/m
4.2% r/r
13:00 Wlk. Brytania Stopa procentowa marzec
0.75% 0.75%
13:00 Wlk. Brytania waga Protokół z posiedzenia BoE marzec
13:30 Kanada waga opis Sprzedaż hurtowników styczeń
0.5% m/m 0.3% m/m
13:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii marzec
4.5 -4.1
13:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
225 tys. 229 tys.
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP marzec
15:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board luty
0.1% 0,0% revision
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.