Strona główna w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2018.07.17, godz. 01:44
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna jest dla użytkowników zalogowanych.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 16 lipca 2018
04:00 Chiny waga opis Inwestycje w aglomeracjach miejskich czerwiec
6% r/r
6% r/r 6.1% r/r
04:00 Chiny waga opis PKB II kw.
1.8% k/k
6.7% r/r
1.6% k/k
6.7% r/r
1.4% k/k
6.8% r/r
04:00 Chiny waga opis Produkcja przemysłowa czerwiec
6% r/r
6.5% r/r 6.8% r/r
04:00 Chiny waga opis Sprzedaż detaliczna czerwiec
9% r/r
9% r/r 8.5% r/r
09:00 Turcja waga Stopa bezrobocia maj
9.6%
10,6% revision
10:00 Czechy waga opis Saldo rachunku bieżącego maj
-2.2 mld CZK
-10 mld CZK 29.3 mld CZK
10:07 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego maj
3.37 mld EUR
3.25 mld EUR 2,98 mld EUR revision
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. maj
16.9 mld EUR
17.6 mld EUR 18 mld EUR revision
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego n.s.a. maj
16.5 mld EUR
16.7 mld EUR
14:00 Polska waga opis Saldo obrotów towarowych maj
98 mln EUR
176 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Saldo rachunku bieżącego maj
42 mln EUR
-166 mln EUR -90 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen najbardziej zmiennych czerwiec
1.1% r/r
1.1% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen administrowanych czerwiec
2.1% r/r
1.9% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja - 15% średnia obcięta czerwiec
1.6% r/r
1.6% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen żywności i energii czerwiec
0.6% r/r
0.6% r/r 0.5% r/r
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State lipiec
22.6
22 25
14:30 USA waga opis Sprzedaż bez samochodów czerwiec
0.4% m/m
0.4% m/m 1,4% m/m revision
14:30 USA Sprzedaż bez samochodów i paliw czerwiec
0.3% m/m
1,3% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż detaliczna czerwiec
0.5% m/m
0.5% m/m 1,3% m/m revision
16:00 USA waga opis Zapasy niesprzedanych towarów maj
0.4% m/m
0.4% m/m 0.3% m/m
wtorek, 17 lipca 2018
00:45 Nowa Zelandia waga opis Inflacja CPI II kw.
0.4% k/k
1.5% r/r
0.5% k/k
1.6% r/r
0.5% k/k
1.1% r/r
03:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA lipiec
03:30 Chiny Ceny nieruchomości czerwiec
4.7% r/r
09:00 Turcja waga Produkcja przemysłowa maj
5.5% r/r 6.2% r/r
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto czerwiec
4696.6 PLN
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie czerwiec
7% r/r 7% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie czerwiec
3.7% r/r 3.7% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw czerwiec
6210.2 tys.
10:00 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) maj
2.5% 2.5%
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) maj
2.7% 2.8%
10:30 Wlk. Brytania waga opis Stopa bezrobocia maj
4.2% 4.2%
10:30 Wlk. Brytania waga Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych czerwiec
2.3 tys. -7.7 tys.
11:00 Włochy waga Inflacja CPI - fin. czerwiec
0.3% m/m
1.5% r/r
0.3% m/m
1% r/r
15:15 USA waga opis Produkcja przemysłowa czerwiec
0.5% m/m -0.1% m/m
15:15 USA waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych czerwiec
78.3% 77.9%
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB lipiec
69 68
16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych maj
34.3 mld USD 93.9 mld USD
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto maj
52.3 mld USD 138.7 mld USD
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
-6 mln brk -6.8 mln brk
środa, 18 lipca 2018
09:00 Słowacja waga opis Inflacja HICP czerwiec
2.9% r/r 2.7% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC lipiec
105.9
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej czerwiec
2.4% r/r
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu czerwiec
3.6% r/r 1.1% m/m
2.8% r/r
10:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej lipiec
4
10:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej lipiec
6.1
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa czerwiec
6.1% r/r 1.6% m/m
5.4% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa czerwiec
20.8% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec
7.4% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. czerwiec
23.7% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa CPI czerwiec
0.2% m/m
2.2% r/r
0.3% m/m
2.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja RPI czerwiec
0.4% m/m
3.5% r/r
0.4% m/m
3.3% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.2% m/m
2.6% r/r
0.4% m/m
2.4% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa PPI czerwiec
0.2% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
2.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja PPI czerwiec
0.3% m/m
3.2% r/r
0.4% m/m
2.9% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja bazowa HICP czerwiec
0.2% m/m
1.2% r/r
0.2% m/m
1.3% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP czerwiec
0.1% m/m
2% r/r
0.5% m/m
1.9% r/r
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
2.5%
14:30 USA waga opis Rozpoczęte budowy domów czerwiec
1320 tys. 1350 tys.
14:30 USA waga opis Pozwolenia na budowę domów czerwiec
1333 tys. 1301 tys.
16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-0.7 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-6 mln brk -12.6 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
4.1 mln brk
20:00 USA waga opis Beżowa Księga lipiec
czwartek, 19 lipca 2018
01:50 Japonia waga opis Import czerwiec
5.3% r/r 14% r/r
01:50 Japonia waga opis Bilans handlu zagranicznego czerwiec
534 mld JPY -580,5 mld JPY revision
01:50 Japonia waga opis Eksport czerwiec
7% r/r 8.1% r/r
03:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia czerwiec
5.4% 5.4%
03:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia czerwiec
17 tys. 12 tys.
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego czerwiec
3.22 mld CHF 2.76 mld CHF
09:00 Czechy waga opis Inflacja PPI czerwiec
0.4% m/m
2.6% r/r
1% m/m
1.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna czerwiec
0.4% m/m
3.9% r/r
1.3% m/m
3.9% r/r
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii lipiec
22 19.9
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
220 tys. 214 tys.
15:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec
0.4% 0.2%
piątek, 20 lipca 2018
Słowacja waga opis Stopa bezrobocia czerwiec
5.3% 5.4%
01:30 Japonia waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.7% r/r
01:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI czerwiec
0.8% r/r 0.7% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI czerwiec
0.3% m/m
2.9% r/r
0.5% m/m
2.7% r/r
09:00 Węgry waga opis Wynagrodzenia maj
12.6% r/r
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. maj
26.2 mld EUR
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. maj
27.2 mld EUR 28.4 mld EUR
10:00 Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS lipiec
109
10:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna czerwiec
7.9% r/r 2.7% m/m
7.6% r/r
14:00 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
14:30 Kanada waga opis Inflacja bazowa CPI czerwiec
1.4% r/r -0.1% m/m
1.3% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.0% m/m
2.3% r/r
0.1% m/m
2.2% r/r
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż bez samochodów maj
0.5% m/m -0.1% m/m
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż detaliczna maj
0.0% m/m -1.2% m/m
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
863
sobota, 21 lipca 2018
Brak danych
niedziela, 22 lipca 2018
Brak danych
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.