Strona główna w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.03.20, godz. 20:27
kontakt

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 16 lipca 2018
04:00 Chiny waga opis Inwestycje w aglomeracjach miejskich czerwiec
6% r/r
6% r/r 6.1% r/r
04:00 Chiny waga opis PKB II kw.
1.8% k/k
6.7% r/r
1.6% k/k
6.7% r/r
1.4% k/k
6.8% r/r
04:00 Chiny waga opis Produkcja przemysłowa czerwiec
6% r/r
6.5% r/r 6.8% r/r
04:00 Chiny waga opis Sprzedaż detaliczna czerwiec
9% r/r
9% r/r 8.5% r/r
09:00 Turcja waga Stopa bezrobocia maj
9.6%
10,6% revision
10:00 Czechy waga opis Saldo rachunku bieżącego maj
-2.2 mld CZK
-10 mld CZK 29.3 mld CZK
10:07 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego maj
3.37 mld EUR
3.25 mld EUR 2,98 mld EUR revision
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. maj
16.9 mld EUR
17.6 mld EUR 18 mld EUR revision
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego n.s.a. maj
16.5 mld EUR
16.7 mld EUR
14:00 Polska waga opis Saldo obrotów towarowych maj
98 mln EUR
176 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Saldo rachunku bieżącego maj
42 mln EUR
-166 mln EUR -90 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen najbardziej zmiennych czerwiec
1.1% r/r
1.1% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen administrowanych czerwiec
2.1% r/r
1.9% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja - 15% średnia obcięta czerwiec
1.6% r/r
1.6% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen żywności i energii czerwiec
0.6% r/r
0.6% r/r 0.5% r/r
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State lipiec
22.6
22 25
14:30 USA waga opis Sprzedaż bez samochodów czerwiec
0.4% m/m
0.4% m/m 1,4% m/m revision
14:30 USA Sprzedaż bez samochodów i paliw czerwiec
0.3% m/m
1,3% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż detaliczna czerwiec
0.5% m/m
0.5% m/m 1,3% m/m revision
16:00 USA waga opis Zapasy niesprzedanych towarów maj
0.4% m/m
0.4% m/m 0.3% m/m
wtorek, 17 lipca 2018
00:45 Nowa Zelandia waga opis Inflacja CPI II kw.
0.4% k/k
1.5% r/r
0.5% k/k
1.6% r/r
0.5% k/k
1.1% r/r
03:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA lipiec
03:30 Chiny Ceny nieruchomości czerwiec
5% r/r
4.7% r/r
09:00 Turcja waga Produkcja przemysłowa maj
6.4% r/r
5.5% r/r 6.2% r/r
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto czerwiec
4848.2 PLN
4696.6 PLN
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie czerwiec
7.5% r/r
7% r/r 7% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie czerwiec
3.7% r/r
3.7% r/r 3.7% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw czerwiec
6222.1 tys.
6210.2 tys.
10:00 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) maj
2.5%
2.5% 2,6% revision
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) maj
2.7%
2.7% 2.8%
10:30 Wlk. Brytania waga opis Stopa bezrobocia maj
4.2%
4.2% 4.2%
10:30 Wlk. Brytania waga Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych czerwiec
7.8 tys.
2.3 tys. -3 tys. revision
11:00 Włochy waga Inflacja CPI - fin. czerwiec
0.2% m/m
1.3% r/r
0.3% m/m
1.5% r/r
0,2% m/m 1,3% r/r revision
15:15 USA waga opis Produkcja przemysłowa czerwiec
0.6% m/m
0.6% m/m -0,5% m/m revision
15:15 USA waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych czerwiec
78%
78.3% 77,7% revision
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB lipiec
68
68 68
16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych maj
45.6 mld USD
34.3 mld USD 94 mld USD revision
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto maj
69.9 mld USD
52.3 mld USD 233,1 mld USD revision
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
0.6 mln brk
-6 mln brk -6.8 mln brk
środa, 18 lipca 2018
09:00 Słowacja waga opis Inflacja HICP czerwiec
2.9% r/r
2.9% r/r 2.7% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC lipiec
106
105.9
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej czerwiec
2.8% r/r
2.4% r/r
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu czerwiec
0.3% m/m
3.7% r/r
3.6% r/r 1,3% m/m 3% r/r revision
10:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej lipiec
2.4
4
10:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej lipiec
5.2
6.1
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa czerwiec
4.2% m/m
6.8% r/r
6.1% r/r 1.6% m/m
5.4% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa czerwiec
24.7% r/r
20.8% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec
6.6% r/r
7.4% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. czerwiec
23.9% r/r
23.7% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa CPI czerwiec
-0.1% m/m
1.9% r/r
0.2% m/m
2.2% r/r
0.3% m/m
2.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja RPI czerwiec
0.3% m/m
3.4% r/r
0.4% m/m
3.5% r/r
0.4% m/m
3.3% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.0% m/m
2.4% r/r
0.2% m/m
2.6% r/r
0.4% m/m
2.4% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa PPI czerwiec
0.2% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
2.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja PPI czerwiec
0.1% m/m
3.1% r/r
0.3% m/m
3.2% r/r
0,5% m/m 3% r/r revision
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja bazowa HICP czerwiec
0.1% m/m
1.2% r/r
0.2% m/m
1.2% r/r
0.2% m/m
1.3% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP czerwiec
0.1% m/m
2% r/r
0.1% m/m
2% r/r
0.5% m/m
1.9% r/r
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-2.5%
2.5%
14:30 USA waga opis Rozpoczęte budowy domów czerwiec
1173 tys.
1320 tys. 1337 tys. revision
14:30 USA waga opis Pozwolenia na budowę domów czerwiec
1273 tys.
1333 tys. 1301 tys.
16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-3.2 mln brk
-0.1 mln brk -0.7 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
5.8 mln brk
-3.6 mln brk -12.6 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-0.4 mln brk
0.9 mln brk 4.1 mln brk
20:00 USA waga opis Beżowa Księga lipiec
czwartek, 19 lipca 2018
01:50 Japonia waga opis Import czerwiec
2.5% r/r
5.3% r/r 14% r/r
01:50 Japonia waga opis Bilans handlu zagranicznego czerwiec
721.4 mld JPY
534 mld JPY -580,5 mld JPY revision
01:50 Japonia waga opis Eksport czerwiec
6.7% r/r
7% r/r 8.1% r/r
03:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia czerwiec
5.4%
5.4% 5.4%
03:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia czerwiec
50.9 tys.
17 tys. 13,5 tys. revision
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego czerwiec
2.59 mld CHF
3.22 mld CHF 2,81 mld CHF revision
09:00 Czechy waga opis Inflacja PPI czerwiec
0.6% m/m
2.9% r/r
0.4% m/m
2.6% r/r
1% m/m
1.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna czerwiec
-0.5% m/m
2.9% r/r
0.2% m/m
3.7% r/r
1,4% m/m 4,1% r/r revision
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii lipiec
25.7
21.5 19.9
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
207 tys.
220 tys. 215 tys. revision
15:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec
0.5%
0.4% 0.2%
piątek, 20 lipca 2018
01:30 Japonia waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.7% r/r
0.7% r/r 0.7% r/r
01:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI czerwiec
0.8% r/r
0.8% r/r 0.7% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI czerwiec
0.3% m/m
3% r/r
0.3% m/m
2.9% r/r
0.5% m/m
2.7% r/r
09:00 Węgry waga opis Wynagrodzenia maj
10.9% r/r
12.6% r/r
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. maj
27.3 mld EUR
29,6 mld EUR revision
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. maj
4.6 mld EUR
27.2 mld EUR 27,3 mld EUR revision
10:00 Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS lipiec
109.6
109
10:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna czerwiec
3.4% m/m
10.3% r/r
7.9% r/r 2.7% m/m
7.6% r/r
10:30 Słowacja waga opis Stopa bezrobocia czerwiec
5.4%
5.3% 5.4%
14:00 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
14:30 Kanada waga opis Inflacja bazowa CPI czerwiec
0.1% m/m
1.3% r/r
1.4% r/r -0.1% m/m
1.3% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.1% m/m
2.5% r/r
0.1% m/m
2.4% r/r
0.1% m/m
2.2% r/r
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż bez samochodów maj
1.4% m/m
0.7% m/m -0.1% m/m
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż detaliczna maj
2% m/m
1.1% m/m -1.2% m/m
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
858
863
sobota, 21 lipca 2018
Brak danych
niedziela, 22 lipca 2018
Brak danych
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.