Kalendarium-Giełdowe w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.12.17, godz. 01:21
kontakt
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie
poniedziałek, 17 grudnia 2018
ABADONRE ABA GPW NWZA ws. zmian w RN oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
ADIUVO ADV GPW NWZA ws. połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPl sp. z o. o. oraz OryxPl sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.
ARI ARI NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 29 czerwca 2018 oraz zmiany statutu.
DEKPOL DEK GPW NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
FLUID FLD NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
MERA MER NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego oraz dalszego istnienia spółki.
ORBIS ORB GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Accor S.A.
SKOTAN SKT GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SKYLINE SKL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
wtorek, 18 grudnia 2018
DAMFINW DIN NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru.
ELBUDOWA ELB GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN i powołania członka RN na trwającą X kadencję.
MASTERPHA MPH GPW NWZA ws. nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8.
PEPEES PPS GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru nowych członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
PGSSOFT PSW GPW NWZA ws. dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na GPW oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
PROLOG PRL NC Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. powołania członka RN.
ROTOPINO ROT NC Dzień wykupu akcji spółki przez TIM Spółka Akcyjna po cenie 3,30 zł za akcję.
XTB XTB GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,35 zł na akcję.
FedEx FDX.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
środa, 19 grudnia 2018
BRAND24 B24 NC NWZA ws. dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków RN, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zmiany uchwał nr 5/17 i 6/17 NWZ z 18 października 2017 oraz zmiany statutu.
ECHO ECH GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,50 zł na akcję.
ELKOP EKP GPW NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
PHARMENA PHR NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, przyjęcia ?Polityki wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.