Kalendarium-Giełdowe w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.12.17, godz. 03:28
kontakt
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie
poniedziałek, 18 grudnia 2017
ABPL ABE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2016 r. ? 30.06.2017 r.
ATLANTAPL ATP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku.
CFI CFI GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, uchylenia uchwał nr 6 i 7 z 28 kwietnia 2017 roku oraz zmiany statutu.
CIECH CIE GPW NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
EKOEXPORT EEX GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę warunków pożyczek pieniężnych z członkiem RN oraz prezesem zarządu.
SYNTHOS SNS GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,93 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A.
TORPOL TOR GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
wtorek, 19 grudnia 2017
ALTUSTFI ALI GPW NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
COMPERIA CPL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Adama Jabłońskiego i Marka Dojnowa.
DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 2,35 zł na akcję.
ELBUDOWA ELB GPW Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
IFCAPITAL IFC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 258.424 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
LIVECHAT LVC GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
LKDESIGN LKS NC NWZA ws. wyrażania zgód na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu spółki.
PCCROKITA PCR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej WSP ? Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.
R22 R22 GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
FedEx FDX.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
środa, 20 grudnia 2017
BIOMEDLUB BML GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EMPERIA EMP GPW NWZA ws. zmiany statutu.
GEKOPLAST GKP NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.
GRMEDIA GME NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
PAMAPOL PMP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PRESTO PST NC NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D, zmiany statutu oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
R22 R22 GPW Przydział akcji oferowanych.
SEVENET SEV NC Dzień pierwszego notowania na NC 380.545 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r.
UHYECA ECA NC NWZA ws. zatwierdzenia wyboru członka RN wybranego w drodze kooptacji, zmiany zasad wynagradzania członków RN, ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia poboru oraz zmiany statutu.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.