Kalendarium-Giełdowe w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.10.17, godz. 20:32
kontakt
Pełna wersja kalendarium dostępna jest dla użytkowników zalogowanych.
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie
wtorek, 17 października 2017
BUWOG BWO GPW ZWZA
COGNOR COG GPW Zakończenie zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.
CPGROUP CPG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.359 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MMAKERS MMF NC NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
MOMO MOM NC NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia i sytuacji finansowej spółk, dopłat akcjonariuszy do kapitału w zamian za przyznanie uprawnień akcjom.
PAGED PGD GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Mespila Investments Limited po cenie 59 zł za akcję.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
VOXEL VOX NC NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
XPLUS XPL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
Goldman Sachs GS.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IBM IBM.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
środa, 18 października 2017
COLUMBUS CLC NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/11/2016 NWZ z 14 listopada 2016, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
EUCO EUC GPW NWZA ws. powołania nowych członków RN.
FAMUR FMF GPW NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
GOBARTO GOB GPW NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
PEMUG PMG GPW NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PFLEIDER PFL GPW NWZA ws. określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków RN.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ALCOA AA.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
American Express AXP.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
eBay EBAY.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
czwartek, 19 października 2017
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CZTOREBKA CZT GPW NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany Regulaminu Komitetu Audytu.
EXCELLENC EXC NC NWZA ws. podziału akcji przez obniżenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
GETIN GTN GPW NWZA ws. powołania członka RN.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KOPEX KPX GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
KREZUS KZS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LCCORP LCC GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
MANGATA MGT GPW NWZA ws. ustalenia liczebności RN aktualnej kadencji oraz powołania członka RN.
MARKA MRK NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
PGO PGO GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
POLWAX PWX GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
PZU PZU GPW Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
STALPROD STP GPW NWZA ws. zmiany w statucie, zmiany w Regulaminie RN, zmiany w składzie RN (odwołanie, powołanie), ustalenia liczby członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
STAPORKOW ZUK GPW NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
ULMA ULM GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ULMA ULM GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ZAMET ZMT GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
BNY Mellon BK.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Verizon VZ.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.