Komunikaty w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.07.19, godz. 00:22
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

18/07/18 19:11 brak uprawnień PEKAO OFE informuje
19:10 brak uprawnień OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2018-07-17
 brak uprawnień PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
19:07 brak uprawnień Sąd zdecydował, że dwoje b. członków zarządu GetBack pozostanie w areszcie do wpłaty kaucji
19:06 brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki CAPITAL PARK S.A.
19:05 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki VOXEL S.A.
 brak uprawnień GPW: wykluczenie z obrotu obligacji spółki EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI
 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI
19:04 brak uprawnień Prezydent podpisał ustawy ws. wypowiedzenia umów z niektórymi krajami UE o ochronie inwestycji
 brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.
18:53 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (29/2018) Skorygowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku
18:48 REMAK: Zawarcie umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o.
18:45 brak uprawnień Silvair przydzielił oferowane akcje, pozyskał 20,1 mln zł brutto
18:37 brak uprawnień GPW: Komunikat - Grupa Exorigo-Upos SA
18:36 brak uprawnień Główny akcjonariusz OT Logistics chce, by spółka przeprowadziła emisję akcji
18:29 brak uprawnień GPW: Komunikat - CAPITAL PARK S.A.
MURAPOL S.A.: Otrzymanie żądań od obligatariuszy obligacji serii T, U, W, Z
18:28 brak uprawnień GPW: Komunikat - SAF S.A.
18:25 NOVINA S.A.: Stanowisko Emitenta wobec tekstu zamieszczonego na portalu Bankier.pl
18:20 OT LOGISTICS: Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
18:19 SILVAIR INC: Zakończenie subskrypcji akcji Spółki w ramach Oferty.
18:16 brak uprawnień Bogdanka szacuje jednostkowy zysk netto za I półr. na 64,5 mln zł, EBITDA na 270 mln zł (opis)
18:14 RONSON DEVELOPMENT SE: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku z rezerwy pomiędzy akcjonariuszy (dywidendy)
18:03 brak uprawnień Bogdanka szacuje jednostkowy zysk netto za I poł. '18 na 64,5 mln zł, EBITDA na 270 mln zł
17:56 LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku
17:55 KREDYT INKASO S.A.: uzupełnienie raportu okresowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r
17:53 brak uprawnień Transakcje pakietowe
17:51 QUMAK S.A.: Zawarcie umowy istotnej z zakresu zarządzania tożsamością
INDATA S.A.: Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym Emitenta
17:48 MBWS: MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.