Komunikaty w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.06.24, godz. 13:08
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

22/06/18 23:05 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22:51 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Podpisanie znaczącego porozumienia o nawiązaniu współpracy z Polskim Programem Elektryfikacji Motoryzacji
22:18 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
22:13 ATON-HT S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyśpieszonego postepowania układowego
22:10 T-BULL S.A.: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego związanego z publiczną emisją akcji Spółki serii F oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynek regulowany
21:30 SKOTAN S.A.: Tre�� uchwa� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.
20:43 SKOTAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2018 r.
20:18 COLIAN HOLDING SA: Informacja o nabyciu przez Colian Holding S.A. akcji własnych
20:14 COLIAN HOLDING SA: Otrzymanie powiadomień o transakcji nabycia akcji Colian Holding S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
20:11 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
20:09 COLIAN HOLDING SA: Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69 oraz art. 77 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
20:02 SOFTBLUE S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:31 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.
19:17 VISTULA GROUP: Kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani Katarzyny Basiak-Gała do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"
19:15 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Powołanie członków Zarządu ZE PAK SA nowej kadencji
19:06 POLNORD: Zbycie przez Murapol SA całego pakietu akcji Spółki
19:04 11 BIT STUDIOS S.A.: Zbycie akcji przez osobę zarządzającą
19:00 11 BIT STUDIOS S.A.: Zbycie akcji przez osobę zarządzającą
18:54 11 BIT STUDIOS S.A.: Zbycie akcji przez osobę zarządzającą
18:53 POLNORD: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018
18:50 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
POLNORD: Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018r.
TRANS POLONIA S.A.: Spłata Pożyczki Mezzanine
18:49 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
18:46 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
18:45 KRAKCHEMIA S.A.: KANDYDATURA PANA GRZEGORZA JANASA DO RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.
18:41 ALIOR BANK S.A.: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. oraz treść podjętych uchwał
18:32 ALIOR BANK S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.
18:25 NORTH COAST: Decyzja WZA spółki North Coast S.A. o wypłacie dywidendy za 2017 rok
18:22 PREMIUM FUND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22.06.2018 roku
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.