Komunikaty w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.11.24, godz. 06:23
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

23/11/17 21:29 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Informacje spółki zależnej od Emitenta
21:23 CFI HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust. 1 rozporządzenia MAR
21:18 CFI HOLDING S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej
21:16 EMPERIA: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej
21:08 CFI HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust. 1 rozporządzenia MAR
20:52 CFI HOLDING S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej
20:48 LETUS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zapisie na prawa poboru przez osobę blisko związaną
20:47 CFI HOLDING S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej
20:36 CFI HOLDING S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej
20:28 AGROMEP S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Agromep S.A.
20:27 BORYSZEW: Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
20:23 DEVORAN S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach.
20:22 AGROMEP S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Agromep S.A.
20:18 S4E S.A.: Aneks nr 2 do umowy kredytowej o linię wielocelową z Alior Bankiem.
20:14 BUMECH S.A.: Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o restrukturyzację Spółki
ATM: Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
20:10 ATM: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19:41 AMREST: Wykonanie transakcji odkupu od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii
19:31 PEKABEX: Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. i ustanowienie hipoteki na prawach tej spółki
19:16 BUMECH S.A.: Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz żądanie przedterminowego wykupu obligacji
19:08 AUXILIA S.A.: Informacja o złożeniu zobowiązania typu lock-up w odniesieniu do akcji Spółki
19:07 BUMECH S.A.: Złożenie wniosku o sanację spółki zależnej Kobud SA
19:02 ERGIS S.A.: Skup akcji własnych
19:01 AUXILIA S.A.: Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze dokonanych na instrumentach finansowych Emitenta
18:57 AUXILIA S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18:56 BANK BGŻ BNP PARIBAS SA: Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku
18:40 AUXILIA S.A.: Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze dokonanych na instrumentach finansowych Emitenta
18:25 CPD S.A.: Powołanie Komitetu Audytu
18:19 INDATA S.A.: Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą ich scalenia
18:14 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.