Komunikaty w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.05.26, godz. 11:39
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

25/05/18 23:26 FLUID S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej
23:20 FLUID S.A.: Informacja poufna
23:14 ARTERIA S.A.: Przedterminowy wykup Obligacji serii F oraz zawarcie umowy kredytowej.
22:57 APANET S.A.: Odmowa wydania opinii przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
22:56 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy
22:55 AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
22:32 INDATA S.A.: Zawiadomienie Emitenta oraz spółki zależnej o wypełnieniu i terminie płatności weksla in blanco.
22:19 GLOBALWORTH POLAND: Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta
22:18 ARTERIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2018 roku
21:59 MABION S.A.: Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 NHL
21:56 DEKPOL S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
21:44 GENOMED S.A.: Informacja przekazana Spółce przez MCI Capital TFI S.A.
21:36 GENOMED S.A.: Opóźniona informacja poufna w sprawie negocjacji sprzedaży akcji Genomed
21:31 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21:24 ERGIS S.A.: Skup akcji własnych
21:22 GROCLIN: Zawarcie znaczącej Umowy z BZ WBK S.A.
21:12 NEWAG S.A.: Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
21:02 06MAGNA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.
20:57 GRUPA TRINITY S.A.: Informacja poufna
20:37 SKOTAN S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku
20:27 SKOTAN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 22 czerwca 2018 r.
20:26 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018r.
20:12 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:32 BUMECH S.A. w restrukturyzacji: Powołanie członków Rady Nadzorczej
19:31 DANKS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2018 roku
19:29 DEBICA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r.
19:27 ŚNIEZKA: Wybór audytora
19:24 GREMPCO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
19:23 ŚNIEZKA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
19:17 ŚNIEZKA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.