Komunikaty w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.09.26, godz. 02:13
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

25/09/17 19:38 INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 20.09.2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.
19:01 VENTURE INC S.A.: Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego
19:00 DEKPOL S.A.: Zawarcie umowy o roboty budowlane w CH Atrium Targówek w Warszawie
18:15 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy pod kreską; Sygnity i Arcus mocno w górę
17:28 GO TFI S.A.: Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu
17:27 KREDYT INKASO S.A.: Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017
17:18 brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (26/2017) Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu
17:16 brak uprawnień WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2453,15 pkt (-1,11%)
17:10 BALTIC BRIDGE: Utworzenie odpisu dotyczącego wierzytelności z tytułu pożyczki
17:09 brak uprawnień OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2017-09-22
17:08 brak uprawnień AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
17:06 brak uprawnień ADFORM GROUP SA (24/2017) Zmiany w Zarządzie Adform Group S.A.
17:04 brak uprawnień WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2453,15 pkt (-1,11%)
17:03 brak uprawnień ADFORM GROUP SA (23/2017) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.
16:58 brak uprawnień ADFORM GROUP SA (22/2017) Zmiany w Zarządzie Adform Group S.A.
16:53 MONNARI TRADE S.A.: Skup akcji własnych
16:51 ECHO: Podsumowanie oferty obligacji serii F
16:40 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki.
16:38 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
16:34 MOSTALZAB: Aktualne informacje o nowo powołanym Prezesie Zarządu
16:32 brak uprawnień Pełna sprzedaż z nowej linii Poliamidu 6 w Tarnowie możliwa za 3 lata
16:28 ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu.
16:25 brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej
16:24 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (19/2017) Rejestracja w KRS zmiany siedziby i adresu Emitenta
16:23 brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE informuje
16:21 MEGA SONIC S.A.: Podpisanie umowy znaczącej
16:20 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Rejestracja w KRS zmiany siedziby i adresu Emitenta
16:18 GPW: Podsumowanie kosztów emisji obligacji na okaziciela serii D i E
16:13 NETIA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.