Komunikaty w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.05.24, godz. 00:26
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

23/05/17 18:54 TXM S.A.: Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą TXM S.A. na zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych przez spółkę
18:52 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Uruchomienie transzy kredytu przeznaczonej na refinansowanie wydatków inwestycyjnych
18:47 GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
18:40 GPW: Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2016
18:39 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: ENEFI share transaction
18:27 RAWLPLUG: Ponowne zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta
18:25 MEDORT S.A.: Zawieszenie obrotu obligacjami serii C - wydłużenie terminu zawieszenia
18:18 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku
18:16 VELTO CARS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
18:11 AWBUD: Korekta raportu bieżącego nr 34/2017
18:07 POZBUD T&R S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu
ARTERIA S.A.: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok
18:06 DINO POLSKA S.A.: DINO POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:02 GRIFFIN PREMIUM RE N.V.: Informacja o akcjonariuszach Griffin Premium RE.. N.V.
17:52 RAINBOW TOURS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA
17:49 TXM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych TXM S.A. oraz GK TXM za lata 2017-2018
17:40 SARE S.A.: SARE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:36 TXM S.A.: Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016
17:29 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w dniu 23.05.2017 roku
17:27 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2017r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21.06.2017r. do godziny 14.00
17:25 KLEBA INVEST S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii FU2017 Spółki Kleba Invest S.A.
17:24 K2 INTERNET S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2017 rok
IMS S.A.: IMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:21 PELION SA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
17:20 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 roku
17:19 INVESTMENT FRIENDS S.A.: Informacja dotycząca istotnej Umowy pożyczki.
17:17 MNI: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego MNI S.A. za I kwartał 2017 roku.
17:16 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
 brak uprawnień WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2307,84 pkt (-1,51%)
17:14 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.