Komunikaty w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.09.26, godz. 02:14
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

25/09/17 22:06 PGNIG: Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 października 2017 roku
22:04 PAGED: zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji "Paged" S.A. przez fundusze zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ "Paged" S.A.
21:52 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
PGNIG: Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 21 października 2017 roku
21:32 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zmiana nazwy akcjonariusza posiadającego powyżej 5% akcji spółki
21:10  brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (24/2017) Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 22 września 2017 r.
PZ CORMAY S.A.: Dokonanie przydziału akcji serii L Spółki
20:54 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 22 września 2017 r.
ABADON REAL ESTATE S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2017 roku
20:50 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
20:47 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
20:40 ARCHICOM S.A.: Zawarcie porozumienia dotyczącego przeniesienia praw z umowy pożyczki
20:39 MIKROKASA S.A.: Terminowy wykup obligacji serii O (MKR0917)
20:30 MORIZON S.A.: Wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii H
20:19 MORIZON S.A.: Wyznaczenie ostatniego dnia notowania dla praw do akcji serii H
20:14 AB S.A.: Uchwały BondSpot i GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii AB03 200622
19:44 QUMAK S.A.: Kandydaci do Rady Nadzorczej Qumak S.A.
19:43 ORBIS: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19:38 INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 20.09.2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.
19:35  brak uprawnień Dekpol ma umowę na rozbudowę CH Atrium Targówek za ok. 85 mln zł
19:19  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji AB SA
19:18  brak uprawnień GPW: wykluczenie z obrotu akcji PELION SA
19:17  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
19:16  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ
19:01 VENTURE INC S.A.: Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego
19:00 DEKPOL S.A.: Zawarcie umowy o roboty budowlane w CH Atrium Targówek w Warszawie
18:15 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:08  brak uprawnień Rozmowy o postulatach finansowych w PGG po ocenie wyników III kwartału - prezes
18:07  brak uprawnień Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
18:01  brak uprawnień Transakcje pakietowe
« następne poprzednie »
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.