Komunikaty w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.05.24, godz. 00:26
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

23/05/17 23:48 DORADCY24 S.A.: Uzyskanie pozwolenia na budowę przez Spółkę zależną
23:18 APATOR: Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do Tauron Dystrybucja S.A.
21:52 RADPOL S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Radpol S.A.
20:54 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" S.A.
20:38 TXM S.A.: Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą TXM S.A. na sprzedaż i nabycie spółek.
20:37 PETROLINVEST S.A.: Postanowienie o wpisie do KRS
20:29 BORYSZEW: Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
 brak uprawnień CD Projekt wypłaci 1,05 zł dywidendy na akcję z zysku za '16
20:26 SITE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017 r. wraz z projektami uchwał
20:15 CD PROJEKT SA: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki za 2017 rok.
20:14 CD PROJEKT SA: Powołanie członków Zarządu spółki na nową kadencję
CD PROJEKT SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję
CD PROJEKT SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
CD PROJEKT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
20:11 ASSECO POLAND: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
19:59 YOLO S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
19:38 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Uchwała Zarządu spółki zależnej IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
19:34 HYPERION S.A.: Złożenie wniosku do KDPW S.A. o zarejestrowanie akcji serii F Emitenta.
19:01  brak uprawnień ZWZ GPW 19 czerwca powoła prezesa spółki
18:54 TXM S.A.: Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą TXM S.A. na zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych przez spółkę
18:52 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Uruchomienie transzy kredytu przeznaczonej na refinansowanie wydatków inwestycyjnych
18:47 GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
18:40 GPW: Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2016
18:39 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: ENEFI share transaction
18:37  brak uprawnień Grupa Dino miała w I kw. '17 r. 30,5 mln zł zysku netto, wzrost o 30 proc. rdr
18:36  brak uprawnień OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2017-05-22
18:35  brak uprawnień AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej
18:27 RAWLPLUG: Ponowne zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta
18:25 MEDORT S.A.: Zawieszenie obrotu obligacjami serii C - wydłużenie terminu zawieszenia
18:18 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku
« następne poprzednie »
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.