Komunikaty w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.03.23, godz. 23:01
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

23/03/17 21:56 INTELIWISE S.A.: Zawarcie umowy nabycia udziałów Limtel sp. z o.o.
21:52 IMPEXMET: IMPEXMET formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:51 WORK SERVICE S.A.: Announcement about convening the Bondholders' Meeting of U series bonds
21:49 IMPEXMET: IMPEXMET formularz raportu rocznego
21:43 NETIA: Transakcje wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
21:29 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:28  brak uprawnień DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street, przesunięto głosowanie ws. zastąpienia Obamacare
21:26 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do istotnej umowy kredytowej
21:24 MERCATOR MEDICAL S.A.: Informacja o przekazaniu korekty raportu okresowego RS za 2016 rok
20:30 LASER-MED S.A.: Zmiana stanu posiadania
20:29 URSUS S.A.: URSUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:27 URSUS S.A.: Korekta opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016.
20:05 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:54 WORK SERVICE S.A.: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii U
19:51 BANK PEKAO SA: Korekta raportu - Informacja o otrzymaniu zawiadomień o przekroczeniu przez Oppenheimer Funds Inc. udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku
19:40  brak uprawnień GPW upomina 26 spółek z NewConnect w związku z raportowaniem wyników za IV kw. '16
19:32 DAMF INWESTYCJE S.A.: Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta.
19:24  brak uprawnień PZU podtrzymuje politykę dywidendową, chce przyspieszyć realizację strategii
19:14 FITEN S.A.: Cofnięcie pozwu o ustalenie przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
18:59 SYGNITY: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
18:55 KCI: Informacja o stanowisku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do planowanych działań KCI S.A. zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.
18:35  brak uprawnień Getin Holding chce, by Idea Bank zatrzymał zysk za '16
18:24 IDEA BANK S.A.: ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY PRZEZ GETIN HOLDNG S.A. DOTYCZĄCEGO SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 MARCA 2017 R.
18:15 X-TRADE BROKERS DM SA: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie wypłaty dywidendy
 brak uprawnień X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (8/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie wypłaty dywidendy
18:10 MACROLOGIC: Zaciągnięcie istotnych zobowiązań (umowa kredytu)
18:09 IQ PARTNERS S.A.: Powołanie w drodze kooptacji osoby nadzorującej
18:01 SIMPLE: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 brak uprawnień Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
17:58  brak uprawnień ATM Grupa chce wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję
« następne poprzednie »
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.