Pliki z danymi-End of day-Amibroker w GIEŁDA-Notowania&Wykresy - bossa.pl
2017.06.25, godz. 16:00
kontakt


Wszystkie grupy GPW
all dane bieżące (plik sesjaall.prn )
plik sesjaall.prn2017.06.23 18:09 44,2 kB
kilka ostatnich plików sesjaall.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.23 18:09 109,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaall.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:14 22 330,5 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstall.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:14 19 905,9 kB
archiwum plików sesjaall.prn
bieżące pliki: sesjazgr.prn, sesjaF2.prn
sesjacgl.prn, sesjancn.prn, sesjafut.prn, sesjawar.prn,
sesjaobl.prn, sesjanbp.prn, sesjafun.prn; spakowane
(plik sesjaprn.zip jest z 2017.06.23 23:59 , 38,4 kB )

Fastfood: szybki dostęp do plików Metastocka
5 w 1!
1 plik sesjaall.prn odpowiada 5 plikom sesja*.prn (GPW)
(plik sesjaall.zip jest z 2017.06.23 18:09 , 15,8 kB ) , starsze
Uwaga: plik może nie zawierać wszystkich grup,
zwłaszcza w godz. 11:45-16:15

Notowania ciągłe - akcje, akcje NFI i indeksy GPW
cgl dane bieżące (plik sesjacgl.prn )
plik sesjacgl.prn2017.06.23 18:06 24,6 kB
kilka ostatnich plików sesjacgl.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.23 18:06 64,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metacgl.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:11 16 424,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstcgl.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:11 15 224,2 kB
archiwum plików sesjacgl.prn
Rynek kontraktów terminowych i opcji GPW
Uwaga! Syntetyczny papier FW20. Dla celów tworzenia wykresu kontynuacyjnego serii kontraktów na indeks WIG20 stworzono syntetyczny papier FW20. Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX o największej liczbie otwartych pozycji. Po zmianie 'źródła' na kolejną serię, dane historyczne korygowane są o lukę wynikającą ze 'skokowego przejścia'.

Inny Syntetyczny papier FW20WS (wygasająca seria). Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX wygasającego. W tym przypadku dane historyczne nie są korygowane, możliwe są luki na wykresie.

Na tej samej zasadzie stworzyliśmy inne syntetyczne papiery: FUSD, FUSDWS, FEUR, FEURWS, FCHF i FCHFWS.
Pod uwagę bierzemy wszystkie notowane serie kontraktów terminowych.

Więcej na temat tworzenia wykresów kontynuacyjnych w książce J. D. Schwager: 'AT rynków terminowych'.
fut dane bieżące (plik sesjafut.prn )
plik sesjafut.prn2017.06.23 18:07 4,4 kB
kilka ostatnich plików sesjafut.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.23 18:07 15,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafut.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:14 608,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfut.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:14 555,5 kB
archiwum plików sesjafut.prn
Rynek NewConnect
ncn dane bieżące (plik sesjancn.prn )
plik sesjancn.prn2017.06.23 18:08 10,0 kB
kilka ostatnich plików sesjancn.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.23 18:08 24,8 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metancn.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:12 4 040,3 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstncn.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:12 3 564,7 kB
archiwum plików sesjancn.prn
F2 - System jednolitego kursu dnia - papiery dwukrotnie notowane GPW
f2 dane bieżące (plik sesjaf2.prn )
plik sesjaf2.prn2017.06.23 18:08 0,7 kB
kilka ostatnich plików sesjaf2.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.23 18:08 3,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaf2.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:13 610,0 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstf2.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:13 562,7 kB
archiwum plików sesjaf2.prn
Notowania ciągłe - obligacje GPW i Catalyst
obl dane bieżące (plik sesjaobl.prn )
plik sesjaobl.prn2017.06.23 18:07 4,5 kB
kilka ostatnich plików sesjaobl.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.23 18:07 9,6 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaobl.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:13 647,3 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstobl.zip
zawartość bazy
2017.06.23 18:13 530,6 kB
archiwum plików sesjaobl.prn
Indeksy giełd zagranicznych
zgr dane bieżące (plik sesjazgr.prn )
plik sesjazgr.prn2017.06.23 23:59 1,2 kB
kilka ostatnich plików sesjazgr.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.23 23:59 5,1 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metazgr.zip
zawartość bazy
2017.06.23 23:59 2 060,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstzgr.zip
zawartość bazy
2017.06.23 23:59 2 128,0 kB
archiwum plików sesjazgr.prn
Waluty w NBP
nbp dane bieżące (plik sesjanbp.prn )
plik sesjanbp.prn2017.06.23 15:32 1,5 kB
kilka ostatnich plików sesjanbp.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.23 15:32 4,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metanbp.zip
zawartość bazy
2017.06.23 15:32 881,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstnbp.zip
zawartość bazy
2017.06.23 15:32 769,9 kB
archiwum plików sesjanbp.prn
Wartości netto jednostek funduszy inwestycyjnych
fun dane bieżące (plik sesjafun.prn )
plik sesjafun.prn2017.06.22 23:59 25,8 kB
kilka ostatnich plików sesjafun.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.22 23:59 15,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafun.zip
zawartość bazy
2017.06.22 23:59 4 376,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfun.zip
zawartość bazy
2017.06.22 23:59 3 684,5 kB
archiwum plików sesjafun.prn
Wartości jednostek funduszy emerytalnych
ofe dane bieżące (plik sesjaofe.prn )
plik sesjaofe.prn2017.06.22 23:59 0,5 kB
kilka ostatnich plików sesjaofe.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.22 23:59 2,8 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaofe.zip
zawartość bazy
2017.06.22 23:59 318,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstofe.zip
zawartość bazy
2017.06.22 23:59 273,8 kB
archiwum plików sesjaofe.prn
Forex
fx dane bieżące (plik sesjafx.prn )
plik sesjafx.prn2017.06.23 23:59 4,0 kB
kilka ostatnich plików sesjafx.prn , spakowane
plik few_last.zip2017.06.23 23:59 12,0 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafx.zip
zawartość bazy
2017.06.23 23:59 5 396,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfx.zip
zawartość bazy
2017.06.23 23:59 4 685,7 kB
archiwum plików sesjafx.prn
baner_ZAGRANICA_920x112.jpg
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.