Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, Osiągnięcia w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.03.20, godz. 20:36
kontakt

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

- ekspert rynku finansowego

W 2018 roku DM BOŚ został nagrodzony w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2018 podczas Konferencji FxCuffs – największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania zrzeszającego branżę rynku inwestycyjnego. Dodatkowo biuro otrzymało nagrody w kategorii Najlepszy Polski Broker Forex 2018 i Najlepszy Polski Broker CFD 2018. Zarząd GPW docenił dokonania biura w 2017, przyznając w lutym 2018 r. nagrody za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku oraz za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2017 roku. W lutym 2018 roku wyróżniony tytułem Finansowa Marka Roku za innowacyjne, najwyższej jakości produkty związane z inwestowaniem na giełdach, funduszami inwestycyjnymi oraz rynkiem walutowym, takie jak bossa.pl, bossafound.pl, bossafx.pl. Unikatowa platforma Bossafund.pl została nagrodzona Orderem Finansowym 2017 przez miesięcznik Home&Market.
W 2017 roku DM BOŚ został nagrodzony tytułem Najlepszy Dom Maklerski Roku 2016 według Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet i został wyróżniony Statuetką „Byki i Niedźwiedzie”. W 2016 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. r. został uhonorowany Nagrodą Specjalną GPW i tytułem Brokera Roku 2015. Jest wieloletnim liderem rynku kontraktów terminowych. W 2015 biuro otrzymało najwyższą ocenę dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet. DM BOŚ jest najlepiej ocenianym brokerem w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 13 lat zajmuje miejsce na podium wśród najlepszych (Źródło: Forbes i Bankier.pl). Wielokrotnie nagradzany za aktywność i innowacyjne produkty, związane z inwestowaniem na giełdach polskiej i zagranicznych (bossa.pl), funduszami inwestycyjnymi (bossafund.pl) oraz rynkiem walutowym Forex (bossafx.pl). DM BOŚ oferuje Klientom wysokiej jakości produkty oraz wspiera inwestorów licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami czy komentarzami ekspertów.

DM BOŚ świadczy usługi na rynku kapitałowym w zakresie:

Więcej w zakładce OFERTA.

Biuro zatrudnia ponad 200 specjalistów rynku finansowego, w tym ponad 70 osób z uprawnieniami maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych, specjalistów ewidencji papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. DM BOŚ S.A. posiada sieć 15 placówek, w tym oddziały i AFI, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Nagrody i wyróżnienia

Za swoją działalność oraz rozwiązania internetowe Biuro było wielokrotnie nagradzane przez branże oraz samych inwestorów. DM BOŚ S.A. może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami jak:

 • Marzec 2019 - Finansowa Marka Roku za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym

 • Luty 2019 - nagroda GPW w kategorii „Lider rynku instrumentów pochodnych” za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2018 roku

 • Grudzień 2018 - II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich 2018, organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 • Listopad 2018 - tytuł Firma Przyjazna Klientowi 2018 – wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.

 • Kwiecień 2018 - Statuetka Platynowy Megawat 2017 - nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2017

 • Marzec 2018 - Order Finansowy 2017 miesięcznika Home&Market dla Bossafund.pl w kategorii Produkt Inwestycyjny

 • Marzec 2018 - Nagroda FxCuffs 2018 dla DM BOŚ w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2018

 • Marzec 2018 - Nagroda FXCuffs 2018 dla BossaFX w kategorii Najlepszy Polski Broker Forex 2018

 • Marzec 2018 - Nagroda FXCuffs 2018 dla BossaFX w kategorii Najlepszy Polski Broker CFD 2018

 • Luty 2018 - nagroda GPW na Głównym Rynku akcji - za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2017 roku

 • Luty 2018 - nagroda GPW na rynku instrumentów pochodnych - za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2017 roku

 • Luty 2018 - Finansowa Marka Roku za innowacyjne, najwyższej jakości produkty związane z inwestowaniem na giełdach, funduszami inwestycyjnymi oraz rynkiem walutowym, takie jak bossa.pl, bossafound.pl, bossafx.pl.

 • Listopad 2017 - II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich 2017, organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 • Czerwiec 2017 - Statuetka Platynowy Megawat 2016 – nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2016.
 • Marzec 2017 - nagroda GPW na Głównym Rynku Akcji - za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2016 roku.
 • Marzec 2017 - nagroda GPW na rynku instrumentów pochodnych - za najwyższy udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi na akcje 2016 roku.
 • Marzec 2017 - nagroda Grupy KDPW - za wysoką jakość raportowania transakcji do KDPW_TR w 2016 roku.
 • Marzec 2017 - Order Finansowy 2016 miesięcznika Home&Market dla bossa amIKE w kategorii Produkt Inwestycyjny.
 • Marzec 2017 - Nagroda „Byk i Niedźwiedź” Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” dla Domu Maklerskiego BOŚ, uznanego za Najlepszy Dom Maklerski 2016
 • Luty 2017 - Finansowa Marka Roku za nieustanne rozwijanie i wzbogacanie oferty oraz realizację licznych działań edukacyjnych, których celem jest wyposażenie klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych, w wiedzę niezbędną do skutecznego inwestowania i utrzymywanie od lat pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.