Giełda-Kontrakty - Rachunek Intraday w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.25, godz. 04:50
kontakt

Rachunek Intraday

Rachunek Intraday to obniżony depozyt zabezpieczający dla pozycji daytradingowych, czyli otwieranych
i zamykanych tego samego dnia.

Depozyt na rachunku derywatów intraday jest co do zasady niższy niż na rachunku standardowym.  
Zobacz przykład

Dlaczego warto?

 

Przykłady

 

Jak zacząć?
Otwarcie rachunku

Opłaty i prowizje

Zlecenia


FAQ


Transakcja terminowa zawarta przy obniżonej stawce depozytu charakteryzuje się niemal dwukrotnie wyższą dźwignią finansową, która w tym przypadku może wynosić aż dwudziestopięciokrotność zainwestowanych środków. To oznacza, że za taką samą kwotę można otworzyć blisko dwa razy więcej pozycji niż na standardowym rachunku derywatów.

Jak zacząć? - Otwarcie rachunku

 Osoba fizyczna
Jestem Klientem DM BOŚ
Chcę otworzyć rachunek w DM BOŚ
Aby otworzyć rachunek INTRADAY należy mieć podpisaną Umowe ramową oraz mieć aktywny Rachunek kasowy i Rachunek kontraktowy.
Aby otworzyć rachunek derywatów intraday należy wykonać poniższe kroki:

Nalezy zalogować się na rachunek maklerski i wybrać w menu [Dyspozycje -> Otwarcie rachunku], a następnie wypełnić dyspozycję:

 • Otwórz rachunek kontraktowy Intraday
 1. Rejestracja i otwarcie Umowy ramowej (wymagane jest podpisanie i aktywacja umowy)
 2. Otwarcie rachunku akcyjnego (po podpisaniu umowy konieczne będzie złożenie elektronicznej dyspozycji otwarcia rachunku akcyjnego)
 3. Otwarcie standardowego rachunku kontraktowego
 4. Otwarcie rachunku kontraktów Intraday (złożenie dyspozycji elektronicznej otwarcia rachunku Intraday)

Po podpisaniu Umowy ramowej, można od razu złożyć wnioski o otwarcie rachunku kasowego, rachunku derywatów i rachunku derywatów INTRADAY.

 Uwaga! Do momentu pełnej aktywacji rachunku Kontraktowego (rachunek derywatów) rachunek INTRADAY pozostaje w statusie: złożony czeka na aktywacje.


Osoba prawna

Aby otworzyć rachunek Intraday nalezy mieć otwartą umowę akcyjną i standardową kontraktową.

Uwaga! Umowę prawną można podpisać korespondencyjnie i we wszystkich oddziałach DM BOŚ (osobiście).

Przykłady

Przykład 1


Środki własne Klienta – 10 000 zł
Kurs kontraktu (z mnożnikiem 20) – 2450 punktów
Wstępny depozyt zabezpieczający „standardowy” (depozyt wymagany przez KDPW 7,4%-2450*20*7,4%=3626 zł)
Wstępny depozyt zabezpieczający INTRADAY (depozyt wymagany przez KDPW 4%-2450*20*4%=1960 zł)

Przy posiadanych środkach Klient może otworzyć:
 • przy depozycie standardowym jedynie 2 kontrakty
 • przy depozycie INTRADAY 5 kontraktów

Przykład 2

Otwieramy pozycje przy założeniach opisanych powyżej (patrz Przykład 1).

Zakładając, że rynek pozwoli nam zamknąć je z 10-cio punktowym zyskiem osiągniemy następujące rezultaty:
 • przy depozycie standardowym
  Zaangażowany kapitał 2*3626(depozyt)+2*9,9(prowizja od otwarcia)=7271,8 zł
  Zysk 2szt*10p*20 – (2*9,9+2*6) (prowizja) = 368,2 zł czyli tylko 5,06% zaangażowanego kapitału
 • przy depozycie INTRADAY
  Zaangażowany kapitał 5*1960(depozyt)+5*9,9(prowizja od otwarcia)=9849,5 zł
  Zysk 5szt*10p*20 – (5*9,9+5*6) (prowizja) = 920,5 zł czyli aż 9,35% zaangażowanego kapitału

  Należy pamiętać, że potencjalne straty również mogą być odpowiednio większe

Przykład 3

Otwieramy pozycje przy założeniach opisanych powyżej (patrz Przykład 1).

Zakładając, że rynek pozwoli nam zamknąć pozycje z 1punktowym zyskiem osiągniemy następujące rezultaty:
 • przy depozycie standardowym
  Zaangażowany kapitał 2*3626(depozyt)+2*9,9(prowizja od otwarcia)=7271,8 zł
  Zysk 2szt*1p*20 – (2*9,9+2*6) (prowizja) = 8,2 zł czyli tylko 0,11% zaangażowanego kapitału
 • przy depozycie INTRADAY
  Zaangażowany kapitał 5*1960(depozyt)+5*9,9(prowizja od otwarcia)=9849,5 zł
  Zysk 5szt*1p*20 – (5*9,9+5*6) (prowizja) = 20,5 zł czyli 0,21% zaangażowanego kapitału

Należy zwrócić uwagę, że osiągając regularnie, codziennie nawet tak symboliczne zyski roczna stopa zwrotu wyniosłaby około 50 % (i to pomijając procent składany).

Aktywni Klienci dokonujący większych obrotów mają możliwość negocjacji jeszcze bardziej atrakcyjnej stawki prowizji, co umożliwi im podniesienie osiąganej stopy zwrotu nawet przy minimalnej zmienności rynku.  

Przykłady strategii

Wykorzystując większy mnożnik na kontraktach (x20) oraz depozyty intraday, można polepszyć wyniki swoich strategii:

Zlecenia

Zasady inwestowania na rachunku Kontrakty Intraday

Na rachunku Kontrakty Intraday można składać zlecenia wyłącznie na kontrakty indeksowe na WIG20:
 1. seria o najbliższym terminie wygaśnięcia,
 2. seria wygasająca w pierwszym terminie wygaśnięcia po terminie o którym mowa w pkt.1.

Limit realizacji zlecenia:
 • z określonym (kwotowo) limitem realizacji,
 • ze zmiennym limitem realizacji (PEG),
 • bez określonego (kwotowo) limitu realizacji (PKC, PCR).

Dodatkowe warunki wykonania zlecenia:
 • minimalna wielkość wykonania,
 • limit aktywacji,
 • wielkość ujawniana,
 • górny lub dolny limit zlecenia PEG.

Oznaczenie terminu ważności zlecenia:
 • na najbliższą sesję giełdową do określonego czasu
 • ważne do pierwszego wykonania, tzn. zlecenie jest ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeśli zlecenie jest realizowane jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność - Wykonaj i Anuluj
 • ważne do zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeśli zlecenie jest realizowane jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym zlecenie musi być zrealizowane w całości albo nie zostać zrealizowane w ogóle - Wykonaj lub Anuluj


Ze względu na specyfikę rachunku Intraday, można z niego składać zlecenia, jedynie na bieżącą sesję ważne nie dłużej niż do godziny 16:50 - zlecenia z ważnością „Wykonaj i Anuluj” oraz „Wykonaj lub Anuluj”.

 Harmonogram rachunku Intraday
od 8:30
Rozpoczęcie sesji - można składać zlecenia na rachunku Intraday
do 16:20Składanie wniosków o niezamykanie pozycji
od 16:20
Weryfikacja i akceptacja wniosków o niezamykanie pozycji
16:20 - 16:50 Po akceptacji wniosku Klienci ponownie mogą składać zlecenia z pełnym pokryciem
do 16:50Pozycje na rachunku Intraday mogą być samodzielnie zamknięte przez Klienta
po 16:50
DM przystąpi do interwencyjnego zamknięcia pozycji (podczas trwania fixingu)
po 16:50
Składanie nowych zleceń nie będzie możliwe

Uwaga! Od g. 16:20 do czasu akceptacji wniosku na rachunku Intraday nie może być aktywnych zleceń.

Wnioski

Klienci działający na rachunkach INTRADAY mogą pozostawić otwarte pozycje na następną sesję, pod warunkiem posiadania wystarczającego pełnego depozytu* i złożenia wniosku o niezamykanie pozycji do określonego czasu (16:20). W przeciwnym przypadku pozycje muszą zostać zamknięte przed końcem notowań ciągłych (po tym terminie zostaną zamknięte przez DM).

Wnioski można składać do godziny 16.20 przez internet, telefonicznie lub osobiście.
Klienci, którzy złożyli wniosek nie mogą mieć aktywnych zleceń w czasie pomiędzy 16:20 a chwilą akceptacji wniosku przez DM. Wnioski Klientów dotyczące rachunków na których istnieją aktywne zlecenia będą odrzucane.
Warunkiem akceptacji wniosku przez DM jest posiadanie zabezpieczenia pozycji o wartości nie niższej niż wartość depozytu* zabezpieczającego, wymaganego przez DM na rachunkach derywatów (pełny depozyt zabezpieczający bez uwzględniania obniżenia wartości dla pozycji intraday).  Przy wyznaczeniu właściwego depozytu zabezpieczającego uwzględniane są straty wynikające z wyceny niezamkniętych pozycji intraday.

*depozyt wymagany na standardowych rachunkach kontraktowych

 

Podwyższanie depozytów zabezpieczających w przypadku dużej zmienności rynku

 1. Depozyt zabezpieczający intraday jest podwyższany w przypadku, gdy zmiana kursu instrumentu relacji do kursu odniesienia przekroczy dopuszczalną wartość (Wartość Maksymalna).
 2. Wartość Maksymalna jest równa 0,75 określonej w procentach wartości depozytu zabezpieczającego intraday.
 3. Zmiana kursu instrumentu jest określana dla instrumentu o najbliższym terminie wygaśnięcia.
 4. Przez kurs odniesienia rozumie się:
  • Kurs otwarcia w przypadku określania zmiany kursu w fazie notowań ciągłych,
  • Kurs transakcyjny w trakcie sesji w przypadku, gdy zmiana kursu w fazie notowań ciągłych w relacji do kursu otwarcia przekroczy Wartość Maksymalną.
 5. Jeżeli zmiana kursu w fazie notowań ciągłych w relacji do kursu otwarcia przekroczy Wartość Maksymalną, depozyt jest podwyższany. Kurs transakcyjny, o którym mowa zdaniu poprzednim staje się nowym kursem odniesienia.
 6. Wartości podwyższeń depozytu intraday w relacji do kursu odniesienia:
  • Kurs odniesienia = kurs otwarcia - min 1 pkt%
  • Kurs odniesienia = kurs transakcyjny w fazie notowań ciągłych– min. 2 pkt%

Opłaty i prowizje

Zobacz pełną tabele Opłaty i prowizje - rynek derywaty
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.