Strona główna w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl `
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 26 marca 2018
08:45 Francja waga opis PKB s.a. - fin. IV kw.
move
0.6% k/k
10:30 Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)
16:30 USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu marzec
37.2
17:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley)
21:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
wtorek, 27 marca 2018
00:10 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
08:00 Niemcy waga opis Ceny importu luty
0.5% m/m
0.7% r/r
09:00 Szwecja Indeks zaufania konsumentów marzec
104.7
09:00 Szwecja Indeks zaufania w przemyśle marzec
114
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe marzec
1.2% r/r
09:30 Szwecja waga opis Inflacja PPI luty
2.5% r/r
09:30 Szwecja waga opis Bilans handlu zagranicznego luty
-1.8 mld SEK
10:00 Strefa Euro waga opis Podaż pieniądza M3 luty
4.6% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów w gospodarce marzec
114.1
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów w usługach marzec
17.5
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów biznesu marzec
1.48
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów producentów marzec
8
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów konsumentów marzec
0.1
14:00 Węgry waga Decyzja ws. stóp procentowych marzec
0.90%
14:30 Słowacja waga opis Saldo rachunku bieżącego styczeń
-295 mln EUR
15:00 USA waga opis Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii styczeń
6.0% r/r
15:00 USA waga opis Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii styczeń
6.3% r/r
16:00 USA waga opis Indeks Fed z Richmond marzec
28
16:00 USA waga opis Indeks zaufania konsumentów - Conference Board marzec
130.8
16:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
-2.7 mln brk
środa, 28 marca 2018
08:00 Niemcy waga opis Indeks zaufania konsumentów - GfK kwiecień
10.8
08:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. luty
-0.4% m/m
08:45 Francja waga opis Indeks zaufania gospodarstw domowych marzec
100
09:00 Słowacja waga opis Inflacja PPI luty
1.4% m/m
2.6% r/r
09:00 Węgry waga opis Stopa bezrobocia luty
3.8%
09:00 Hiszpania waga opis Sprzedaż detaliczna luty
2.2% r/r
09:30 Szwecja waga opis Sprzedaż detaliczna n.s.a. luty
0.1% m/m
1.2% r/r
12:00 Wlk. Brytania waga Sprzedaż detaliczna wg CBI marzec
8
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-1.1%
14:30 USA Konsumpcja prywatna (annualizowana) - fin. IV kw.
2.2%
14:30 USA waga opis PKB (annualizowany) - fin. IV kw.
3.2%
14:30 USA waga opis PCE core - fin. IV kw.
1.3% k/k
14:30 USA waga opis Deflator PKB - fin. IV kw.
2.1% k/k
14:30 USA Saldo obrotów towarowych luty
-74.4 mld USD
16:00 USA waga opis Indeks podpisanych umów kupna domów luty
-4.7% m/m
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-1.7 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-2.6 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-2 mln brk
16:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
czwartek, 29 marca 2018
01:50 Japonia waga opis Sprzedaż detaliczna luty
1,5% r/r revision
09:00 Szwajcaria waga opis Indeks instytutu KOF marzec
108
09:00 Węgry waga opis Bilans handlu zagranicznego - fin. styczeń
513 mln EUR
09:00 Węgry waga opis Inflacja PPI luty
0.3% m/m
3.3% r/r
09:00 Turcja waga PKB IV kw.
11.1% r/r
09:00 Polska waga opis Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC marzec
172.2
09:55 Niemcy waga opis Stopa bezrobocia s.a. marzec
5.4%
10:00 Włochy waga Inflacja PPI luty
0.7% m/m
1.7% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis PKB s.a. - fin. IV kw.
0.5% k/k
1.8% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Saldo rachunku bieżącego IV kw.
-22.8 mld GBP
10:30 Wlk. Brytania waga opis Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny luty
67.5 tys.
10:30 Wlk. Brytania waga opis Podaż pieniądza M4 luty
1.5% m/m
13:00 Czechy waga Decyzja CNB ws. stóp procentowych marzec
0.75%
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP marzec
14:00 Niemcy waga opis Inflacja CPI - wst. marzec
0.5% m/m
1.4% r/r
14:00 Niemcy waga opis Inflacja HICP - wst. marzec
0.5% m/m
1.2% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja IPPI luty
0.3% m/m
2% r/r
14:30 Kanada waga opis Miesięczny PKB styczeń
0.1% m/m
14:30 USA PCE luty
0.4% m/m
1.7% r/r
14:30 USA waga opis Dochody Amerykanów luty
0.4% m/m
14:30 USA waga opis PCE core luty
0.3% m/m
1.5% r/r
14:30 USA waga opis Wydatki Amerykanów luty
0.2% m/m
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
229 tys.
15:45 USA waga opis Indeks Chicago PMI marzec
61.9
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. marzec
2.5
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. marzec
2.7
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. marzec
99.7
18:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
804
piątek, 30 marca 2018
01:30 Japonia waga opis Stopa bezrobocia luty
2.4%
01:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio marzec
0.9% r/r
01:50 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. luty
2.5% r/r
01:50 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - wst. luty
-6.8% m/m
08:45 Francja Inflacja HICP - wst. marzec
0.0% m/m
1.3% r/r
08:45 Francja Inflacja CPI - wst. marzec
0.0% m/m
1.2% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja PPI luty
0.1% m/m
0.9% r/r
08:45 Francja waga opis Wydatki konsumentów luty
-1.9% m/m
09:00 Turcja waga Bilans handlu zagranicznego luty
-9.07 mld USD
09:00 Polska waga opis Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC marzec
68.3
11:00 Włochy waga Inflacja CPI - wst. marzec
0.0% m/m
0.5% r/r
14:00 Polska waga opis Saldo rachunku bieżącego - kwartalne IV kw.
112 mln EUR
sobota, 31 marca 2018
03:00 Chiny waga opis Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP marzec
50.3
03:00 Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP marzec
54.4
niedziela, 01 kwietnia 2018
Brak danych