Strona główna w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl `
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 26 lutego 2018
11:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
14:00 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
15:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:00 USA waga opis Sprzedaż nowych domów styczeń
625 tys.
16:30 USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu luty
33.4
21:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
22:45 Nowa Zelandia waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
640 mln NZD
wtorek, 27 lutego 2018
08:45 Francja waga opis Indeks zaufania gospodarstw domowych luty
104
09:00 Szwecja Indeks zaufania konsumentów luty
107.2
09:00 Szwecja Indeks zaufania w przemyśle luty
113.8
09:00 Węgry waga opis Stopa bezrobocia styczeń
3.8%
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe luty
0.7% r/r
09:30 Szwecja waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
-1.7 mld SEK
09:40 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
10:00 Strefa Euro waga opis Podaż pieniądza M3 styczeń
4.6% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów w gospodarce luty
114.7
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów w usługach luty
16.7
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów biznesu luty
1.54
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów producentów luty
8.8
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów konsumentów luty
1.3
14:00 Niemcy waga opis Inflacja CPI - wst. luty
-0.7% m/m
1.6% r/r
14:00 Niemcy waga opis Inflacja HICP - wst. luty
-1% m/m
1.4% r/r
14:00 Węgry waga Decyzja ws. stóp procentowych luty
0.90%
14:30 USA Saldo obrotów towarowych styczeń
-72,26 mld USD revision
14:30 USA waga opis Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. styczeń
2.8% m/m
14:30 USA waga opis Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. styczeń
0.7% m/m
15:00 USA waga opis Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii grudzień
6.1% r/r
15:00 USA waga opis Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii grudzień
6.4% r/r
15:00 USA waga opis Indeks cen nieruchomości - FHFA grudzień
0.4% m/m
16:00 USA waga opis Indeks Fed z Richmond luty
14
16:00 USA waga opis Indeks zaufania konsumentów - Conference Board luty
125.4
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
-0.9 mln brk
środa, 28 lutego 2018
00:50 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. styczeń
4.2% r/r
00:50 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - wst. styczeń
2,9% m/m revision
00:50 Japonia waga opis Sprzedaż detaliczna styczeń
3.6% r/r
02:00 Chiny waga opis Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP luty
51.3
02:00 Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP luty
55.3
08:00 Niemcy waga opis Indeks zaufania konsumentów - GfK marzec
11
08:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. styczeń
-1% m/m
08:00 Turcja waga Bilans handlu zagranicznego styczeń
-9.2 mld USD
08:00 Szwajcaria Indeks konsumpcji UBS styczeń
1.69
08:45 Francja waga opis Inflacja PPI styczeń
0.0% m/m
1.7% r/r
08:45 Francja PKB s.a. - rew. IV kw.
0.6% k/k
08:45 Francja Inflacja HICP - wst. luty
-0.1% m/m
1.3% r/r
08:45 Francja Inflacja CPI - wst. luty
-0.1% m/m
1.4% r/r
08:45 Francja waga opis Wydatki konsumentów styczeń
-1.2% m/m
09:00 Słowacja waga opis Inflacja PPI styczeń
0.7% m/m
2% r/r
09:00 Szwajcaria waga opis Indeks instytutu KOF luty
106.9
09:00 Węgry waga opis Inflacja PPI styczeń
0.0% m/m
3.9% r/r
09:00 Czechy waga opis Inflacja PPI styczeń
0.3% m/m
0.7% r/r
09:00 Polska waga opis Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC luty
172.7
09:30 Szwecja PKB s.a. IV kw.
0.8% k/k
09:30 Szwecja PKB w.d.a. IV kw.
2.9% r/r
09:30 Szwecja waga opis Protokół z posiedzenia Riksbank luty
09:30 Szwecja waga opis Inflacja PPI styczeń
2.3% r/r
09:30 Szwecja waga opis Sprzedaż detaliczna n.s.a. styczeń
-1.4% m/m
3.3% r/r
09:55 Niemcy waga opis Stopa bezrobocia s.a. luty
5.4%
10:00 Polska PKB n.s.a. - fin. IV kw.
4.9% r/r
10:00 Polska PKB s.a. - fin. IV kw.
1.2% k/k
5.2% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP - dane szacunkowe luty
1.3% r/r
11:00 Włochy waga Inflacja CPI - wst. luty
0.3% m/m
0.9% r/r
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-6.6%
14:30 Słowacja waga opis Saldo rachunku bieżącego grudzień
122 mln EUR
14:30 USA Konsumpcja prywatna (annualizowana) - rew. IV kw.
2.2%
14:30 USA waga opis PKB (annualizowany) - rew. IV kw.
3.2%
14:30 USA PCE core - rew. IV kw.
1.3% k/k
14:30 USA waga opis Deflator PKB - rew. IV kw.
2.1% k/k
14:30 Kanada waga opis Inflacja IPPI styczeń
-0.1% m/m
2.2% r/r
15:45 USA waga opis Indeks Chicago PMI luty
65.7
16:00 USA waga opis Indeks podpisanych umów kupna domów styczeń
0.5% m/m
16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
0.26 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-1.6 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-2.4 mln brk
23:30 Australia waga opis Indeks PMI dla przemysłu luty
58.7
czwartek, 01 marca 2018
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty
54.8
02:45 Chiny waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty
51.5
06:00 Japonia waga opis Indeks zaufania konsumentów luty
44.7
06:30 Australia Indeks cen surowców marzec
-0.6% r/r
07:45 Szwajcaria PKB n.s.a. IV kw.
1.2% r/r
07:45 Szwajcaria waga opis PKB s.a. IV kw.
0.6% k/k
08:30 Szwecja Indeks PMI dla przemysłu luty
57
09:00 Polska waga opis Indeks PMI dla przemysłu luty
54.6
09:00 Węgry waga opis Indeks PMI dla przemysłu luty
60.9
09:00 Polska waga opis Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC luty
69.4
09:15 Hiszpania waga opis Indeks PMI dla przemysłu luty
55.2
09:15 Szwajcaria waga opis Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń
-0.7% m/m
09:15 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna w.d.a. styczeń
0.6% r/r
09:30 Czechy waga opis Indeks PMI dla przemysłu luty
59.8
09:30 Szwajcaria waga opis Indeks PMI dla przemysłu luty
65.3
09:45 Włochy waga Indeks PMI dla przemysłu luty
59
09:50 Francja waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty
58.4
09:55 Niemcy waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty
61.1
10:00 Strefa Euro waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty
59.6
10:00 Włochy waga Stopa bezrobocia styczeń
10.8%
10:30 Wlk. Brytania waga opis Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny styczeń
61 tys.
10:30 Wlk. Brytania waga opis Podaż pieniądza M4 styczeń
-0.6% m/m
10:30 Wlk. Brytania waga opis Indeks PMI dla przemysłu luty
55.3
11:00 Strefa Euro waga opis Stopa bezrobocia styczeń
8.7%
11:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Dani?le Nouy)
14:30 Kanada waga opis Saldo rachunku bieżącego IV kw.
-19.35 mld CAD
14:30 USA PCE styczeń
0.1% m/m
1.7% r/r
14:30 USA waga opis Dochody Amerykanów styczeń
0.4% m/m
14:30 USA waga opis PCE core styczeń
0.2% m/m
1.5% r/r
14:30 USA waga opis Wydatki Amerykanów styczeń
0.4% m/m
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
222 tys.
15:30 Kanada waga opis Indeks PMI dla przemysłu luty
55.9
15:45 USA waga opis Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty
55.5
16:00 USA Indeks zatrudnienia luty
54.2
16:00 USA Indeks nowych zamówień luty
65.4
16:00 USA Indeks cen płaconych luty
72.7
16:00 USA waga opis Indeks ISM dla przemysłu luty
59.1
16:00 USA waga opis Wydatki na inwestycje budowlane styczeń
0.7% m/m
16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
17:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley)
piątek, 02 marca 2018
00:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio luty
0.7% r/r
00:30 Japonia waga opis Stopa bezrobocia styczeń
2.8%
00:30 Japonia waga opis Wydatki gospodarstw domowych styczeń
-0.1% r/r
08:00 Niemcy waga opis Ceny importu styczeń
0.3% m/m
1.1% r/r
08:00 Niemcy waga opis Sprzedaż detaliczna n.s.a. styczeń
1.9% r/r
08:00 Niemcy waga opis Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń
-1.9% m/m
09:00 Czechy PKB s.a. - rew. IV kw.
0.5% k/k
5% r/r
09:00 Węgry waga opis Bilans handlu zagranicznego - fin. grudzień
713 mln EUR
09:00 Hiszpania waga opis PKB s.a. - fin. IV kw.
0.8% k/k
3.1% r/r
09:10 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
10:00 Włochy waga PKB - fin. IV kw.
0.4% k/k
1.7% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja PPI styczeń
0.2% m/m
2.2% r/r
14:30 Kanada waga opis PKB (annualizowany) IV kw.
1.7%
14:30 Kanada waga opis PKB IV kw.
0.4% k/k
14:30 Kanada waga opis Miesięczny PKB grudzień
0.4% m/m
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. luty
2.5
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. luty
2.7
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. luty
95.7
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
799
sobota, 03 marca 2018
Brak danych
niedziela, 04 marca 2018
23:30 Australia waga opis Indeks PSI dla usług luty
54.9