Strona główna w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 16 października 2017
03:30 Chiny waga opis Inflacja CPI wrzesień
1.6% r/r
1.6% r/r 1.8% r/r
03:30 Chiny waga opis Inflacja PPI wrzesień
6.9% r/r
6.3% r/r 6.3% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. sierpień
5.3% r/r
5.4% r/r 4.7% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. sierpień
2% m/m
2.1% m/m -0.8% m/m
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego wrzesień
9.2 mld NOK
12.4 mld NOK
09:00 Czechy waga opis Inflacja PPI wrzesień
0.4% m/m
1.7% r/r
0.3% m/m
1.6% r/r
0.2% m/m
1.4% r/r
09:00 Turcja waga Stopa bezrobocia sierpień
10.7%
10.2%
10:00 Czechy waga opis Saldo rachunku bieżącego sierpień
-8.1 mld CZK
-5.6 mld CZK -27.4 mld CZK
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień
21.6 mld EUR
20.3 mld EUR 17,9 mld EUR revision
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego n.s.a. sierpień
16.1 mld EUR
23.2 mld EUR
14:00 Polska waga opis Saldo obrotów towarowych sierpień
298 mln EUR
-425 mln EUR -241 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Saldo rachunku bieżącego sierpień
-100 mln EUR
-622 mln EUR -491 mln EUR revision
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State październik
30.2
20.7 24.4
20:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
23:45 Nowa Zelandia waga opis Inflacja CPI III kw.
0.5% k/k
1.9% r/r
0.4% k/k
1.8% r/r
0.0% k/k
1.7% r/r
wtorek, 17 października 2017
02:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA październik
10:00 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego sierpień
4.23 mld EUR 6.56 mld EUR
10:20 Strefa Euro Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa CPI wrzesień
2.8% r/r 0.6% m/m
2.7% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja RPI wrzesień
0.3% m/m
4% r/r
0.7% m/m
3.9% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja CPI wrzesień
0.3% m/m
3% r/r
0.6% m/m
2.9% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa PPI wrzesień
0.1% m/m
2.6% r/r
0.2% m/m
2.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja PPI wrzesień
0.3% m/m
3.3% r/r
0.4% m/m
3.4% r/r
11:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu ZEW październik
20 17
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja bazowa HICP wrzesień
0.4% m/m
1.3% r/r
0.2% m/m
1.3% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP wrzesień
0.4% m/m
1.5% r/r
0.3% m/m
1.5% r/r
11:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
12:15 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto wrzesień
4492.63 PLN
14:00 Polska waga opis Wynagrodzenie wrzesień
6.2% r/r 6.6% r/r
14:00 Polska waga opis Zatrudnienie wrzesień
4.6% r/r 4.6% r/r
14:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wrzesień
6025.6 tys.
14:30 USA waga opis Ceny importu wrzesień
0.6% m/m 0.6% m/m
14:30 USA waga opis Ceny eksportu wrzesień
0.4% m/m 0.6% m/m
14:30 USA waga opis Ceny importu bez ropy wrzesień
0.3% m/m
14:30 USA waga opis Ceny eksportu bez towarów rolniczych wrzesień
0.7% m/m
15:15 USA waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
0.2% m/m -0.9% m/m
15:15 USA waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych wrzesień
76.2% 76.1%
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB październik
64 64
20:00 USA waga opis Budżet federalny wrzesień
6 mld USD -107.7 mld USD
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych sierpień
14.3 mld USD 1.3 mld USD
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto sierpień
-7.3 mld USD
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
3.1 mln brk
środa, 18 października 2017
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC październik
106.6
10:10 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
10:30 Wlk. Brytania waga opis Stopa bezrobocia sierpień
4.3% 4.3%
10:30 Wlk. Brytania waga Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wrzesień
1 tys. -2.8 tys.
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-2.1%
13:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej wrzesień
0.4% r/r
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wrzesień
0.5% m/m
3.1% r/r
0.4% m/m
3% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
6.7% m/m
5.2% r/r
5.9% m/m
8.8% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa wrzesień
18.1% r/r 23.5% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień
8.1% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. wrzesień
22.6% r/r
14:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna wrzesień
-1% m/m
7.9% r/r
1.2% m/m
7.6% r/r
14:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej październik
0.8
14:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej październik
5
14:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley)
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Dani?le Nouy)
14:30 USA waga opis Pozwolenia na budowę domów wrzesień
1245 tys. 1272 tys. revision
14:30 USA waga opis Rozpoczęte budowy domów wrzesień
1180 tys. 1180 tys.
16:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
2.5 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-1 mln brk -2.75 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-1.5 mln brk
20:00 USA waga opis Beżowa Księga październik
czwartek, 19 października 2017
01:50 Japonia waga opis Import wrzesień
15% r/r 15.2% r/r
01:50 Japonia waga opis Bilans handlu zagranicznego wrzesień
560 mld JPY 112,6 mld JPY revision
01:50 Japonia waga opis Eksport wrzesień
14.9% r/r 18.1% r/r
02:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia wrzesień
5.6% 5.6%
02:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia wrzesień
15.2 tys. 54.2 tys.
04:00 Chiny waga opis Inwestycje w aglomeracjach miejskich wrzesień
7.7% r/r 7.8% r/r
04:00 Chiny waga opis PKB III kw.
1.7% k/k
6.8% r/r
1.7% k/k
6.9% r/r
04:00 Chiny waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
6.2% r/r 6.0% r/r
04:00 Chiny waga opis Sprzedaż detaliczna wrzesień
10.2% r/r 10.1% r/r
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego wrzesień
2.47 mld CHF 2.17 mld CHF
09:00 Węgry waga opis Wynagrodzenia sierpień
13.1% r/r
09:30 Szwecja waga opis Stopa bezrobocia wrzesień
6.0% 6.0%
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna wrzesień
-0.2% m/m
2% r/r
1% m/m
2.4% r/r
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP październik
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii październik
22 23.8
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
240 tys. 243 tys.
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board wrzesień
0.1% 0.4%
piątek, 20 października 2017
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI wrzesień
0.1% m/m
2.9% r/r
0.2% m/m
2.6% r/r
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. sierpień
32.5 mld EUR
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. sierpień
26.2 mld EUR 25.1 mld EUR
14:00 Polska waga opis Koniunktura w przemyśle październik
6.3
14:00 Polska waga opis Koniunktura w handlu detalicznym październik
11.4
14:00 Polska waga opis Koniunktura w budownictwie październik
2.7
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż bez samochodów sierpień
0.3% m/m 0.2% m/m
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż detaliczna sierpień
0.5% m/m 0.4% m/m
14:30 Kanada waga opis Inflacja bazowa CPI wrzesień
0.0% m/m
0.9% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja CPI wrzesień
0.3% m/m
1.6% r/r
0.1% m/m
1.4% r/r
16:00 USA waga opis Sprzedaż domów na rynku wtórnym wrzesień
5.30 mln 5.35 mln
20:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
sobota, 21 października 2017
01:30 USA Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
niedziela, 22 października 2017
Brak danych