Strona główna w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 17 września 2018
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego sierpień
31.8 mld NOK
25.3 mld NOK
09:00 Czechy waga opis Inflacja PPI sierpień
0.1% m/m
3.3% r/r
-0.1% m/m
3.1% r/r
0.3% m/m
3.4% r/r
09:00 Turcja waga Produkcja przemysłowa lipiec
5.6% r/r
1.8% r/r 2,8% r/r revision
09:00 Turcja waga Stopa bezrobocia lipiec
10.2%
9,6% revision
09:00 Słowacja waga opis Inflacja HICP sierpień
2.9% r/r
2.8% r/r 2.6% r/r
09:30 Szwecja waga opis Protokół z posiedzenia Riksbank wrzesień
10:05 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego lipiec
5.7 mld EUR
4.8 mld EUR 5,2 mld EUR revision
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja bazowa HICP sierpień
0.1% m/m
1.2% r/r
0.1% m/m
1.2% r/r
-0.4% m/m
1.3% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP sierpień
0.2% m/m
2% r/r
0.2% m/m
2% r/r
-0.3% m/m
2.1% r/r
11:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
12:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State wrzesień
19
23 25.6
16:30 Australia waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board lipiec
0.1%
0.2%
wtorek, 18 września 2018
03:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA wrzesień
03:30 Australia waga opis Indeks cen nieruchomości II kw.
-0.7% k/k
-0.7% k/k -0.7% k/k
09:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
09:30 Szwecja waga opis Stopa bezrobocia sierpień
6.1%
6%
09:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Dani?le Nouy)
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto sierpień
4798.3 PLN
4825 PLN
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie sierpień
6.8% r/r
7% r/r 7.2% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie sierpień
3.4% r/r
3.5% r/r 3.5% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw sierpień
6229.1 tys.
6231.1 tys.
14:00 Węgry waga Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień
0.90%
0.90% 0.90%
14:30 Kanada waga opis Produkcja sprzedana lipiec
0.9% m/m
0.7% m/m 1,3% m/m revision
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB wrzesień
67
66 67
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych lipiec
74.8 mld USD
65.1 mld USD -36.5 mld USD
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto lipiec
52.2 mld USD
189,7 mld USD revision
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
1.25 mln brk
-2.4 mln brk -8.6 mln brk
środa, 19 września 2018
00:45 Nowa Zelandia waga opis Saldo rachunku bieżącego II kw.
-1.62 mld NZD
-1.05 mld NZD 0.18 mld NZD
01:50 Japonia waga opis Import sierpień
15.4% r/r
14.9% r/r 14.6% r/r
01:50 Japonia waga opis Bilans handlu zagranicznego sierpień
-444.6 mld JPY
-469 mld JPY -231,9 mld JPY revision
01:50 Japonia waga opis Eksport sierpień
6.6% r/r
5.6% r/r 3.9% r/r
04:47 Japonia waga Decyzja BoJ ws. stóp procentowych wrzesień
-0.1%
-0.1% -0.1%
07:45 Szwajcaria waga opis Prognozy gospodarcze SECO III kw.
08:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ wrzesień
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC wrzesień
104.7
105.1
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. lipiec
21.3 mld EUR
22.4 mld EUR 23,8 mld EUR revision
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. lipiec
31.9 mld EUR
28,8 mld EUR revision
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej sierpień
3.2% r/r
3.1% r/r
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu sierpień
0.0% m/m
3% r/r
3% r/r 0.1% m/m
3.4% r/r
10:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wrzesień
3.1
2.4
10:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wrzesień
6.9
6.2
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa sierpień
0.8% m/m
5% r/r
5.2% r/r -5.4% m/m
10.3% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa sierpień
20% r/r
18% r/r 18.7% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. sierpień
5% r/r
7.8% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. sierpień
19% r/r
16.6% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa CPI sierpień
0.8% m/m
2.1% r/r
0.5% m/m
1.8% r/r
-0.1% m/m
1.9% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja RPI sierpień
0.9% m/m
3.5% r/r
0.6% m/m
3.2% r/r
0.1% m/m
3.2% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja CPI sierpień
0.7% m/m
2.7% r/r
0.5% m/m
2.4% r/r
0.0% m/m
2.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa PPI sierpień
0.1% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
2.1% r/r
0,1% m/m 2,3% r/r revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja PPI sierpień
0.2% m/m
2.9% r/r
0.2% m/m
2.9% r/r
0.0% m/m
3.1% r/r
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
1.6%
-1.8%
14:30 USA waga opis Rozpoczęte budowy domów sierpień
1282 tys.
1235 tys. 1174 tys. revision
14:30 USA waga opis Pozwolenia na budowę domów sierpień
1229 tys.
1310 tys. 1303 tys. revision
14:30 USA waga opis Saldo rachunku bieżącego II kw.
-101.5 mld USD
-103.5 mld USD -121,7 mld USD revision
15:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-1.7 mln brk
-0.5 mln brk 1.25 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-2 mln brk
-2.4 mln brk -5.3 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
0.8 mln brk
0.2 mln brk 6.2 mln brk
czwartek, 20 września 2018
00:45 Nowa Zelandia waga opis PKB s.a. II kw.
1% k/k
2.8% r/r
0.7% k/k
2.5% r/r
2,6% r/r revision
03:30 Australia waga Biuletyn kwartalny RBA III kw.
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego sierpień
2.13 mld CHF
2.4 mld CHF 2,21 mld CHF revision
09:00 Węgry waga opis Wynagrodzenia lipiec
12.8% r/r
11.2% r/r
09:30 Szwajcaria waga Decyzja ws. stóp procentowych III kw.
-1.25%
-1.25% -1.25%
10:00 Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień
0.75%
0.75% 0.50%
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna sierpień
0.3% m/m
3.3% r/r
-0.2% m/m
2.3% r/r
0,9% m/m 3,8% r/r revision
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP wrzesień
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii wrzesień
22.9
17 11.9
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
201 tys.
210 tys. 204 tys.
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board sierpień
0.4%
0.5% 0.6%
16:00 USA waga opis Sprzedaż domów na rynku wtórnym sierpień
5.34 mln
5.35 mln 5.34 mln
17:15 Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)
19:20 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
piątek, 21 września 2018
01:30 Japonia waga opis Inflacja CPI sierpień
1.3% r/r
0.9% r/r
01:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI sierpień
0.9% r/r
0.9% r/r 0.8% r/r
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień
52.9
53.1 52.5
08:45 Francja waga opis PKB s.a. - fin. II kw.
0.2% k/k
0.2% k/k 0.2% k/k
09:15 Francja waga opis Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień
52.5
53.3 53.5
09:15 Francja waga opis Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień
54.3
55.3 55.4
09:30 Niemcy waga opis Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień
53.7
55.6 55.9
09:30 Niemcy waga opis Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień
56.5
55.0 55.0
10:00 Strefa Euro waga opis Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień
53.3
54.4 54.6
10:00 Strefa Euro waga opis Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień
54.7
54.4 54.4
10:00 Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wrzesień
105.4
109
10:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna sierpień
0.9% m/m
9% r/r
9% r/r -0.3% m/m
9.3% r/r
13:00 Wlk. Brytania waga Biuletyn kwartalny BoE III kw.
14:30 Kanada waga opis Inflacja bazowa CPI sierpień
0.1% m/m
1.7% r/r
0.2% m/m
1.6% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja CPI sierpień
-0.1% m/m
2.8% r/r
-0.1% m/m
2.9% r/r
0.5% m/m
3% r/r
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż bez samochodów lipiec
0.9% m/m
0.6% m/m 0,1% m/m revision
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż detaliczna lipiec
0.3% m/m
0.4% m/m -0,1% m/m revision
15:45 USA waga opis Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień
55.6
55 54.7
15:45 USA Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień
52.9
55 54.8
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
867
sobota, 22 września 2018
Brak danych
niedziela, 23 września 2018
Brak danych