Strona główna w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 15 października 2018
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. sierpień
0.2% r/r
0.6% r/r 2.2% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. sierpień
0.2% m/m
0.7% m/m -0.2% m/m
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego wrzesień
21.1 mld NOK
31.8 mld NOK
09:00 Turcja waga Stopa bezrobocia sierpień
10.8%
10.2%
09:00 Słowacja waga opis Inflacja CPI wrzesień
0.1% m/m
2.7% r/r
0.1% m/m
2.7% r/r
0.2% m/m
2.8% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC wrzesień
82
82 revision
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów i importu wrzesień
-0.2% m/m
2.6% r/r
0.1% m/m 0.0% m/m
3.4% r/r
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów wrzesień
-0.2% m/m
1.6% r/r
0.1% m/m
2.2% r/r
10:00 Czechy waga opis Saldo rachunku bieżącego sierpień
-6.97 mld CZK
-12 mld CZK -0.1 mld CZK
10:00 Polska Inflacja CPI - fin. wrzesień
0.2% m/m
1.9% r/r
0.2% m/m
1.8% r/r
0.0% m/m
2% r/r
14:00 Polska waga opis Saldo obrotów towarowych sierpień
-329 mln EUR
-344 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Saldo rachunku bieżącego sierpień
-549 mln EUR
-396 mln EUR -750 mln EUR revision
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State październik
21.1
19 19
14:30 USA waga opis Sprzedaż bez samochodów wrzesień
-0.1% m/m
0.4% m/m 0,2% m/m revision
14:30 USA Sprzedaż bez samochodów i paliw wrzesień
0.0% m/m
0,1% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż detaliczna wrzesień
0.1% m/m
0.6% m/m 0.1% m/m
16:00 USA waga opis Zapasy niesprzedanych towarów sierpień
0.5% m/m
0.5% m/m 0,7% m/m revision
18:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Dani?le Nouy)
23:45 Nowa Zelandia waga opis Inflacja CPI III kw.
0.9% k/k
1.9% r/r
0.7% k/k
1.7% r/r
0.4% k/k
1.5% r/r
wtorek, 16 października 2018
02:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA październik
03:30 Chiny waga opis Inflacja CPI wrzesień
2.5% r/r
2.5% r/r 2.3% r/r
03:30 Chiny waga opis Inflacja PPI wrzesień
3.6% r/r
3.5% r/r 4.1% r/r
08:00 Niemcy waga opis Ceny importu sierpień
0% m/m
4.8% r/r
0.2% m/m
5.2% r/r
-0,1% m/m 4,8% r/r revision
09:00 Czechy waga opis Inflacja PPI wrzesień
0.3% m/m
3.2% r/r
0.2% m/m
3.2% r/r
0.1% m/m
3.3% r/r
09:00 Turcja waga Produkcja przemysłowa sierpień
1.7% r/r
1.2% r/r 5.6% r/r
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto wrzesień
4771.9 PLN
4798.3 PLN
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie wrzesień
6.7% r/r
7.1% r/r 6.8% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie wrzesień
3.2% r/r
3.4% r/r 3.4% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wrzesień
6224.9 tys.
6229.1 tys.
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) sierpień
2.7%
2.6% 2.6%
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) sierpień
3.1%
2.9% 2.9%
10:30 Wlk. Brytania waga opis Stopa bezrobocia sierpień
4.0%
4.0% 4.0%
10:30 Wlk. Brytania waga Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wrzesień
18.5 tys.
7.5 tys. 14,2 tys. revision
11:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu ZEW październik
-24.7
-12 -10.6
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień
16.6 mld EUR
15 mld EUR 12.8 mld EUR
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego n.s.a. sierpień
11.7 mld EUR
17.6 mld EUR
11:03 Włochy waga Inflacja CPI - fin. wrzesień
-0.5% m/m
1.4% r/r
-0.4% m/m
1.5% r/r
0.4% m/m
1.6% r/r
12:03 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego sierpień
2.5 mld EUR
4.3 mld EUR 5.7 mld EUR
14:00 Węgry waga Decyzja ws. stóp procentowych październik
0.90%
0.90% 0.90%
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen najbardziej zmiennych wrzesień
1.4% r/r
1.3% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen administrowanych wrzesień
1.9% r/r
2.2% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja - 15% średnia obcięta wrzesień
1.8% r/r
1.7% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen żywności i energii wrzesień
0.8% r/r
0.9% r/r 0.9% r/r
15:15 USA waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
0.3% m/m
0.2% m/m 0.4% m/m
15:15 USA waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych wrzesień
78.1%
78.2% 78.1%
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB październik
68
67 67
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych sierpień
131.8 mld USD
50.5 mld USD 66,7 mld USD revision
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto sierpień
108.2 mld USD
48,5 mld USD revision
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
-2.1 mln brk
1 mln brk 9.75 mln brk
środa, 17 października 2018
09:00 Słowacja waga opis Inflacja HICP wrzesień
2.7% r/r
2.8% r/r 2.9% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC październik
104.1
104.7
09:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej wrzesień
3.3% r/r
3.2% r/r
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wrzesień
0.4% m/m
2.9% r/r
2.9% r/r 0.0% m/m
3% r/r
10:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej październik
1.3
3.1
10:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej październik
6.1
6.9
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
3.5% m/m
2.8% r/r
4.3% r/r 0.8% m/m
5% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa wrzesień
16.4% r/r
18% r/r 20% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień
5.4% r/r
5% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. wrzesień
19.9% r/r
19% r/r
10:10 Chiny waga opis Podaż pieniądza M2 wrzesień
8.3% r/r
8.3% r/r 8.2% r/r
10:10 Chiny waga opis Nowe kredyty wrzesień
1380 mld CNY
1350 mld CNY 1280 mld CNY
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa CPI wrzesień
0.0% m/m
1.9% r/r
0.2% m/m
2% r/r
0.8% m/m
2.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja RPI wrzesień
0.0% m/m
3.3% r/r
0.2% m/m
3.5% r/r
0.9% m/m
3.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja CPI wrzesień
0.1% m/m
2.4% r/r
0.2% m/m
2.6% r/r
0.7% m/m
2.7% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa PPI wrzesień
0.1% m/m
2.4% r/r
0.1% m/m
2.3% r/r
0,2% m/m 2,2% r/r revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja PPI wrzesień
0.4% m/m
3.1% r/r
0.2% m/m
2.9% r/r
0.2% m/m
2.9% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja bazowa HICP wrzesień
0.3% m/m
1.1% r/r
1.1% r/r 0.1% m/m
1.2% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP wrzesień
0.5% m/m
2.1% r/r
0.5% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
2% r/r
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-7.1%
-1.7%
14:30 USA waga opis Rozpoczęte budowy domów wrzesień
1201 tys.
1220 tys. 1268 tys. revision
14:30 USA waga opis Pozwolenia na budowę domów wrzesień
1241 tys.
1278 tys. 1249 tys. revision
14:30 Kanada waga opis Produkcja sprzedana sierpień
-0.4% m/m
-0.6% m/m 1,2% m/m revision
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-2 mln brk
-1.55 mln brk 0.95 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
6.5 mln brk
1.1 mln brk 6 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-0.8 mln brk
-1.2 mln brk -2.67 mln brk
18:10 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
20:00 USA waga opis Protokół z posiedzenia FOMC wrzesień
czwartek, 18 października 2018
01:50 Japonia waga opis Import wrzesień
7% r/r
13.7% r/r 15,3% r/r revision
01:50 Japonia waga opis Bilans handlu zagranicznego wrzesień
139.6 mld JPY
-50 mld JPY -438,4 mld JPY revision
01:50 Japonia waga opis Eksport wrzesień
-1.2% r/r
1.9% r/r 6.6% r/r
02:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia wrzesień
5%
5.3% 5.3%
02:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia wrzesień
5.6 tys.
15 tys. 44,6 tys. revision
02:30 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego wrzesień
2.43 mld CHF
2.45 mld CHF 2,08 mld CHF revision
09:30 Szwecja waga opis Stopa bezrobocia wrzesień
6.0%
6.1%
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna wrzesień
-0.8% m/m
3% r/r
-0.4% m/m
3.6% r/r
0,4% m/m 3,4% r/r revision
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii październik
22.2
20 22.9
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
210 tys.
212 tys. 215 tys. revision
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board wrzesień
0.5%
0.5% 0.4%
17:30 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
18:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
piątek, 19 października 2018
Słowacja waga opis Stopa bezrobocia wrzesień
5.4% 5.4%
01:30 Japonia waga opis Inflacja CPI wrzesień
1.3% r/r
01:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI wrzesień
1% r/r 0.9% r/r
04:00 Chiny waga opis Inwestycje w aglomeracjach miejskich wrzesień
5.3% r/r 5.3% r/r
04:00 Chiny waga opis PKB III kw.
1.6% k/k
6.6% r/r
1.8% k/k
6.7% r/r
04:00 Chiny waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
6% r/r 6.1% r/r
04:00 Chiny waga opis Sprzedaż detaliczna wrzesień
9% r/r 9% r/r
08:30 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
09:00 Węgry waga opis Wynagrodzenia sierpień
12.8% r/r
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. sierpień
21.4 mld EUR 21.3 mld EUR
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. sierpień
31.9 mld EUR
10:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna wrzesień
7.6% r/r 0.9% m/m
9% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja bazowa CPI wrzesień
1.7% r/r 0.1% m/m
1.7% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja CPI wrzesień
0.0% m/m
2.7% r/r
-0.1% m/m
2.8% r/r
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż bez samochodów sierpień
0.2% m/m 0.9% m/m
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż detaliczna sierpień
0.3% m/m 0.3% m/m
16:00 USA waga opis Sprzedaż domów na rynku wtórnym wrzesień
5.30 mln 5.34 mln
18:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
18:45 USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
869
sobota, 20 października 2018
03:30 Chiny Ceny nieruchomości wrzesień
7% r/r
niedziela, 21 października 2018
Brak danych