bossaCandleScanner-Opis podstawowych funkcjonalności-Skanowanie fromacji świecowych w Narzędzia-Wykresy i aplikacje do AT - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:04

Skanowanie formacji świecowych

Skanowanie wykresów w poszukiwaniu formacji świecowych jest podstawowym zadaniem bossaCandleScanner. Umożliwia on szybkie i proste odszukanie formacji na wykresie. Algorytmy skanujące umożliwiają szeroki zakres ustawień, tak by jak najlepiej spełnić indywidualne wymagania użytkownika.

Słownik formacji świecowych

W aplikacji bossaCandleScanner można skorzystać ze Słownika Formacji, który dostępny jest z menu NARZĘDZIA GŁÓWNE » Nowe Okno. Znajduje się tam pełna lista formacji, które rozpoznawane są przez aplikację. bossaCandleScanner rozpoznaje 106 wzorów: 20 świec podstawowych oraz 86 formacji.

Wyświetlanie formacji świecowych na wykresie

Proces skanowania wykresów w poszukiwaniu formacji odbywa się automatycznie. Oznacza to, że po zaimportowaniu danych do bossaCandleScanner wystarczy otworzyć wykres wybranego waloru by móc zobaczyć wszystkie znalezione formacje. Lista formacji jest również „w locie” aktualizowana podczas zmiany interwału czasowego wykresu (np. ze świec dziennych na świece tygodniowe).

Lista znalezionych formacji

Aby otworzyć wykres konkretnego waloru kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Otwórz w nowym oknie » Wykres cenowy

bossaCandleScanner skanowanie formacji

Lista zidentyfikowanych formacji świecowych.

Lista znalezionych formacji znajduje się po prawej stronie od wykresu. Lista może być filtrowana według poszczególnych kolumn. Dla prostoty użytkowania formacje na liście wyświetlone są w różnych kolorach: formacje wzrostowe są w kolorze zielonym, a formacje spadkowe w kolorze czerwonym. Kolory te mogą być zmienione w ustawieniach aplikacji. Kliknięcie na którykolwiek element z listy odnalezionych formacji skutkuje zaznaczeniem odpowiedniego fragmentu na wykresie, gdzie dana formacja się znajduje. Formacja na wykresie wskazana jest dodatkowo strzałką oraz etykietą zawierającą jej pełną nazwę. Etykieta może być w dowolny sposób przesuwana na wykresie – wystarczy kliknąć na niej i przytrzymując przycisk myszy przesunąć ja w nowe miejsce. Nazwa formacji może być wyrażona również numerem, którego wartość koresponduje z tą umieszczona w kolumnie # na liście znalezionych formacji. Możesz przełączać się pomiędzy numerem, a pełną nazwą poprzez przyciski w menu Widok » Etykieta formacji.

Zaznaczanie formacji na wykresie

Formacje świecowe mogą być zaznaczone na wykresie również bez potrzeby wybierania ich uprzednio na liście znalezionych formacji po prawej stronie ekranu. Dostępne są trzy opcje w menu WIDOK » Zaznaczanie formacji:

 • Wzrostowe
  Kolorem zielonym zaznaczane są na wykresie wszystkie formacje wzrostowe.
 • Spadkowe
  Kolorem czerwonym zaznaczane są na wykresie wszystkie formacje spadkowe.
 • Konfliktowe
  Jeśli wzrostowa i spadkowa formacja występuje w tym samym czasie, na wykresie oznaczone jest to kolorem białym.

bossaCandleScanner zaznaczanie formacji
Mechanizm zaznaczania formacji świecowych.

 

Kolory, którymi zaznaczane są formacje mogą być modyfikowane poprzez przycisk Edycja Styli w menu WIDOK » Style. Najechanie kursorem myszy na zaznaczoną formację wyświetla informację zawierającą pełną nazwę formacji.

Ostatnie formacje

Okno Ostatnie formacje służy do tego by móc śledzić na bieżąco nowo powstałe formacje. Przykładowo załóżmy, że pracując na wykresie dziennym, każdego wieczoru po zamkniętej sesji giełdowej aktualizowane są dane z notowaniami. Po wykonaniu aktualizacji można otworzyć właśnie okno Ostatnie formacje, aby sprawdzić czy pojawiła się na wykresie nowa formacja.

bossaCandleScanner ostatnie formacje

Okno Ostatnie formacje.

Aby otworzyć Ostatnie Formacje użyj przycisku NARZĘDZIA GŁÓWNE » Nowe Okno » Ostatnie Formacje.
Pojawi się okno dialogowe z poziomu którego możesz:

 • Wykonać nowy skan (zakładka Nowe Skanowanie)
 • Otworzyć wyniki poprzedniego skanowania (zakładka Ostatnie skanowanie)

Uruchamianie nowego skanowania

Musisz wybrać grupę symboli, które chcesz przeskanować w poszukiwaniu formacji świecowych. Następnie musisz wskazać interwał wykresu, na którym ma być wykonane skanowanie.

bossaCandleScanner umożliwia skanowanie z wykorzystaniem różnych ustawień skanera (pole Opcje skanera). Przykładowo dla wykresów dziennych na kontrakt terminowy FW20 możesz korzystać z innej konfiguracji skanera niż dla akcji MWIG40 czy walut. Na końcu musisz wskazać ile ostatnich świec ma być przeskanowane.

Skanowanie wykresów w poszukiwaniu wybranej grupy formacji

Pomimo, że bossaCandleScanner rozpoznaje całą paletę japońskich formacji świecowych, użytkownik może wybrać tylko te, którymi jest zainteresowany (tj. wyłączyć z procesu skanowania formacje, których nie chcemy widzieć na wykresie). Opcja ta dostępna jest z poziomu menu PLIK » Opcje » Formacje. Zwróć uwagę, że świece podstawowe nie mogą być wyłączone z procesu skanowania, gdyż stanowią one elementarną część formacji świecowych.

bossaCandleScanner skanowanie wybranych formacji

 W tym oknie można wybrać formacje świecowe, które powinny być włączone/wyłączone podczas procesu skanowania.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.