bossaCandleScanner-Opis podstawowych funkcjonalności-Testowanie danych historycznych w Narzędzia-Wykresy i aplikacje do AT - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:08

Testowanie danych historycznych

Gdy już poznamy bliżej charakterystykę rynkową formacji świecowych (np. częstotliwość wystąpień, skuteczność), wówczas niektórzy inwestorzy mogą zechcieć pójść krok dalej – spróbować zbudować strategię inwestycyjną. W strategii tej celem będzie wykorzystanie formacji świecowej jako sygnału do zajęcia pozycji.

Czym jest w ogóle strategia inwestycyjna? Można ją postrzegać jako precyzyjny plan działania na rynku. W planie takim zapisane są takie szczegóły jak:

 • Walor/rynek, na którym zawierane są transakcje
 • Warunki otwarcia i zamknięcia pozycji
 • Cena otwarcia i zamknięcia pozycji
 • Wielkość pozycji (liczba akcji/kontraktów/lotów)


bossaCandleScanner umożliwia zbudowanie prostej strategii
, która pokrywa trzy pierwsze punkty z powyższej listy. Zarządzanie wielkością pozycji nie jest obecnie możliwe z poziomu aplikacji – w symulacji brana jest pod uwagę zawsze jedna jednostka danego instrumentu. 


Organizacja interfejsu użytkownika

Aby otworzyć moduł testów wybierz z menu NARZĘDZIA GŁÓWNE » Testy.

Okno testów składa się z trzech zakładek:

 • Ustawienia. Tutaj możesz ustawić wszystkie warunki testu, który będziesz chciał wykonać.
 • Wyniki ogólne. Tutaj są prezentowane wyniki służące głównie do porównania wyników pomiędzy poszczególnymi wartościami testowanych parametrów.
 • Wyniki szczegółowe. Tutaj możemy prześledzić szczegółowe wyniki strategii dla konkretnego zestawu parametrów. Dostępna jest kompletna lista transakcji. 

bossaCandleScanner-testy.png
Moduł budowy i testowania strategii.


Możesz tworzyć wiele profili testów korzystając z menu TESTY » Ustawienia » Ustawienia testów. Każdy profil definiuje dokładne warunki wejścia/wyjścia z rynku, które są następnie wykorzystywane podczas uruchamiania testu.

Profil ma ogromne znaczenia na wyniki przeprowadzanych testów. Przykładowo ustawienie bardzo wąskiego poziomu Stop Loss może powodować podczas symulacji, że transakcje będą zamykane zbyt szybko, nie dając czasu rynkowi na ruch w zakładanym kierunku, w efekcie generując straty w symulowanym portfelu. Z kolei ustawienie wartości Stop Loss zbyt szeroko może doprowadzić do sytuacji, gdzie straty z pojedynczych transakcji będą tak duże, że transakcje zyskowne nie będą w stanie ich zrekompensować.

bossaCandleScanner znacząco ułatwia znalezienie odpowiedniej (optymalnej) wartości dla testowanych parametrów strategii.


Zakładka z ustawieniami testu 

Tutaj możesz zainicjować test na danych historycznych. Należy ustawić następujące elementy:

 • Okres testu. Można wybrać wariant, w którym wykorzystane będą wszystkie dostępne dane historyczne, lub tylko te w określonym zakresie.
 • Pozycja. Aplikacja umożliwia testowanie jednej formacji świecowej w danym momencie. Formacje wzrostowe otwierają pozycje długie, a formacje spadkowe pozycje krótkie.
 • Testowany symbol. Test może być uruchomiony na grupie symboli lub pojedynczym walorze.
 • Interwał. W zależności od wybranej grupy symboli możesz określić interwał świecy, który będzie wykorzystany podczas testu (świece dzienne, tygodniowe itd.).


Po ustawieniu powyższych parametrów testu należy wcisnąć przycisk Wykonaj. Wyniki testu pojawią się w dwóch kolejnych zakładkach (Wyniki ogólne i Wyniki szczegółowe).


Zakładka z ogólnymi wynikami

Ponieważ aplikacja umożliwia uruchomienie testu na wielu różnych parametrach, zagregowane wyniki porównawcze prezentowane są w tej zakładce. Każdy symbol prezentowany jest w osobnym wierszu.  


Zakładka z wynikami szczegółowymi

Zakładka składa się z trzech paneli:

 • Parametry. Wyniki dla każdego symbolu mogą być sprawdzone z osobna.
 • Lista transakcji (wg. Parametru). Tutaj znajduje się lista wszystkich transakcji zawartych podczas symulacji.
 • Wykres. Każda transakcja może być obejrzana bezpośrednio na wykresie.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.