Automaty Bossa-bossaAPI w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2017.11.20, godz. 10:34
kontakt
IS-Trader
Uwaga! Poniższy opis przedstawia najistotniejsze funkcje aplikacji, pełny opis zawiera dokumentcja udostępniana przez autora.

Główne okno aplikacji

IS-Trader_main_small.png
Główne okno aplikacji podzielone jest na dwa obszary. W górnej części wyświetlane są aktualne notowania giełdowe wybranych wcześniej papierów wartościowych, natomiast w dolnej części znajdują się informacje o zleceniach bieżących, archiwalnych oraz dziennik zdarzeń. 

Zlecenia giełdowe

IS-Trader_zlec_gpw_small.png
Aplikacja IS-Trader umożliwia proste i szybkie składanie zleceń giełdowych. Typy zleceń oznaczone ikoną IS-Trader_ikona_gpw.png są zleceniami giełdowymi.

Aby wywołać okienko nowego zlecenia, wystarczy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy odpowiedni walor w tabeli notowań, lub zaznaczyć interesujący nas instrumentu w tabeli notowań, dla którego będziemy wystawiali zlecenie, i wybrać opcję [Nowe zlecenie] z menu głównego lub z menu podręcznego, wywoływanego prawym przyciskiem myszy.

Po wprowadzeniu parametrów zlecenia należy nacisnąć przycisk [Sprzedaj] lub [Kup].

Zlecenia dodatkowe - tylko w IS-Trader

IS-Trader_zlec_dodatkowe_small.png
Zlecenia oznaczone ikoną IS-Trader_ikona_dodat.png, obsługiwane są tylko przez program IS-Trader.
UWAGA! Zlecenia dodatkowe są obsługiwane i realizowane tylko w czasie działania programu IS-Trader


Zlecenie Trailing stop

IS-Trader_trailing1_small.png
Zlecenie Trailing Stop jest zmodyfikowanym zleceniem Stop Loss pomagającym chronić wypracowane zyski.

W przypadku zlecenia Stop Loss ustalamy poziom, przy którym chcemy zamknąć pozycję, aby zminimalizować stratę lub zrealizować zysk, natomiast poziom ten może być zmieniony jedynie przez użytkownika.

W przypadku zlecenia Trailing Stop ustalamy poziom Stop, a w miarę jak podnosi się kurs, podnosi się również poziom Stop. Jeżeli natomiast kurs zaczyna spadać, poziom stop nie ulega zmianie.

IS-Trader_trailing_skokowy_small.png

W aplikacji IS Trader mamy do wyboru dwa algorytmy zmiany poziomu Stop Loss:

  • płynny - poziom stop jest podnoszony w momencie jeżeli tylko cena ustanowi nowe maksimum względem ceny obowiązującej w momencie ustanawiania zlecenia stop.
  • skokowy - poziom stop jest podnoszony skokami o stałe odległości. Wielkość skoku stanowi odległość poziomu Stop do ceny akcji z momentu składania zlecenia.

W momencie, gdy cena zaczyna zmierzać w przeciwnym kierunku niż otwarta została pozycja i osiąga poziom Stop, wówczas program wysyła polecenie zamknięcia pozycji (wystawiane jest zlecenie z limitem PKC).


Zlecenie OCO (One Cancels Other)

IS-Trader_OCO_small.png
Zlecenie zależne OCO umożliwia wystawienie jednocześnie dwóch zleceń na ten sam walor. Cecha ta pozwala inwestorowi na posiadanych walorach wystawić jednocześnie zlecenie obronne (Stop Loss) jak i zlecenie realizacji wypracowanego zysku (Take Profit).


Zlecenie IF OCO

IS-Trader_IFOCO_small.png
Zlecenie IF OCO jest rozszerzeniem zlecenia OCO (One Cancels Other) o możliwość otwarcia pozycji. O ile zleceniem OCO możemy zabezpieczać już otwartą pozycji, o tyle w zleceniu IF OCO możemy zlecić systemowi otwarcie pozycji przy określonej cenie, która zostanie od razu po wykonaniu zabezpieczona zleceniem OCO. 


Warunki wykonania i anulowania zleceń

IS-Trader_warunek_wyk_small.png
Aplikacja IS-Trader udostępnia użytkownikom możliwość "sterowania" zleceniami w zależności od wartości innego waloru, indeksu albo statusu innego zlecenia.

Egzekutor zleceń

IS-Trader_egzekutor_small.png
Egzekutor zleceń dostępny w aplikacji IS-Trader odczytuje parametry zleceń z pliku tekstowego, a następnie przekazuje je na GPW.

Idea całego mechanizmu zakłada, że dowolny program, który może generować sygnały kupna/sprzedaży papierów wartościowych, zapisuje informacje o zleceniu do pliku. Następnie, egzekutor zleceń w programie IS-Trader, odczytuje dane z tego pliku i przekazuje do systemu giełdowego za pośrednictwem bossaAPI odpowiednie zlecenie zgodne z parametrami zapisanymi w pliku. 
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.