Inne-bossaToken-Java w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.03.21, godz. 23:22
kontakt
bossaToken wersja Java

DM BOŚ udostępnia klientom możliwość bezpłatnego korzystania z tokenu bossaToken (MobileID) dla telefonów obsługujących Javę MIDP 1.0. Oprogramowanie wykorzystuje rozwiązanie MobileID dostarczone przez Comarch.

Aby skorzystać z tokenu należy aktywować usługę w systemie transakcyjnym DM BOŚ w menu [Obsługa konta]->[bossaToken].

UWAGA! Z powodu ograniczeń technologicznych wersja JAVA nie umożliwia korzystanie z kodów QR co może zmniejszyć bezpieczeństwo autoryzacji.  

Aktywacja w systemie transakcyjnym

Aktywowanie usługi zostało wykonane w postaci kreatora, który w kilku krokach umożliwi instalację i aktywowanie usługi.

Aktywację należy rozpocząć od zalogowania do systemu transakcyjnego i przejścia do menu [Obsługa konta->bossaToken].

W pierwszym kroku należy podać aktualne hasło i PUK, które umożliwią automatyczne włączenie usługi. Numer PUK został wygenerowany podczas rejestracji do rachunku. 

bossaToken

* W przypadku braku PUK należy pozostawić pole puste, a następnie dokonać aktywacji programu. Pracownik DM skontaktuje się telefonicznie na wskazany w systemie numer telefonu i po weryfikacji dokona włączenia usługi. 

Instalacja aplikacji na telefonie

W następnym kroku należy wybrać wersję JAVA dla pozostałych telefonów.

Wersja JAVA przeznaczona jest dla następujących telefonów:

 • zwykłych telefonów komórkowych z obsługą JAVA MIDP 1.0
 • pozostałych telefonów, które nie obsługują innych wersji bossaToken 

UWAGA! Pomimo dołożonych starań producent oprogramowania nie może zagwarantować poprawnej pracy programu na wszystkich dostępnych telefonach. 

BossaToken

 

Instalacja aplikacji JAVA dostępna jest po pobraniu aplikacji z linku otrzymanego SMS-em:

 • wybierz przycisk wyślij SMS

bossaToken

 

bossaToken

 

 • pobierz i zainstaluj aplikację
  UWAGA! Instalacja może potrwać kilka minut.

 

bossaToken

 

bossaToken

Aplikacja może wyświetlić informację o braku certyfikatu – należy kontynuować instalację

 

bossaMobileID-instalacja-6.png

 

W przypadku pytania o miejsce instalacji zalecamy wybór pamięci telefonu zamiast karty pamięci.

Po zakończeniu instalacji rozpoczyna się etap aktywacji usługi. 

Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia, aplikacja bossaToken (MobileID) zaprezentuje kod startowy.

 

bossaMobileID-pierwsze-uruchomienie.png

 

Kod z aplikacji należy wpisać do systemu transakcyjnego.  

 

bossaToken

 

Po wybraniu przycisku Dalej system wygeneruje kod aktywacyjny.  

 

bossaToken

 

Kod należy wprowadzić do aplikacji – wpisać w pole Kod aktywacji. 

 

bossaToken

 

Następnie ustawić przesunięcie czasowe tak aby czas w aplikacji był zbliżony do czasu w systemie transakcyjnym. 

 

bossaToken

 

Po potwierdzeniu aplikacja przejdzie do następnego kroku – ustanowienia PIN-u. 

Wybór PIN

Po prawidłowej aktywacji następuje ustanowienie PIN-u, który będzie wykorzystywany do aplikacji bossaToken (MobileID).

 

bossaToken

 


 

System wygeneruje obraz weryfikujący poprawność PIN-u. 

 

bossaToken

 

Nowy PIN należy wprowadzić do aplikacji i porównać oba obrazy. 

 

bossaMobileID-wybor-pin-3.png

 

Po wprowadzeniu PIN należy wybrać przycisk Potwierdź.  

 

bossaMobileID-wybor-pin-4.png

 

Aplikacja wyświetli obraz z podpowiedzią. 

 

bossaToken

 

Jeżeli są takie same to należy zakończyć proces aktywacji bossaToken.

Jeżeli są różne to należy skorygować PIN w systemie transakcyjnym i/lub w aplikacji mobilnej.  

Praca z programem

Jeżeli token został prawidłowo aktywowany to po uruchomieniu aplikacji na telefonie wyświetli ekran do wpisania PIN. Następnie można skorzystać z dwóch trybów generowania haseł:

 • hasło jednorazowe (Logowanie)
 • autoryzacja operacji (Autoryzacja)

W przypadku gdy po uruchomieniu wyświetlany jest ekran AKTYWACJA to należy aktywować usługę w systemie transakcyjnym DM BOŚ w menu [Obsługa konta]->[bossaToken].

Zabezpieczenie dostępu do aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji bossaToken (MobileID) należy podać PIN.
PIN dotyczy usługi bossaToken (MobileID) i jest niezależny od hasła do rachunku.

 

bossaMobileID-zabezpieczenie-dostepu.png

 

Po wprowadzeniu PIN należy należy wybrać Opcje, a następnie potwierdzić podpowiedź aby przejść dalej.

Ze względów bezpieczeństwa PIN nie jest zapisywany w telefonie, ani też nie następuje połączenie internetowe z systemem DM BOŚ w celu jego weryfikacji. Potwierdzeniem wprowadzenia właściwego PIN-u w telefonie jest wyświetlenie prawidłowego obrazu podpowiedzi. Aby zmienić PIN należy zalogować się do rachunku i wybrać w menu [Obsługa konta->bossaToken] opcję Zmiana PIN.

 

bossaToken

Generowanie haseł do logowania

Po podaniu PIN aplikacja przełącza się na ekran Logowanie.

Token generuje kod jednorazowy, który należy wprowadzić do systemu na stronie do logowania.

 

bossaMobileID-generowanie-hesel.png

 

Ekran logowania do systemu transakcyjnego. 

 

bossaToken

Generowanie haseł do autoryzacji

Podczas wykonywania wybranej operacji w systemie transakcyjnym pojawi się okno z potwierdzeniem.
Wersja JAVA nie obsługuje kodu QR, więc w oknie potwierdzenia należy wybrać opcję Wyświetl kod serwera.

bossaToken

 

bossaToken

 


Zgodnie z opisem w oknie należy uruchomić aplikację bossaToken (MobileID) na telefonie, podać poprawny PIN, a następnie w aplikacji przejść z ekranu Logowanie na ekran Autoryzacja wybierając Opcje – Przełacz.  

Kod serwera należy wprowadzić do aplikacji i wybrać Opcje. 

bossaToken

 

Aplikacja wyświetli numer i datę operacji. 

bossaToken

 

Po potwierdzeniu operacji w telefonie zostanie wygenerowany kod zatwierdzający operację. 

bossaToken

 

Kod token należy wpisać w oknie operacji w systemie transakcyjnym i wybrać przycisk Dalej.

bossaToken

Po wprowadzeniu poprawnego kodu operacja zostanie wykonana. 

Zmiana ustawień w systemie transakcyjnym

W systemie transakcyjnym w menu [Obsługa konta->bossaToken] dostępna jest możliwość zmiany ustawień dla tokenu bossaToken pod warunkiem, że jest aktywny:

 • Lista dostępnych autoryzacji.

  • logowanie do rachunku
  • przelew na rachunek bankowy


  Opcja umożliwia wybór operacji autoryzowanych za pomocą tokena.

  Dostępne opcje:

  Dla każdej z opcji można włączyć lub wyłączyć autoryzację. Każdą zmianę należy potwierdzić za pomocą kodu wygenerowanego przez token.

 • Zmiana PIN


  Opcja umożliwia zmianę PIN do tokena.

  PIN nie jest zapamiętywany w aplikacji, wiec zmiana następuje tylko w systemie transakcyjnym.

  PIN jest niezależny od hasła do rachunku i powinien składać się z 4-8 cyfr.

  W przypadku zmiany PIN należy podać dotychczasowy PIN, a następnie wpisać dwukrotnie nowy PIN. Po zmianie PIN wyświetli się obrazek, który będzie potwierdzeniem przy wprowadzaniu nowego PIN do aplikacji mobilnej.

 •  

 • Wyłączenie usługi

 • Wyłączenie usługi bossaToken wyłącza token przy logowaniu i autoryzację wybranych operacji. Wyłączenie następuje automatycznie. Po wyłączeniu można odinstalować aplikację z telefonu.
  Opcja wymaga potwierdzenia za pomocą kodu wygenerowanego przez token.

   

 • Wyłączenie awaryjne


 • Dyspozycja awaryjnego wyłączenia usługi bossaToken w przypadku utraty telefonu. Opcja jest aktywna, gdy można się zalogować do systemu transakcyjnego bez użycia tokenu.

  Wyłączenie awaryjne następuje po weryfikacji telefonicznej przez pracownika DM BOŚ.

   

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.