Notowania-bossaNOL3-Zlecenia UTP w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.02.20, godz. 20:29
kontakt
Zlecenia UTP
Aplikacja bossaNOL3 jest w pełni dostosowana do działania w systemie giełdowym UTP. Jej zainstalowanie umożliwi korzystanie z nowych rodzajow zleceń, a także z pozostałych funkcjonalności oferowanych w systemie UTP.

Zlecenie PEG

Limit zlecenia PEG automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich limit. Podczas składania zlecenia PEG inwestor ma możliwość zdefiniowania dodatkowego (stałego) limitu:

 • maksymalnego - dla zleceń kupna,
 • minimalnego - dla zleceń sprzedaży.


Dodatkowy limit PEG ogranicza możliwość zawarcia transakcji do określonego poziomu. Zlecenie PEG traci priorytet wraz z każdą aktualizacją limitu (zmianą kursu referencyjnego).

Więcej o zleceniach PEG

Aby złożyć zlecenie PEG w NOL3 w oknie „Składanie zleceń” przy definiowaniu zlecenia należy, w kolumnie [Limit], wybrać pozycję „PEG”.  

 zleceniePEG.png

Aby zdefiniować dodatkowy limit do zlecenia PEG należy odkryć kolumnę Limit Aktywacji (LimAkt). W tym celu w oknie składania zleceń klikamy ikonę „Konfiguruj kolumny”. 

konfigurujkolumny.png

Następnie zaznaczamy check box LimAkt w celu dodania tej kolumny do okna składania zleceń: 

limAkt.png

Następnie w kolumnie Limit Aktywacji podajemy dodatkowy limit PEG – maksymalny dla zlecenia kupna/minimalny dla zlecenia sprzedaży. 

Prawidłowo zdefiniowane zlecenie PEG powinno zawierać:  

 • Papier - nazwa instrumentu,
 • K/S – kierunek zlecenia: kupno [K] lub sprzedaż [S],
 • Ilość – liczba instrumentów,
 • Limit – wybieramy PEG,
 • LimAkt – dodatkowy limit dla zlecenia PEG - parametr opcjonalny - maksymalny limit - dla zlecenia kupna, minimalny limit - dla zlecenia sprzedaży 


Przykładowe zlecenie PEG kupna z dodatkowym limitem maksymalnym wygląda następująco:

zlecenie.png

Zlecenie Ważne na fixing - WNF

Zlecenie jest przyjmowane do systemu w czasie każdej fazy sesji, ale aktywne jest tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu lub podczas fazy równoważenia instrumentu). Natychmiast po zakończeniu fixingu usuwana jest niezrealizowana część zlecenia.

Więcej o zleceniach WNF

Aby złożyć zlecenie WNF należy wybrać pozycję „na najbliższy fixing” w kolumnie [Ważne].  

nanajblizszyfixing.png

Prawidłowo zdefiniowane zlecenie WNF powinno zawierać:  

 • Papier - nazwa instrumentu,
 • K/S – kierunek zlecenia: kupno [K] lub sprzedaż [S],
 • Ilość – liczba instrumentów,
 • Limit - limit zlecenia,
 • Ważne – w kolumnie ważne musi być ustawiona wartość „na najbliższy fixing”. 


Przykładowe zlecenie WNF wygląda następująco:

fixing2.png

Zlecenie ważne na zamknięcie - WNZ

Zlecenie jest przyjmowane w czasie każdej fazy sesji, ale bierze udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie. Natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie niezrealizowana część zlecenia jest usuwana. Wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Realizacja zlecenia WNZ następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia do systemu transakcyjnego.

Więcej o zleceniach WNZ

Aby złożyć zlecenie WNZ należy wybrać pozycję „na zamknięcie” w kolumnie [Ważne].  

fixing3.png

Prawidłowo zdefiniowane zlecenie WNF powinno zawierać:  

 • Papier - nazwa instrumentu,
 • K/S – kierunek zlecenia: kupno [K] lub sprzedaż [S],
 • Ilość – liczba instrumentów,
 • Limit - limit zlecenia,
 • Ważne – w kolumnie ważne musi być ustawiona wartość „na zamknięcie”. 


Przykładowe zlecenie WNZ wygląda następująco:

fixing4.png

Zlecenie Ważne do czasu - WDC

Zlecenia z ważnością WDC pozostają w arkuszu do czasu określonego przez składającego zlecenie. W DM BOŚ inwestorzy mogą określić czas z dokładnością do 1 minuty. Czas wygaśnięcia odnosi się tylko do bieżącego dnia sesyjnego.

Więcej o zleceniach WDC

Aby złożyć zlecenie WDC należy w kolumnie [Ważne] wybrać pozycję „do czasu”.  

 WDC.png

Prawidłowo zdefiniowane zlecenie WDC powinno zawierać:  

 • Papier - nazwa instrumentu,
 • K/S – kierunek zlecenia: kupno [K] lub sprzedaż [S],
 • Ilość – liczba instrumentów,
 • Limit - limit zlecenia,
 • Ważne – w kolumnie ważne musi być ustawiona wartość „do czasu”,
 • Czas Do – wprowadź konkretną godzinę, do której ma być ważne zlecenie Format czasu jest następujący: GG:MM (np. 16:45). 


Przykładowe zlecenie WDC wygląda następująco:

WDC1.png

Nazewnictwo Faz w NOL

W tabeli poniżej zostały zebrane oznaczenia faz które mogą być wyświetlane w kolumnie faza w tabeli notowań.

Fazy sesji w UTP
Faza
oznaczenie skrót ang.

Nazwa angielska
Nazwa polska
 HALT Halted Zawieszony
 EAMO Early Monitoring Poranny Monitoring
 COCA Core Call Podstawowy Preopening
 COAU Core Auction Podstawowy Fixing
 COCO Core Continuous Notowania Ciągłe
 CLCA Closing Call Preopening na Zamknięcie
 CLAU Closing Auction Fixing na Zamknięcie
 LTAL Late Trading At Last Dogrywka
 CTAL Core Trading At Last Dogrywka
 COMO Core Monitoring Podstawowy Monitoring
 LAMO Late Monitoring Monitoring wieczorny
 CLSD Closed Zamknięty

 

Więcej informacji na temat nowego system giełdowego UTP można znaleźć w dziale edukacja.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.