(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2016.05.28, godz. 05:50
kontakt


Wszystkie grupy GPW
all dane bieżące (plik sesjaall.prn )
plik sesjaall.prn2016.05.27 18:41 41,3 kB
kilka ostatnich plików sesjaall.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 18:41 86,2 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaall.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:51 25 130,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstall.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:51 20 127,8 kB
archiwum plików sesjaall.prn
bieżące pliki: sesjazgr.prn, sesjaF2.prn
sesjacgl.prn, sesjancn.prn, sesjafut.prn, sesjawar.prn,
sesjaobl.prn, sesjanbp.prn, sesjafun.prn; spakowane
(plik sesjaprn.zip jest z 2016.05.27 23:59 , 35,1 kB )

Fastfood: szybki dostęp do plików Metastocka
5 w 1!
1 plik sesjaall.prn odpowiada 5 plikom sesja*.prn (GPW)
(plik sesjaall.zip jest z 2016.05.27 18:41 , 14,8 kB ) , starsze
Uwaga: plik może nie zawierać wszystkich grup,
zwłaszcza w godz. 11:45-16:15

Notowania ciągłe - akcje, akcje NFI i indeksy GPW
cgl dane bieżące (plik sesjacgl.prn )
plik sesjacgl.prn2016.05.27 18:36 20,8 kB
kilka ostatnich plików sesjacgl.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 18:36 47,7 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metacgl.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:47 16 293,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstcgl.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:47 15 161,4 kB
archiwum plików sesjacgl.prn
Rynek kontraktów terminowych i opcji GPW
Uwaga! Syntetyczny papier FW20. Dla celów tworzenia wykresu kontynuacyjnego serii kontraktów na indeks WIG20 stworzono syntetyczny papier FW20. Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX o największej liczbie otwartych pozycji. Po zmianie 'źródła' na kolejną serię, dane historyczne korygowane są o lukę wynikającą ze 'skokowego przejścia'.

Inny Syntetyczny papier FW20WS (wygasająca seria). Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX wygasającego. W tym przypadku dane historyczne nie są korygowane, możliwe są luki na wykresie.

Na tej samej zasadzie stworzyliśmy inne syntetyczne papiery: FUSD, FUSDWS, FEUR, FEURWS, FCHF i FCHFWS.
Pod uwagę bierzemy wszystkie notowane serie kontraktów terminowych.

Więcej na temat tworzenia wykresów kontynuacyjnych w książce J. D. Schwager: 'AT rynków terminowych'.
fut dane bieżące (plik sesjafut.prn )
plik sesjafut.prn2016.05.27 18:37 5,7 kB
kilka ostatnich plików sesjafut.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 18:37 11,5 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafut.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:51 706,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfut.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:51 632,4 kB
archiwum plików sesjafut.prn
Rynek NewConnect
ncn dane bieżące (plik sesjancn.prn )
plik sesjancn.prn2016.05.27 18:40 11,0 kB
kilka ostatnich plików sesjancn.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 18:40 23,7 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metancn.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:48 4 053,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstncn.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:48 3 549,2 kB
archiwum plików sesjancn.prn
F2 - System jednolitego kursu dnia - papiery dwukrotnie notowane GPW
f2 dane bieżące (plik sesjaf2.prn )
plik sesjaf2.prn2016.05.27 18:41 0,8 kB
kilka ostatnich plików sesjaf2.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 18:41 3,7 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaf2.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:50 3 053,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstf2.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:50 2 845,1 kB
archiwum plików sesjaf2.prn
Notowania ciągłe - obligacje GPW i Catalyst
obl dane bieżące (plik sesjaobl.prn )
plik sesjaobl.prn2016.05.27 18:40 3,0 kB
kilka ostatnich plików sesjaobl.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 18:40 7,5 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaobl.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:51 1 023,6 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstobl.zip
zawartość bazy
2016.05.27 18:51 834,5 kB
archiwum plików sesjaobl.prn
Indeksy giełd zagranicznych
zgr dane bieżące (plik sesjazgr.prn )
plik sesjazgr.prn2016.05.27 23:59 1,2 kB
kilka ostatnich plików sesjazgr.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 23:59 5,0 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metazgr.zip
zawartość bazy
2016.05.27 23:59 1 971,6 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstzgr.zip
zawartość bazy
2016.05.27 23:59 2 032,5 kB
archiwum plików sesjazgr.prn
Waluty w NBP
nbp dane bieżące (plik sesjanbp.prn )
plik sesjanbp.prn2016.05.27 15:42 1,5 kB
kilka ostatnich plików sesjanbp.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 15:42 3,9 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metanbp.zip
zawartość bazy
2016.05.27 15:42 822,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstnbp.zip
zawartość bazy
2016.05.27 15:42 715,6 kB
archiwum plików sesjanbp.prn
Wartości netto jednostek funduszy inwestycyjnych
fun dane bieżące (plik sesjafun.prn )
plik sesjafun.prn2016.05.27 21:02 17,7 kB
kilka ostatnich plików sesjafun.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 21:02 12,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafun.zip
zawartość bazy
2016.05.27 21:03 3 521,5 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfun.zip
zawartość bazy
2016.05.27 21:03 2 952,3 kB
archiwum plików sesjafun.prn
Wartości jednostek funduszy emerytalnych
ofe dane bieżące (plik sesjaofe.prn )
plik sesjaofe.prn2016.05.25 23:59 0,5 kB
kilka ostatnich plików sesjaofe.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.25 23:59 2,8 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaofe.zip
zawartość bazy
2016.05.25 23:59 298,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstofe.zip
zawartość bazy
2016.05.25 23:59 256,3 kB
archiwum plików sesjaofe.prn
Forex
fx dane bieżące (plik sesjafx.prn )
plik sesjafx.prn2016.05.27 23:59 4,0 kB
kilka ostatnich plików sesjafx.prn , spakowane
plik few_last.zip2016.05.27 23:59 12,0 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafx.zip
zawartość bazy
2016.05.27 23:59 5 044,3 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfx.zip
zawartość bazy
2016.05.27 23:59 4 374,4 kB
archiwum plików sesjafx.prn
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych. Nagroda "Byki i Niedźwiedzie" gazety giełdy i inwestorów "Parkiet" za BossaFX, uznaną za platformę forexową 2014r.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.