Giełda-Dokumenty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2017.11.23, godz. 19:27
kontakt

Dokumenty

Umowa ramowa

 1. Umowa Ramowa - os. fizyczna
 2. Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM dotyczące Kanałów Elektronicznych
 3. Instrukcja Obslugi serwera zleceń Stocks OnLine
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM dotyczące Instrukcji obsługi serwera zleceń Stock OnLine
 4. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek kasowy
 5. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek derywatów
 6. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek derywatów Intraday
 7. Umowa o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC - Umowa Produktu
 8. Umowa IKE - umowa produktu
 9. Umowa maklerska IKE - umowa produktu
 10. Umowa Bossafund - Umowa Produktu
 11. Umowa IKZE - umowa produktu
 12. Umowa maklerska IKZE - umowa produktu
 13. Informacja Konsumencka Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Regulamin promocji

 1. Regulamin promocji „Blogerska prowizja II”
 2. Regulamin promocji „Prowizja na start II”

Rynek kasowy (akcje)

 1. Regulamin świadczenia usług maklerskich
 2. Regulamin IKE i IKZE 
 3. Umowa świadczenia usług maklerskich
 4. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE)
 5. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym - IKE
 6. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 7. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym (IKZE)
 8. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 5 października 2017 roku
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 21 listopada 2017 roku
 9. Tabela opłat i prowizji
 10. Dyspozycja aktualizacji danych osobowych
 11. Dyspozycja aktualizacji rachunków bankowych

 

Rynek derywatów (kontrakty i opcje)

 1. Regulamin dotyczący obrotu derywatami
 2. Umowa świadczenia usług maklerskich (derywaty - os. fizyczna)
 3. Umowa świadczenia usług maklerskich (derywaty Intraday - os. fizyczna)
 4. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ, dot. obrotu derywatami
 5. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ, dot. obrotu derywatami Intraday
 6. Tabela opłat i prowizji

Rynek FOREX (OTC)

 1. Regulamin OTC - obowiązuje dotychczasowych Klientów do 8 października 2017 r.
  Regulamin OTC - obowiązuje nowych Klientów zawierających Umowę od 25 września 2017 r.
  Wykaz zmian do Regulaminu OTC
 2. Umowa o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC
 3. Wyciąg z zarządzeń OTC   
 4. Wyciąg z zarządzeń OTC Subkonto
 5. Tabela opłat i prowizji
 6. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX (PC)
 7. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX (urządzenia z systemem operacyjnym Android)
 8. Instrukcja użytkownika platformy iBOSSAFX (urządzenia działające w środowisku iOS)
 9. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX iTab (urządzenia typu iPad)
 10. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX Tab (tablety z systemem operacyjnym Android)
 11. Regulamin promocji VIP

EMIR - KOD LEI

    1. Nota Prawna
    2. Informacja dla Klienta

Reklamacje

Informacje o trybie i możliwości składania reklamacji na działalność i usługi maklerskie świadczone przez Dom Maklerski BOŚ S.A.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.