Giełda-Dokumenty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.20, godz. 20:26
kontakt

Dokumenty

 

Umowa ramowa

 1. Umowa Ramowa - os. fizyczna
 2. Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM dotyczące Kanałów Elektronicznych
 3. Instrukcja Obslugi serwera zleceń Stocks OnLine
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM dotyczące Instrukcji obsługi serwera zleceń Stock OnLine z dnia 28 grudnia 2017 r.
  Zarządzenie nr 2 Dyrektora DM dotyczące Instrukcji obsługi serwera zleceń Stock OnLine
 4. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek kasowy
 5. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek derywatów
 6. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek derywatów Intraday
 7. Umowa o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC - Umowa Produktu
 8. Umowa IKE - umowa produktu
 9. Umowa maklerska IKE - umowa produktu
 10. Umowa Bossafund - Umowa Produktu
 11. Umowa IKZE - umowa produktu
 12. Umowa maklerska IKZE - umowa produktu
 13. Informacja Konsumencka Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Regulamin promocji

 1. Regulamin promocji „Blogerska prowizja III"
 2. Regulamin promocji „Prowizja na start II”
 3. Regulamin promocji „5 walnych za free”

Rynek kasowy (akcje)

 1. Regulamin świadczenia usług maklerskich - rynek kasowy
 2. Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) 
 3. Umowa świadczenia usług maklerskich
 4. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE)
 5. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym - IKE
 6. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 7. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym (IKZE)
 8. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM według stanu na dzień 23 stycznia 2019 roku
 9. Zarządzenie nr 5 Dyrektora DM z dnia 8 listopada 2018 roku
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM z dnia 7 stycznia 2019 roku
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM z dnia 16 stycznia 2019 roku
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM z dnia 23 stycznia 2019 roku
 10. Tabela opłat i prowizji
 11. Dyspozycja aktualizacji danych osobowych
 12. Dyspozycja aktualizacji rachunków bankowych

 

Rynek derywatów (kontrakty i opcje)

 1. Regulamin świadczenia usług maklerskich - rynek derywatów
 2. Umowa świadczenia usług maklerskich (derywaty - os. fizyczna)
 3. Umowa świadczenia usług maklerskich (derywaty Intraday - os. fizyczna)
 4. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM, dot. obrotu derywatami
 5. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM, dot. obrotu derywatami Intraday z dnia 18 października 2018 roku
 6. Tabela opłat i prowizji

Skargi

Informacja o obowiązujących w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. procedurach składania i rozpatrywania skarg.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.