Giełda-Dokumenty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2017.01.22, godz. 17:12
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt

Dokumenty

Umowa ramowa

 1. Umowa Ramowa - os. fizyczna
 2. Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych - dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 25 stycznia 2017 r.
  Wykaz zmian do Regulaminu Korzystania Z Kanałów Elektronicznych - obowiązujących od 25 stycznia 2017 r.
  Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych - dla dotychczasowych klientów obowiązuje do 24 stycznia 2017 r.
  Zarządzenie nr 2 Dyrektora DM dotyczące Instrukcji obsługi serwera zleceń Stock OnLine
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM dotyczące Kanałów Elektronicznych
 3. Instrukcja Obslugi serwera zleceń Stocks OnLine
 4. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek kasowy
 5. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek derywatów
 6. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek derywatów Intraday
 7. Umowa o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC - Umowa Produktu
 8. Umowa IKE - umowa produktu
 9. Umowa maklerska IKE - umowa produktu
 10. Umowa Bossafund - Umowa Produktu
 11. Umowa IKZE - umowa produktu
 12. Umowa maklerska IKZE - umowa produktu
 13. Informacja Konsumencka Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Regulamin promocji

 1. Regulamin promocji „Blogerska prowizja II”
 2. Regulamin promocji „Dołącz do nas"

Rynek kasowy (akcje)

 1. Regulamin świadczenia usług maklerskich - dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 20 lutego 2017 r.
  Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich - obowiązujących od 20 lutego 2017 r.
  Regulamin świadczenia usług maklerskich - dla dotychczasowych klientów obowiązuje do 19 lutego 2017 r.
 2. Regulamin IKE i IKZE - dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 20 lutego 2017 r.
  Wykaz zmian do Regulaminu IKE i IKZE - obowiązujących od 20 lutego 2017 r.
  Regulamin IKE i IKZE - dla dotychczasowych klientów obowiązuje do 19 lutego 2017 r.
 3. Umowa świadczenia usług maklerskich
 4. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE)
 5. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym - IKE
 6. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 7. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym (IKZE)
 8. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 4 stycznia 2017 r.
 9. Tabela opłat i prowizji - obowiązuje od 20 lutego 2017 r.
  Tabela opłat i prowizji - obowiązuje do 19 lutego 2017 r.
 10. Dyspozycja aktualizacji danych osobowych
 11. Dyspozycja aktualizacji rachunków bankowych

 

Rynek derywatów (kontrakty i opcje)

 1. Regulamin dotyczący obrotu derywatami - dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 20 lutego 2017 r.
  Wykaz zmian do Regulaminu dotyczącego obrotu derywatami - obowiązujących od 20 lutego 2017 r.
  Regulamin dotyczący obrotu derywatami - dla dotychczasowych klientów obowiązuje do 19 lutego 2017 r.
 2. Umowa świadczenia usług maklerskich (derywaty - os. fizyczna)
 3. Umowa świadczenia usług maklerskich (derywaty Intraday - os. fizyczna)
 4. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ, dot. obrotu derywatami
 5. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ, dot. obrotu derywatami Intraday
 6. Tabela opłat i prowizji

Rynek FOREX (OTC)

 1. Regulamin OTC - dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 25 stycznia 2017 r.
  Wykaz zmian do Regulaminu OTC - obowiązujących od 25 stycznia 2017 r.
  Regulamin OTC - dla dotychczasowych klientów obowiązuje do 24 stycznia 2017 r.
 2. Umowa o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC
 3. Wyciąg z zarządzeń OTC 
 4. Wyciąg z zarządzeń OTC Subkonto
 5. Tabela opłat i prowizji
 6. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX (PC)
 7. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX (urządzenia z systemem operacyjnym Android)
 8. Instrukcja użytkownika platformy iBOSSAFX (urządzenia działające w środowisku iOS)
 9. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX iTab (urządzenia typu iPad)
 10. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX Tab (tablety z systemem operacyjnym Android)
 11. Regulamin promocji VIP
 12. Regulamin Konkursu „Jaki jest Forex?”

Rynki zagraniczne - Rynek kasowy

 1. Umowa Produktu - zagraniczny rynek kasowy
 2. Regulamin - zagraniczny rynek kasowy
  Regulamin - zagraniczny rynek kasowy - wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 9 stycznia 2017 roku, a w stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 20 stycznia 2017 roku.
 3. Tabela opłat i prowizji - zagraniczny rynek kasowy
  Tabela opłat i prowizji - zagraniczny rynek kasowy - wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 9 stycznia 2017 roku, a w stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 20 stycznia 2017 roku.
 4. Wyciąg z zarządzeń - zagraniczny rynek kasowy
 5. Dyspozycja aktualizacji rachunków bankowych - os.fizyczna
  Dyspozycja aktualizacji rachunków bankowych - os. prawna

Fundusze inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne

 1. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz - dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 25 stycznia 2017 r.
  Wykaz zmian do Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz - obowiązujących od 25 stycznia 2017 r.
  Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz - dla dotychczasowych klientów obowiązuje do 24 stycznia 2017 r.
 2. Umowa o doradztwo inwestycyjne
 3. Tabela opłat
 4. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM

Reklamacje

Informacje o trybie i możliwości składania reklamacji na działalność i usługi maklerskie świadczone przez Dom Maklerski BOŚ S.A.
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.