Dla Emitentów-Animator w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.21, godz. 04:29
kontakt

Animator emitenta

Celem działalności animatora jest efektywne wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. Emitenci, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności mogą przystąpić do Programu Wspierania Płynności. W ramach w/w programu emitent danego instrumentu finansowego zobowiązany jest m.in. do zawarcia umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta, na warunkach nie gorszych niż określone przez Giełdę obowiązki właściwe dla Animatorów Rynku.

Korzystanie przez Emitenta z oferty DM BOŚ S.A. na świadczenie usług Animatora Emitenta w znaczący sposób pozwoli zwiększyć płynność obrotów akcjami, co korzystnie wpłynie na wizerunek spółki.

Obecnie DM BOŚ SA pełni rolę animatora dla ponad 150 instrumentów (akcje, instrumenty pochodne), zarówno na GPW, jak i rynku NewConnect. DM BOŚ SA był wielokrotnie nagradzany przez Prezesa GPW za największą aktywność animatora.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.