Dla Emitentów-GPW w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.21, godz. 17:07
kontakt

GPW

Usługi DM BOŚ SA obejmują nadzór i koordynację prac na wszystkich etapach prowadzonych projektów - od opracowania koncepcji oferty, poprzez jej wdrożenie i przeprowadzenie, jak również organizację prac podmiotów biorących udział we wspólnym projekcie tj. audytora, doradcy prawnego, firmy typu public relations. Jesteśmy gotowi do współpracy również w wybranych etapach procesu upublicznienia.

DM BOŚ SA utrzymuje szerokie kontakty z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi: bankami, domami maklerskimi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami venture capital oraz z inwestorami strategicznymi w kluczowych branżach gospodarki.

DM BOŚ SA ma także mocne zaplecze inwestorów indywidualnych, czego wyrazem jest znaczący udział w obrotach giełdy oraz rynku pozagiełdowego.

 

Droga na giełdę

 

Pozyskiwanie kapitału z GPW

  • Przegieg procesu upublicznienia Spółki od decyzji Właścicieli do debiutu na GPW
  • Etapy procesu upublicznienia
  • Wsparcie DM BOŚ

[więcej]

 
  • Możliwości pozyskania środków na rozwój działalności przedsiębiorstwa oraz realizację strategii
  • Sposoby pozyskiwania kapitału oraz związane z tym procedury
  • Wsparcie DM BOŚ w zakresie pozyskania kapitału

[więcej]

Wsparcie w procesie
upublicznienia

 

Inne usługi

  • Usługi DM BOŚ w zakresie wsparcia Emitenta w procesie upublicznienia – tj. rejestracji papierów wartościowych w KDPW
  • Procedury związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym

[więcej]

 
  • Wsparcie w zakresie obsługi transakcji na rynku kapitałowym – w tym m.in.: fuzji i przejęć, wezwania, przymusowego wykupu akcji itp.


[więcej]

Zrealizowane projekty

 

Kontakt

Na rynku pierwotnym pośredniczyliśmy w sprzedaży około 100 ofert, co stawia nas w ścisłej czołówce biur maklerskich w Polsce.

[więcej]

 

Email: r.pierwotny@bossa.pl

 

[więcej]

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.