GPW-Emisja akcji z wprowadzeniem do obrotu-Agent emisji w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2018.12.16, godz. 13:43

Agent emisji

DM BOŚ SA pełni funkcję agenta emisji dla swoich klientów.

Funkcja agenta emisji wiąże się z obsługą procesu wprowadzania papierów wartościowych do depozytu papierów wartościowych, które są rejestrowane po raz pierwszy na specjalnym koncie ewidencyjnym. Agent emisji jest zatem odpowiedzialny za udostępnienie papierów wartościowych osobom uprawnionym, które składały zapisy i dyspozycje deponowania papierów wartościowych na rachunkach inwestycyjnych.

Pełnienie funkcji agenta emisji polega na doprowadzeniu do wydania papierów wartościowych osobom uprawnionym (w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych). Agent emisji dokonuje przeniesienia papierów wartościowych ze specjalnego wewnętrznego konta ewidencyjnego na odpowiednie konta prowadzone przez inne podmioty na rzecz właściwych akcjonariuszy Emitenta papierów wartościowych.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.