GPW-Emisja akcji z wprowadzeniem do obrotu-Niepubliczna oferta papierów wartościowych w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:17
kontakt

Niepubliczna oferta papierów wartościowych

Emitenci, którzy chcą pozyskać mniejsze środki w szybszym czasie lub tacy, którzy prowadzą działalność od niedawna, mogą pozyskać niezbędny kapitał na rynku niepublicznym.

Transakcje pre-IPO, które stanowią etap przejściowy przed upublicznieniem i wejściem na giełdę, umożliwiają doraźne dokapitalizowanie Spółek, w których kapitał pozyskany na rynku niepublicznym może w krótkim czasie przełożyć się na znaczącą poprawę wyników finansowych, zdolności produkcyjnych, pozycji konkurencyjnej i wzrost wartości Spółki.

Z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, istotna dla powodzenia oferty prywatnej jest perspektywa szybkiego (w przeciągu około 2 lat) uzyskania zaplanowanych parametrów przedsiębiorstwa i realizacja upublicznienia spółki, które pozwala na wyjście z inwestycji. Brak perspektywy szybkiego wyjścia z inwestycji sprawia, że inwestorzy wymagają znacznie większego poziomu dyskonta, niż to ma miejsce w przypadku procesu IPO.

Kompleksowa oferta DM BOŚ SA w zakresie przeprowadzenia oferty niepublicznej obejmuje m.in.:

  • Analizę celowości i sposobu pozyskania kapitału,
  • Doradztwo w zakresie opracowania struktury emisji,
  • Sporządzenie raportu analitycznego i memorandum informacyjnego dotyczącego spółki,
  • Opracowanie instrukcji, procedur i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji,
  • Reprezentowanie Emitenta w rozmowach z potencjalnymi inwestorami,
  • Udostępnienie sieci własnych Punktów Obsługi Klienta do przeprowadzenia oferty lub zorganizowanie Punktu Obsługi Klienta na terenie spółki,
  • Rozliczenie wyników emisji w tym przygotowanie i obsługa przydziału akcji,
  • Organizowanie obrotu wtórnego papierami wartościowymi,
  • Przechowywanie papierów wartościowych na zlecenie oraz rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.