Dla Emitentów-GPW-Proces upublicznienia (bez emisji akcji) w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.17, godz. 20:54
kontakt
Proces upublicznienia (bez emisji akcji)

Wsparcie procesu upublicznienia dotyczy kompleksowej obsługi procesu zatwierdzenia prospektu „dopuszczeniowego”, dematerializacji akcji Emitenta w KDPW oraz procesie ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na GPW.


W skład oferty DM BOŚ wchodzą następujące główne usługi:
 • sporządzenie właściwych dokumentów oraz wsparcie w postępowaniu przed KNF,
 • obsługa procesu rejestracji akcji w KDPW,
 • obsługa procesu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Obsługa procesu upublicznienia przeznaczona jest m.in. dla:
 • Emitentów wprowadzających wyłącznie istniejące akcje (tzw. debiut bez oferty),
 • Wprowadzenia akcji wyemitowanych w związku z łączeniem się podmiotów,
 • Emitentów przechodzących z rynku NewConnect na rynek regulowany.

Postępowanie przed KNF

Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, niezależnie od zamiaru przeprowadzania oferty papierów wartościowych lub samego ubiegania się o dopuszczenie istniejących papierów wartościowych do obrotu, wymaga:
 • uzyskania od KNF zatwierdzenia właściwego Dokumentu Informacyjnego (zazwyczaj Prospektu emisyjnego lub Memorandum Informacyjnego) lub
 • stwierdzenia, że sporządzenie takiego dokumentu nie jest potrzebne.

Proces dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym wiąże się z postępowaniem KNF w związku z zatwierdzeniem odpowiedniego Dokumentu Informacyjnego (Prospektu Emisyjnego lub Memorandum Informacyjnego).


W obszarze postępowanie przed KNF oferta DM BOŚ obejmuje m.in.:
 • sporządzenie części ofertowych (lub dopuszczeniowych) odpowiedniego Dokumentu Informacyjnego (w tym: prospektu emisyjnego lub memorandum ofertowego),
 • sporządzane wniosku do KNF o zatwierdzenie odpowiedniego Dokumentu Informacyjnego,
 • wsparcie i reprezentowanie Emitenta w postępowaniu przed KNF.

Rejestracja akcji w KDPW

Jednym z podstawowych wymogów dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym jest uzyskanie przez Emitenta statusu spółki publicznej, co wiąże się z obowiązkiem zdematerializowania akcji objętych wnioskiem do GPW.

DM BOŚ oferuje wsparcie procesu rejestracji akcji Spółki w KDPW, w tym w szczególności:
 • pełnienie funkcji agenta emisji,
 • sporządzenie wniosku o zawarcie umowy typu Emitent oraz rejestrację akcji,
 • reprezentowanie Emitenta przed KDPW.

Procedura dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW

Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW wymaga od Emitenta złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.


DM BOS oferuje wsparcie w zakresie procedur związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW, w tym:
 • sporządzenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji (lub praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym,
 • reprezentowanie Emitenta przed GPW.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.