NewConnect-O rynku NewConnect-Autoryzowany Doradca NC w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2018.12.16, godz. 14:42
kontakt

Autoryzowany Doradca NewConnect

Autoryzowany Doradca jest podmiotem świadczącym kompleksowe usługi związane z przygotowaniem spółki do debiutu na rynku NewConnect oraz wspieraniem jej funkcjonowania w ASO.

Emitent współpracuje z Autoryzowanym Doradcą w okresie przygotowań do emisji i oferty akcji, na etapie wprowadzenia akcji do obrotu, jak również przez co najmniej rok po debiucie Spółki na NewConnect.


Główną rolą doradcy jest:
  • dokonanie realnej oceny możliwości pozyskania środków od inwestorów,
  • przygotowanie Spółki do oferty oraz
  • przygotowanie Spółki debiutu na NewConnect.

Współpraca z Autoryzowanym Doradcą rozpoczyna się od szczegółowego zapoznania się z sytuacją Spółki, precyzyjnego określenia jej potrzeb oraz wyboru optymalnego wariantu finansowania.

 

Kompetencje i obowiązki Autoryzowanego Doradcy zostały szczegółowo określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w Dobrych Praktykach Autoryzowanych Doradców.

Autoryzowany Doradca bada, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w ASO.

Przez co najmniej rok od pierwszego notowania akcji na NewConnect Autoryzowany Doradca współdziała z Emitentem w zakresie wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków. Ponadto w tym okresie Autoryzowany Doradca na bieżącego doradza Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie.

Złożona procedura oraz restrykcyjne kryteria uzyskiwania statusu Autoryzowanego Doradcy dają gwarancję, że w ich poczet zaliczone zostają jedynie wyróżniające się podmioty doradcze, legitymujące się dużym doświadczeniem.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że wybór Autoryzowanego Doradcy stanowi jedną z kluczowych decyzji Spółki przy wyborze finansowania i rozwoju swojej działalności poprzez NewConnect.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.