NewConnect-O rynku NewConnect-Wprowadzenie akcji na NC w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2019.03.21, godz. 23:27
kontakt

Wprowadzenie akcji na NewConnect

Po przeprowadzeniu oferty akcji i pozyskaniu środków pieniężnych przez Emitenta rozpoczyna się proces wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

Proces ten związany jest z wypełnieniem formalnych wymogów nałożonych przez Organizatora Obrotu na NewConnect określonych w Regulaminie ASO. Jednocześnie akcje wprowadzane do obrotu za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) podlegają procesowi dematerializacji.

Rynek NewConnect charakteryzuje się bardziej liberalnymi wymogami formalnymi w zakresie wprowadzenia akcji do obrotu. Uruchomienie rynku NewConnect sprawiło, że dla wielu spółek, które nie spełniają kryteriów rynku regulowanego realnym stał się debiut na rynku publicznym.


Nie ma minimalnego wymogu wielkości kapitału własnego w odniesieniu do Spółek ubiegających się w wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu - NewConnect.


Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect wymaga nawiązania współpracy z dwoma podmiotami:
 1. Autoryzowanym Doradcą (co najmniej 1 rok od daty debiutu);
 2. Animatorem Rynku lub Market Makerem (co najmniej 2 lata od daty debiutu).


Kryteria wprowadzenia akcji Spółki na NewConnect (określone w Regulaminie ASO):
 1. Sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego, w tym:
  • W przypadku oferty publicznej - sporządzenie Prospektu lub Memorandum Informacyjnego i zatwierdzenie go przez Komisję Nadzoru Finansowego;
  • W przypadku oferty prywatnej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji bez oferty - sporządzenie Dokumentu Informacyjnego i zatwierdzenie go przez Autoryzowanego Doradcę.
 2. Oświadczenie o braku ograniczeń w zbywalności papierów wartościowych.
 3. Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec emitenta.

Akcje notowane na rynku NewConnect posiadają formę zdematerializowaną. W ramach procesu wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect Emitent ubiega się również o zdematerializowanie akcji w KDPW.Najważniejsze różnice w zakresie kryteriów wprowadzenia na NewConnect – względem kryteriów stosowanych na rynku regulowanym (GPW):
 • brak minimalnego progu wielkości spółki (kapitalizacji),
 • brak konieczności spełnienia kryterium dotyczącego rozproszenia akcji,
 • brak progu w zakresie wartości akcji będących przedmiotem wniosku.

Spółka publiczna notowana na rynku NewConnect, a także akcjonariusze i organy zarządzające i nadzorujące taką spółką, zobowiązani są dopełniać obowiązków informacyjnych określonych m.in. w Ustawie o Ofercie oraz Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.