Obligacje-O rynku obligacji-Obrót obligacjami w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2018.12.13, godz. 11:54
kontakt

Obrót obligacjami

Giełdowy obrót obligacjami odbywa się na rynku Catalyst. Rynek ten został uruchomiony we wrześniu 2009 r. w celu stworzenia w Polsce zorganizowanego i transparentnego rynku dla instrumentów dłużnych emitowanych przez firmy i samorządy. Catalyst jest platformą autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji korporacyjnych, samorządowych, spółdzielczych, listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Rynek Catalyst został uruchomiony w celu ułatwienia pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa, zwiększenia ich wiarygodności w oczach inwestorów, a także promocja spółki oraz możliwość dokonywana inwestycji w obligacje przez osoby i podmioty o zasobach finansowych w mniejszej skali.

Catalyst składa się z czterech rynków prowadzonych przez GPW i BondSpot. W ramach GPW prowadzone są rynki obrotu detalicznego, natomiast BondSpot odpowiedzialny jest za obrót hurtowy. Zarówno GPW, jak i BondSpot organizują obrót na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu.

catalyst.png


Wszystkie wskazane wyżej rynki przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Zasady notowań sesyjnych na wszystkich rynkach regulowanych i alternatywnych systemach obrotu – zarówno w ramach handlu detalicznego jak i hurtowego – są identyczne (różnice dotyczą zawierania transakcji pakietowych).

Na wszystkich rynkach tworzących CATALYST realizacja transakcji gwarantowana jest przez KDPW, a na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.