Obligacje-O rynku obligacji-Obrót obligacjami w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2019.03.22, godz. 15:19
kontakt

Obrót obligacjami

Giełdowy obrót obligacjami odbywa się na rynku Catalyst. Rynek ten został uruchomiony we wrześniu 2009 r. w celu stworzenia w Polsce zorganizowanego i transparentnego rynku dla instrumentów dłużnych emitowanych przez firmy i samorządy. Catalyst jest platformą autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji korporacyjnych, samorządowych, spółdzielczych, listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Rynek Catalyst został uruchomiony w celu ułatwienia pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa, zwiększenia ich wiarygodności w oczach inwestorów, a także promocja spółki oraz możliwość dokonywana inwestycji w obligacje przez osoby i podmioty o zasobach finansowych w mniejszej skali.

Catalyst składa się z czterech rynków prowadzonych przez GPW i BondSpot. W ramach GPW prowadzone są rynki obrotu detalicznego, natomiast BondSpot odpowiedzialny jest za obrót hurtowy. Zarówno GPW, jak i BondSpot organizują obrót na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu.

catalyst.png


Wszystkie wskazane wyżej rynki przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Zasady notowań sesyjnych na wszystkich rynkach regulowanych i alternatywnych systemach obrotu – zarówno w ramach handlu detalicznego jak i hurtowego – są identyczne (różnice dotyczą zawierania transakcji pakietowych).

Na wszystkich rynkach tworzących CATALYST realizacja transakcji gwarantowana jest przez KDPW, a na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.