Obligacje-O rynku obligacji-Wykup obligacji w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2018.12.13, godz. 11:38
kontakt

Wykup obligacji

  • W momencie wykupu obligacje podlegają umorzeniu.
  • Jeżeli emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z obligacji, na żądanie obligatariuszy podlegają one natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne
  • Jeżeli emitent zobowiązał się do spełnienia świadczenia niepieniężnego, w razie opóźnienia w jego spełnieniu, na żądanie obligatariusza następuje przekształcenie tego świadczenia w świadczenie pieniężne, do którego stosuje się odpowiednio powyższy przepis
  • Zasady przeliczania wartości takiego świadczenia niepieniężnego określają warunki emisji
  • W razie likwidacji emitenta obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił
  • W przypadku zniesienia lub podziału JST, związku tych jednostek lub miasta stołecznego Warszawy, będących emitentami obligacji, odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z emisji obligacji ponoszą solidarnie JST lub ich związki, które przejęły mienie emitenta
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.