Giełda-Pierwsze kroki w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.21, godz. 04:54
kontakt
Pierwsze kroki
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą internetową DM BOŚ SA. Po zakończeniu procedury otwarcia rachunku internetowego w kilku punktach wyjaśniamy jak rozpocząć pracę z naszym serwisem.

Logowanie do rachunku

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji .

Aby zalogować się do rachunku należy ze strony bossa.pl wybrać przycisk
[Zaloguj]

Następnie należy wpisać hasła dostępowe, które zostały wygenerowane przy ostatniej rejestracji.

logowanie.png

Menu główne systemu transakcyjnego znajduje się w górnej części okna. Po wybraniu pozycji w menu otwiera się pierwsza pozycja z podmenu, które znajduje się po lewej stronie.

Więcej informacji w instrukcji systemu. (Aby wyszukać interesujący temat naciśnij Ctrl+F i wpisz słowo kluczowe)

Aktywowanie rachunków z Umowy Ramowej

Umowa Ramowa umożliwia otwieranie rachunków droga elektroniczną.

Po sprawdzeniu czy umowa jest aktywna w systemie - menu [Dyspozycje-> Otwarcie rachunku] w polu  [Umowa Ramowa - Aktywna] w celu otwarcia rachunku elektronicznego należy wybierać odpowiedni formularz rejestracyjny. Po złożeniu dyspozycji zmienia się status wniosku z Otwórz rachunek na Wniosek złożony.

rachunki-elektronicznie-dom-maklerski.png


Rachunki są otwierane w ciągu 24 godzin w dni robocze – potwierdzenie zostanie wysłane e-mailem, a w tabeli Otwarcie rachunku pojawi się numer rachunku.
Dostęp do elektronicznie zawartej umowy znajduje się w kolumnie Dokumenty (PDF) - plik Umowa Produktu. Do odczytania umowy należy mieć zainstalowany bezpłatny program Adobe Reader (dostępny na stronie www.adobe.com ). Dostęp do pliku wymaga podania Hasła.

Notowania i serwis informacyjny

Bieżące notowania są dostępne we wszystkich pakietach w programie Notowania bossaNOL3 (NOL3) oraz w apliakcji bossaMobile, w pakietach zielonych dodatkowo w Migawkach (jedna oferta), a w pakiecie zielonym5 i zielonyMax także w formie dodatkowej aplikacji bossaStatica4 .

 • Notowania bossaNOL3

  Aby uruchomić podstawową aplikację do notowań należy skorzystać z opcji [Notowania -> Notowania NOL3] i postąpić zgodnie z instrukcją instalacji. Można także skorzystać z pomocy do programu.
  Uruchomienie programu następuje poprzez kliknięcie na pasku skrótów NOL3 (w dolnej części okna) lub wybraniu opcji Notowania -> Notowania NOL3 - Uruchom NOL3.

  notowania_NOL3_s.png

  Prezentacja notowań odbywa się w tabelach zgrupowanych w zakładki. Aby poznać pozostałe możliwości programu zachęcamy do zapoznania się z instrukcją aplikacji.

nol3_s.png

W pakietach zielonych klienci otrzymują dodatkowo dostęp do serwisu informacyjnego po wybraniu z menu [Serwis informacyjny] lub z [Notowania-> Migawki, Intraday, Wykresy].

 • Migawki - tabela notowań z odświeżaniem 15 sekund i zapisem własnego profilu. Więcej informacji.
nova_bossa-migawki.png

wykres_s.png

W pakiecie zielony1+ zielony5+ i zielony Max udostępniamy dodatkową aplikację - bossaStatica4, która oprócz prezentacji notowań i wykresów umożliwia podłączenie programów do analizy technicznej w trybie online.


Aplikacja mobilna - dostępna we wszytskich pakietach

 

 nom_2.png

Przelew na rachunek inwestycyjny

Zlecenie może być złożone dopiero wtedy, gdy na rachunku inwestycyjnym znajduje się pokrycie w środkach pieniężnych lub w papierach wartościowych.

Dane do przelewu:

Wpłaty powinny być wykonywane na rachunek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska na indywidualny numer rachunku bankowego Klienta do wpłat

Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat dostępny jest po zalogowaniu na rachunek klienta w zakładce [Dyspozycje -> Przelewy]

Więcej o przelewach.

Zaksięgowane środki pojawią się na koncie zwykłym rachunku.

portfel_s.png

W celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych można skorzystać z odroczonej płatności (OTP) lub kredytu giełdowego.

Zlecenie

Zlecenie można złożyć w kilku wariantach:

szybkie_skladanie_zlecen_s.png

 • obserwując notowania w programie NOL3 klikamy na podświetlona ofertę sprzedaży (przy zleceniu kupna) lub ofertę kupna (przy zleceniu sprzedaży) - wywołuje się okno zlecenia z przeglądarki internetowej. Więcej informacji.
  W analogiczny sposób zlecenie można złożyć poprzez Migawki oraz w aplikacji Notowania 3 PRO (Statica).

zlecenia_przegladarka1_s.png

 • w menu [Portfel->Wyciąg] obok nazw spółek w portfelu znajdują się linki do szybkich zleceń K - wywołuje okno zlecenia kupna danej spółki (S - analogicznie sprzedaży),

zrzut9_mod_.png

 • w menu Zlecenia wybieramy rynek notowań, a następnie spółkę (wyszukiwanie po pierwszej literze).

zlecenie1_s.png

Stan złożonego zlecenia można obserwować w oknie [Wizjer] dostępnym na dole ekranu na skróty lub z menu Zlecenia, a także w NOL3 w oknie Bieżące zlecenia. Po realizacji zlecenia następuje zmiana sald na rachunku. W celu odświeżenia wyciągu należy wybrać z menu [Portfel->Wyciąg]. W NOL3 w oknie Wyciąg stan portfela aktualizowany jest automatycznie.

Wymagane parametry zlecenia:  

papier - instrument na który chcemy złożyć zlecenie  

K/S - strona zlecenia K - kupno, S- sprzedaż

OTP - odroczona płatność tylko przy zleceniach kupna: N - bez OTP (domyślnie), T- z OTP (niezabezpieczona), P- z OTP (zabezpieczona, tylko w przypadku korzystania z kredytu giełdowego)

ilość- ilość (wolumen) papierów wartościowych w zleceniu

limit - limit ceny zakupu lub sprzedaży

data/ważne - data ważności zlecenia lub typ zlecenia (WuA - Wykonaj lub Anuluj, WiA - Wykonaj i Anuluj)

Dodatkowe warunki wykonania zlecenia:

WUJ - wielkość (wolumen) ujawniana

LimAkt - limit aktywacji dla zleceń typu STOP LOSS i STOP LIMIT

WMin - minimalna wielkość (wolumen) wykonania  


Modyfikacja zleceń

Zlecenie można zmodyfikować z poziomu rachunku internetowego korzystając z zakładki [Zlecenia -> Anulaty zleceń] lub z zakładki [Zlecenia -> Wizjer] klikając na link [zmień]

Na obecną chwilę możliwość modyfikacji dotyczy tylko parametru limitu ceny oraz daty ważności.

 zlec1.png

Formatka modyfikacji zlecenia z poziomu internetowego rachunku.

 zlec2.png

Modyfikacja z poziomu [Zlecenia -> Wizjer].

 wizjer.png

Zlecenie różwnież można zmodyfikować za pośrednictwem programu NOL3, korzystając z okna [Bieżące zlecenia].

Aktywne zlecenie można zmodyfikować klikając na ikone [M] w oknie [Bieżące zlecenia], następnie zlecenie zostanie przekazane do okna [Skłdanie zleceń], w którym można modkonać modyfikacji wybranego zlecenia.

  nol.png

 

Zlecenia telefoniczne

Zlecenia telefoniczne składać można pod numerem telefonu (+48) 22 504 33 00, natomiast dyspozycje przesyłane faksem należy kierować na numer (+48) 22 629 71 50.

Umowa o udzielenie pełnomocnictwa do wystawiania zleceń na podstawie dyspozycji przekazanych telefonicznie i telefaksem zawierana jest bezpłatnie i bez ograniczeń co do wielkości portfela z każdym posiadaczem rachunku inwestycyjnego w DM BOŚ SA.

Zlecenia telefoniczne przyjmowane są w godzinach: 8:00 - 18:00 w dniach sesji giełdowych. Warunkiem koniecznym dla przyjęcia zlecenia jest dokonanie przez pracownika identyfikacji Klienta na podstawie ściśle określonych danych.

Każda dyspozycja telefoniczna rejestrowana jest na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji.

Zlecenia telefaksowe składać można przez całą dobę. Zlecenie telefaksowe powinno być potwierdzone telefonicznie. W przeciwnym razie, gdy nie będzie możliwe bezsporne odczytanie parametrów zlecenia, nie zostanie ono zrealizowane.
Szczegółowe zasady składania i przyjmowania zleceń teletransmisyjnych określone są w regulaminie.

Przelew na rachunek bankowy użytkownika

Poprzez menu [Dyspozycje ->Przelewy] można złożyć dyspozycję przelewu na wcześniej zdefiniowany rachunek bankowy.

Kwota środków do przelewu znajduje się na koncie zwykłym.
UWAGA! Należy pamiętać, ze środki ze sprzedaży akcji rozliczą się dopiero po trzech dniach giełdowych (stan należności przejdzie na konto zwykłe) i dopiero wtedy dyspozycja przelewu może zostać wykonana. Infomacja o rozliczeniu należności najduje się w menu Portfel ->Wyciąg-> Należności i Zobowiązania.

Dalsze kroki

Zapraszamy do zapoznania się z pełną oferta internetową DM BOŚ. Zestawienie usług znajduje na stronie z pakietami. W przypadku pytań zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszych stronach lub do kontaktu z pracownikami DM BOŚ.

Kontakt z DM BOŚ

Kontakt z Wydziałem Obsługi Klienta:

 • telefonicznie 0-801-104-104 lub + 48 22 504 31 04 w godz. 8:00-18:00 w dni robocze,
  (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • poprzez email: makler@bossa.pl
 • za pomocą formularza [Obsługa konta->Kontakt].
 • osobiście w siedzibie DM BOŚ w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80 w godz. 8:30-17:30 w dni robocze.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.