Giełda-Szczegóły-FAQ-Dokumenty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.18, godz. 20:37
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Dokumenty

W jaki sposób mogę zmienić dane osobowe (nr dowodu osobistego, adres, telefon itp.) na moim rachunku?

W celu aktualizacji danych osobowych należy wydrukować dyspozycję aktualizacji danych, wypełnić i podpisać (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie) i odesłać pocztą na adres:

DM BOŚ SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 WARSZAWA
WOK

lub dostarczyć osobiście do jednego z naszych oddziałów.

UWAGA! W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy załączyć jego kserokopię z nieczytelnym wizerunkiem*.

*Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona.  

Jak mogę zmienić lub dopisać rachunki bankowe na które będę dokonywał przelewów z DM BOŚ?

W celu zmiany rachunku bankowego należy wydrukować dyspozycję aktualizacji rachunków bankowych, wypełnić i podpisać (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie) i odesłać pocztą na adres:

DM BOŚ SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 WARSZAWA
WOK

lub dostarczyć osobiście do jednego z naszych oddziałów.

W jaki sposób DM BOŚ informuje o zmianie Regulaminu lub Tabeli opłat i prowizji?

W zależności od złożonej przez Klienta dyspozycji odbioru korespondencji informacje takie mogą być wysłane listem poleconym, pozostawione w biurze lub przekazane za pośrednictwem internetowego systemu transakcyjnego.

W przypadku gdy Klient nie dokona wyboru, biuro będzie przekazywać wszelkie zmiany za pośrednictwem internetu w formie komunikatu powitalnego widocznego przy logowaniu.

Dokumenty

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.