Giełda-Szczegóły-FAQ-Dokumenty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2018.12.12, godz. 01:46
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Dokumenty

W jaki sposób mogę zmienić dane osobowe (nr dowodu osobistego, adres, telefon itp.) na moim rachunku?

W celu aktualizacji danych osobowych należy wydrukować dyspozycję aktualizacji danych, wypełnić i podpisać (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie) i odesłać pocztą na adres:

DM BOŚ SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 WARSZAWA
WOK

lub dostarczyć osobiście do jednego z naszych oddziałów.

UWAGA! W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy załączyć jego kserokopię z nieczytelnym wizerunkiem*.

*Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona.  

Jak mogę zmienić lub dopisać rachunki bankowe na które będę dokonywał przelewów z DM BOŚ?

W celu zmiany rachunku bankowego należy wydrukować dyspozycję aktualizacji rachunków bankowych, wypełnić i podpisać (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie) i odesłać pocztą na adres:

DM BOŚ SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 WARSZAWA
WOK

lub dostarczyć osobiście do jednego z naszych oddziałów.

W jaki sposób DM BOŚ informuje o zmianie Regulaminu lub Tabeli opłat i prowizji?

W zależności od złożonej przez Klienta dyspozycji odbioru korespondencji informacje takie mogą być wysłane listem poleconym, pozostawione w biurze lub przekazane za pośrednictwem internetowego systemu transakcyjnego.

W przypadku gdy Klient nie dokona wyboru, biuro będzie przekazywać wszelkie zmiany za pośrednictwem internetu w formie komunikatu powitalnego widocznego przy logowaniu.

Dokumenty

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.