Giełda-Szczegóły-FAQ-Opcje w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.25, godz. 14:53
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Opcje

Co muszę zrobić, żeby zacząć zawierać transakcje na rynku opcji?

Wystarczy posiadać rachunek derywatów.

Czy zyski/straty z opcji są pokazywane w tym samym miejscu co zyski/straty z kontraktów?

Nie. Zyski/straty z pozycji obejmują tylko działania na kontraktach terminowych.

Jak czytać nazwy opcji?

Zapraszamy do działu Edukacja.

Gdzie mogę znaleźć standardy opcji?

Standard:

- opcji na WIG20
- opcji na akcje
- jednostek indeksowych.

Gdzie mogę znaleźć materiały edukacyjne na temat inwestowania na rynku opcji?

Oprócz pozycji książkowych polecamy specjalnie przygotowany Kurs o Opcjach.

W jaki sposób należy wyliczać depozyt potrzebny do wystawienia opcji?

Do obliczenia depozytu przy wystawianiu opcji można użyć arkusza ze strony KDPW , natomiast zasady wyznaczania depozytów znajdują się w http://www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Documents/20109pl.pdf .

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem edukacyjnym Opcje - depozyty.

Klienci DM BOŚ mają również możliwość korzystania z arkusza wspomagającego konstrukcję portfela opartego na kontraktach opcyjnych i kontraktach futures. Arkusz przeznaczony jest do współpracy z plug-in NOL3 lub Notowania 2 PRO (Statica) poprzez DDE. Wykorzystuje bieżące notowania oraz wylicza potrzebny depozyt.

Plik jest do pobrania po zalogowaniu ze strony Notowania. Więcej informacji na stronie Narzędzia .

Na jakim koncie zapisywana jest premia otrzymana po wystawieniu opcji i czy mogę ją wykorzystać np. do kupna akcji?

Premia po wystawieniu opcji jest zapisywana na koncie: "w tym depozyt zablokowany" i powiększa wysokość środków własnych. Premia jest wypłacana na koniec dnia rozliczeniowego.

Kiedy mogę wykorzystywać środki pochodzące z zamknięcia pozycji długiej na opcjach?

Z uwagi na obecny system rozliczeń KDPW i możliwości systemu biura, rozliczenie zamkniętej pozycji długiej następuje na koniec dnia. W tym przypadku środki nie mogą zostać wykorzystane na otwarcie nowej pozycji. Przy zamykania opcji kupionej tego samego dnia środki ze sprzedaży wracają ma konto "w tym depozyt do dyspozycji".

Jakie maksymalnie zlecenie mogę złożyć na opcje?

Jednorazowe zlecenie nie powinno przekraczać 50 opcji dla opcji indeksowych i 20 opcji dla opcji akcyjnych.

Jakie jest ograniczenie ilości wystawionych opcji?

W przypadku pozycji długich nie ma żadnych ograniczeń. W przypadku opcji wystawionych limit wynosi 100 sztuk na jednego klienta. Ograniczenie to dotyczy łącznie wszystkich klas opcji wystawianych na GPW.

DM może zwiększyć w/w limit w drodze decyzji indywidualnej na prośbę klienta złożoną przez formularz Obsługa konta->Kontakt. W przypadku przekroczenia w/w limitu przez klienta bez zgody DM, DM ma prawo zablokować rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.