Rynek Energii-Edukacja-Towary giełdowe w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.21, godz. 22:53
kontakt
buttony_klawisze_OPEN_REJESTR_GORA_2.jpg

Skontaktuj się z nami


 Kontakt-1.gifenergia@bossa.pl
Kontakt-2.gif
tel. (+48) 32 606 76 30
tel. (+48) 32 606 76 36
Pon.-Pt. od 8:00 do 16:00
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
Towary giełdowe

Prawa Majątkowe

Prawa majątkowe są towarem giełdowym wynikającym ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z OZE, z Kogeneracji oraz Biogazu Rolniczego.
Świadectwa pochodzenia wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy energii elektrycznej złożony za pośrednictwem lokalnego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, na którego terenie znajduje się źródło energii.
Są częścią systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej. Zbywane są na Towarowej Giełdzie Energii S.A., stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

Rodzaje praw majątkowych:

a) potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (tzw. zielone certyfikaty/instrument: PMOZE i PMOZE_A oraz błękitne/instrument: PMOZE-BIO):

 • wiatr
 • woda
 • geotermia
 • słońce
 • biogaz
 • spalanie biomasy

b) potwierdzenie wytworzenia energia elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (wytwarzanie energii elektrycznej wraz ciepłem w jednym procesie produkcyjnym*) gdzie paliwem może być:

 • węgiel kamienny albo brunatny (tzw. czerwone certyfikaty/instrument: PMEC)
 • gaz ziemny (tzw. żółte certyfikaty/instrument: PMGM)
 • metan uwalniany z kopalń lub gaz z przetwarzania biomasy (tzw. fioletowe certyfikaty/instrument: PMMET)

*przy zachowaniu odpowiednich wskaźników wynikających z ustawy Prawo Energetyczne

c) potwierdzenie wprowadzenia biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej gazowej (tzw. brązowe certyfikaty/instrument: PMBG)

d) potwierdzenie oszczędności energii wynikającej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty/instrument: PMEF)

Energia Elektryczna

Jednym z podstawowych towarów na rynku energii jest energia elektryczna. Jednostką obrotu jest MWh.

Obrót energią elektryczną odbywa się na dwóch typach rynków:

 • Spot (Rynek Dnia Następnego, Rynek Dnia Bieżącego), na którym sprzedawana jest energia maksymalnie na dwa dni przed jej fizyczną dostawą.

 • Terminowy (Rynek Terminowy Energii Elektrycznej), na którym sprzedawana jest energia w postaci instrumentów terminowych typu forward z dostawą w określonym okresie w przyszłości.
  Rodzaje kontraktów typu forward:
  • tygodniowe
  • miesięczne
  • kwartalne
  • roczne

Gaz

Towarem na rynku gazu jest gaz ziemny wysokometanowy.
Jednostką obrotu jest MWh.

Obrót gazem odbywa się na dwóch typach rynków:

 • Spot (Rynek Dnia Następnego Gazu, Rynek Dnia Bieżącego Gazu), na którym sprzedawany jest gaz maksymalnie na jeden dzień przed jego fizyczną dostawą.

 • Terminowy (Rynek Terminowy Gazu), na którym sprzedawany jest gaz w postaci instrumentów terminowych typu forward z dostawą w określonym okresie w przyszłości.
  Rodzaje kontraktów typu forward:
  • miesięczne
  • kwartalne
  • roczne
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.